NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP TOT ZEDE LIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN. 44 45 W. Gr. N. de Keijzer. C. Messemaker. J. M. Noothoven van Goor. H. J. Wennekes. Dr. H. IJssel de Schepper. Dr. W. Julius. ANTI-DIENSTVERVANGINGS-VERBOND. AH>Erj.n<; goiida. W. D. de Lange, Voorzitter. H. W. G. Koning, Secretaris. D. Lulius v. Goor, Penningm. p. m, 42 leden. Contributie 0,23 per jaar. GEMEENTEBELANG. Kiesvereeiiiging voor den Gemeenteraad. Dr. W. Julius, President. T. Draijer. G. J. Steens Zijnen. KIEZERSVEREEN. „KERKELIJK BEHEER.” Bestuur. G. Straver, Vice-president. D. Ruyter, Secretaris. W. Kromhout, Penningm. J. IJsselstijn. J. M. Noothoven van Goor. ANTI-SCHOOLWET-VERBOND. AFDEELIWG GOUDA. M. J. v. d. Staal, Voorzitter. P. S. v. d. Staal, Secretaris. Penningmeester. 40 leden. Contributie 50 Cents per jaar. VEREENIGING TOT BEVORDERING VAN HET VOLKSONDERWIJS EN SCHOOLBEZOEK: AFDEEl.IXG GOUDA—OMSTREKEN. Mr. J. Fortuijn Droogleever, Voorzitter. G. B. Lalleman, te Moordrecht, Vice-voorzitter W. G. N. de Keizer, Secr. J. J. Grootendorst, Penningm. Mr. J. Fortuijn Droogleever. G. A. D. J Gabry. F. Grendel Jr. W. G. N. de Keizer. Mevr. J. van Leer, geb. Visser. Mej. C. Dutilh. J. M. Saltzer. Mevr, de Wed. Klaus, geb. Boon van Ostade. AFDEEEING GOUDA. H. W. G. Koning, Voorz. J. N. Scheltema, Secr.Penn. BR1TSCHE EN BUITENLANDSCHE BIJBEL GENOOTSCHAP. P. S. van der Staal, Correspondent. TOEVLUCHTSOORD VOOR WEEZEN. Te Xeerbosch bij Nijmegen. P. S. van der Staal, Correspondent. 437 weezen, onderhouden door giften; om de drie maanden verschijnt een verslag. Gratis verkrijgbaar. NEDERLANDSCHE MILITAIRE BOND. GOUDA-OMSTREKEN' P. S. v. d. Staal, Correspondent. KIESVEREENIGING „VREEST GOD, EERT DEN KONING.” Bestuur. A. W. van Kluijve, Pres. H. W. Otto, Penningm.. C. Hoogenboom, Secr. GOUDSCHE KIESVEREENIGING. Bestuur. J. J. Grootendorst, President. J. Ypelaar. J. C. Götte, Secretaris. W. G. N. de Keijzer. H. J. Wennekes, Penningm. F. C. van Zeijlen, Penningm. J. A. Roest van Limburg, Secretaris. HET ROODE KRUIS. Bestuur. Mev. A Roest v. Limburg, geb. v. d. Meer v. Kuffeler, Pies. Mej. C. Saltzer, Secr. G. W. de Jong, Penn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 24