GENOOTSCHAPPEN. I PLAATSELIJKE BELASTINGEN. RIJKS-AMBTENAREN EN RIJKS- INSTELLINGEN. 34 35 per jaar f 5,00 H. C. N. van Ameron, Secretaris. 3* J. van Berkel. P. Engelbrecht. J. P. van Catz. H. P. N. Koemans. T. Draijer. B. H. van de Werve, Secr. A. van Gent. P. M. Roosendaal. Collecteur der .Vederlandsche Staatsloterij. A. C. Cosijn. J. F. C. Prince. M. v. Loon, te Moordrecht EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ. ArDEEUIIG GOUDA. J. W. Haverkamp Begemann, Voorzitter en Penningm. J. Broedelet, President. J.W. Haverkamp Begemann, F. Grendel. Secretaris. C. Knaap, Thesaurier. NEDEB.LANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. ArDEBUKG GOUDA. Dr. M. A. G. Vorstman. 28 Juli 1871. n n 4 Juni 1873. f 4,00 Rijks-Coniuiiezen. G. Hoijting, Comm.- Verific. N. Kikken, Adj.-Verific. F. J. Unterhorst, le hl. Scheepsmeter voor Binneiilandsche Vaartuigen. M- H. van Tilburg, Rijks-Commies 3e kl. Bjjks-Schatters der Personele Belasting. O. van Oije. N. Konings Hzn. J. J. Bonneur. H. Groenendal. Tegenschatters. P. A. Burghout. H. J. Nederhorst. Zegel-, Registratie- en Successie-Rechten. Mr. W. Hemsing, Ontvanger. Provinciaal-Opzichter van den Waterstaat. J. H. van Echten. Officieren. Kapitein-Kommandant J. F. C. Prince. Ie Luitenant G. H. G. de Lange. 2e A. van Reedt Portland. SCHIETVEREENIGING „Het Midden zij ons doel.” P. J. J. Vervenne, Voorzitter. C. C. H. Prince, Vice- J. G. A. Ingenluijff, Secretaris. 0. Bakker, Penningmeester. A. Belasting Op de Inkomsten. B. Belasting op de Honden. Voor honden van weelde Voor honden ten dienste van den landbouw, eenig be drijf van nijverheid of ter bewaking van gebouwen of erven ('ollegie van Zetters der Directe Belastingen. De Burgemeester, Pres. G. A. Oudijk J. J. Braggaar. W. Post Prost. Directe Belastingen, In- en Uitgaande Rechten en Accijnsen. M. G. Just de la Paisières, W. van Limborgh, Rijksboekh. Controleur. J. Baartman Jr., Geagr. klerk. W. G. Hoffmann, Ontvanger. P. v. d. Kaaij, Deurwaarder. W. C. Veldhorst, Ontvanger Gouda buitengemeenten. A. Olij, Geagr. Klerk Y. D. Buisman, le kl. H. Mulder, 3e kl. M. H. van Tilburg, 3e kl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 19