Deo. 1876. 1872. 1868. 1868. 1871. 1874. 1874. 1874. 1874. 1 Juni 25 Juli 22 Oct. 2 Dec. 1. 2. 3. 14 DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ. 33 32 22 1875- Goor. A. Nortier, D. Lulius van Goor, J. F. C. Prince. h Gez. 2e kl. 17 Staf. P. Krul Mertz, C. G. van der Post, A. van Reedt Dortland, S. F. Teeling, WD. de Lange (e. k. 5), Luit.Koi Komm. Ie Luitenant-Adjudant D. J. v. Vreumingen DJz., Kapt.-Kwart. Dr. F. H. G. van Iterson, Offic. v. B. F. C. Verbeeok, Adjudant-Onderofficier J. van Staveren, Adjudant-Onderofficier-Vaandeldrager. J. A. Vreeswijk, Kapelmeester. P. de Waal, Sergeant-Tamboer. Kapiteins. Datum van aanstelling. Oct. Komp. Datum van aanstelling. 10 Oct. 17 Deo. 15 Juni Eerste JLaiitenants. 1. 2. 3. Tweede Iniitenants. 2. 3. 1. 1. 2. 3. Commissie van Toezicht over hei Muziekkorps. Kapitein D. Lulius van Goor, President. Kwartierm. D. J. van Vreumingen. 2e Luitenant A. van Reedt Dortland. Schuttersraad. Luitenant-Kolonel W. D. de Lange, President. Kapitein A. Nortier. Ie Luitenant D. J. van Vreumingen DJz., Secretaris. 2e C. G. van der Post. Sergeant A. van Veen. Korporaal C. S. B. Smelt. Schutter J. Brandt van Straaten. Auditeur Mr. J. Fortuijn Droogleever. Bode, P. van Dam, Korporaal-Tamboer Plaatsvervangende l.eden. Kapitein D. Lulius van le Luitenant 2e A. van Reedt Dortland. Sergeant H. Jager. Korporaal C. Vermeulen. Schutter Auditeur Mr. P. J. Snel. VEREENIGING OFFIC. DD. SCHUTTERIJ. Bestuur. Kapitein D. Lulius van Goor, President. D. J. van Vreumingen DJz., Penningm. 2e Luitenant A. van Reedt Dortland, Secretaris. SCHUTTERIJ SCHERPSCHUTTERS-VER- EEN1GING „WILLEM PRINS VAN ORANJE.” opgericht I Februari 1876. Beschermheer Z K Ude Prins van Oranje Kapitein A. Nortier, Kommandant. D. Lulius van Goor. Sergeant A. van Veen, Penningmeester. H. Jager, Secretaris. Muziekant 0. Groenendal. SCHERPSCHUTTERS-KORPS. „Burgerplicht” opgericht den Isten Mei 1867'. Beschermheer Z. M. den Konirig. Bestuur. J. F. C. Prince, President. A van Reedt Dortland, Secr. G. H. G. de Lange, Pice-Pres. W. Kromhout Jr., Penningm. 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 18