40 41 Jaar van i der Want. 4 Presidente. gemann. Mevr. Klaus, geb. Boon van Mej W. A. J. Fortuijn Ostade. Dr. A. Romeijn. S. B. van Leer. H. P. N. Koemans. T. P. Viruly. G. Prince. J. Kortenoever. A. Smits. W. D. de Lange. J. Brakel. Jaar van aftreding 1881. J. van Berkel. C. Knaap. Mr. A. A. van Bergen IJzen- doorn. n Mevrouw aftreding. 1881. 1879. 1878. 1877. Jaar van aftreding. 1880. 1880. Mejuffrouw H. H. Hoffman. Mevrouw G. Straver. D. C. Samson, C. Hoogenboom, K. Jonker, T. Goedewagen, L. P. Hoogendijk, Secretaris, Commissarissen. Jaar van aftreding 1877. D. Lulius van Goor. A. Dortland. Jaar van aftreding 1878. W. Post Drost Mr. J Fortuijn Droogleever. BEREIDING EN UITDEELING DER (ECONO MISCHE SOEP. Commissarissen. De benoodigde gelden worden gevonden door inschrijvingen der inge zetenen a f3,— per lijst. Voor deze j 3,— deelt de commissie gedurende de wintermaanden portiën voedzame soep uit. W. J. Fortuijn Droogleever, W. Post Drost Penningm. Voorzitter. F. C. van Zeijlen, Secretaris. J. A. Remy. C. van Dillen J. Droogleever Fortuijn. Jaar van aftreding 1879 Bergen Ijzen- C. Cosijn. H. M. Carlier. C. J. van der Klein. Jaar van aftreding 1880. P. Goedewaagen. G. P. van Werkhoven. Droogleever. Het doel dezer inrichting is aan minvermogenden kleedingstukken, naarmate van derzelver behoeften, te verschaffen 5 werkende en 50 contribueerende leden TESSELSCHADE. Mevrouw van Amerom, geb. Koppeschaar, Presidente. n n M. Haverkamp Begemann, geb. Caldemeijer. A. C. Fortuijn Droogleever, geb. Nijhoff. Mejuffrouw N. M. IJzendoorn. G. W. de Jong. J. Koning, geb. Salomon Huygens. Mejuffrouw S. C. Roest van Limburg. Mevrouw A. Wernink, geb. Ravestein. Mejuffrouw C. J M. W. Ravesteijn Medenblik, le Secr. M. Vorstman, 2e Secretaris. Het doel is hoofdzakelijkbet verschaffen van werk. TABITHA. Mevr. Smits, geb. Büchner, Mej. W. M. Haverkamp Be gemann. Mr. A. A. van doorn. G. C. van van Kruijne, geb. van Braam Blussé, Secr. Steens Zijnen, geb, van der Does, Tlies. du Pui, geb. de Fernery. Mejnfvronw van Mierop. Het doel dezer Vereeniging is: verbetering van het lot der onvermo gende vrouw uit den beschaafden stand, door aanmoediging en bevorde ring van haren kunst en arbeidszin p. m 74 contribueerende Leden en 15 werksters. Depothouder Mej. de Jong, Oosthaven. WERKINRICHTING TOT WERING DER BEDELARIJ. Bestuurders. Het lidmaatschap wordt verkregen door de betaling van één of meer centen daags. W. J. Fortuijn Droogleever President. L. Schuilenburg, Vice-President.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 22