NEDERLANDSCHE SCHAAKBOND. ROOMSCH KATH. LEESVEREENIGING. 51 50 jL. Slotemaker, Pz. Milligen, Directeur. trg, Bijeenkomstden de maanden September—April, 's avonds Ie I1/, 4* Mt. P. J. Snel, President. J. M. Noothoven van Goor, Vice-pres. H. Jager, Secretaris. WG. N. de Keizer, Vice-secr. SOO leden. DEBATING-CLUB. Best mi r. Mr. J. Fortuijn Droogleever, J. A. Roest van Limburg, Secretaris. GEZELSCHAP „ADVENTO.” Bestuur. Goor, President. C. Bakker, Secretaris. IP. H. Hulsman, 2e Secret. I TT. TT. Weck. Penningm. .1. Stampei, Verslaggever. en f£». D. Lulius v. C J. J. Friese, Vice-president. I Contributie ƒ6,— per jaar v. Milligen, Directeur. CLUB. C. C. H. Prince. Mr. P. J. Snel. Secretaris Penningmeester. SOCIËTEIT „DE REUNIE,” op de Oosthaven. Commissarissen. G. J. Steens Zijnen, Pres. H. G. Hoefhamer. T. P. Viruly, Penningmeester. T. Drager. C. C. H. Prince, Secretaris. p. m. 130 leden. Contributie f 20,Entree flO, SOCIËTEIT „VREDE-BEST,” op de Markt. Commissarissen, P. Goedewaagen, President. |F. Th. Lafeber. A. A Kock, Secretaris. L. Slotemaker, Pz. K. Jonker. ORCHEST-VEREENIGING. Voorloopia Bestuur. Dr. H. IJssel de Schepper. S. van F. Th. Lafeber. ArOEELIMU GOI1IM. 0. Messemaker, Correspondent. p. m. tOO leden. Contributie f5,per jaar. SOCIËTEIT „ONS GENOEGEN,” in de Boelekade. Commissarissen. A. van Veen, Penningmeester. D. G. van Vreumingen, Vice-„ H. J. Beusekamp. G. Bonter. C. J. IJsselstijn. p. na. NOO leden. Contributie f6, Mr. H. A. des Amorie v. d. Hoeven, (^sHage) Eere- Voorz. P. P. Kwant, President. IP. H. Hulsman, 2e Secret. J. van der Sanden, Vice-pres.H. H. Weck, Penningm. D. A. Ponsioen, le Secret. p. m. 320 leden. Contributie f3, NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND. Afinr.LlVG GOl.OA H. W. G. Koning, Voorzitter. Mr. W. J. Fortuijn Droog- D. Lulius van Goor, Penn. leever Jr., Secretaris. LIEDERTAFEL „APOLLO.” Commissarissen. H. J. W. Huber, President. IJ. Gonda, Penningmeester. H. J. Steenbergen, Secret. D. Ruijter, Jr. van Zeijlen. van Limburg. IJ S T. P. Viruly, President. F. C. J. A. Roest President Dr. W. Julius, Vice-pres. Doel: ontwikkeling door voordracht en discussie derden Woensdag van d; d™ Z. ure; contributie-, omslag van kosten. J. Blank. S. B. Scholten. Hon. leden f2,Aantal 250. Werkende leden f3,Aantal 42. Afd.: ter beoefening der uiterlijke welsprekendheid. D. Ruijter, President. D. Samson, Secretaris. M. J. Kollewijn, Vice-pres.. M. H. Diepeveen, Penningm. Aantal leden 12

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 27