C. G. Spit, 58 59 Breikatoen. Jonker. (K. C. Cie. (Jan en J. P. van Catz, President. A. IJsselstein. H. Straver, Secretaris. Cie. (Jan van 5) 6) Fabriek van Kunst-Mineraalwater. Slotemaker C°. en Zonen. (F. S. de Vletter. Fabriek van Menschaar C°. Commissarissen der Kleingaren-fabrieken. H. Kortenoever, Commissaris. G. F. van de Velde. Wed. J. Goorissen, Mz. Bindrottina*-Wasscherij. Van Vollenhoven en Comp. Ciarenfabrik anten. Kortenoever en Zn. (J. Lafeber en Zoon. (F. Prince, en Zonen (G. Soos. (W Sparnaaij Spit en IJpelaar. (J IJsselstein. (A. IJsselstein. (J. Commissarissen over de Pijpenfabrieken en den Pijpenhandel. J. de Gidts, President. G. C. v. d. Want, Secretaris. IP. J. van der Want Az. P. Goedewaagen, Penningm. IC. J. C. Prince, Pandmeester. Pottenbakkers. Prince en C. van Fabriek van Waskaarspitten. H. W. G. Koning. Fabriek van Lampekotisjes, Splegelkoord en Hoskijn en Comp. Branderijen der 1ste klasse. Liesker en Comp. Branderijen der 6de klasse. G. F. v. d. Velde, (de KapelWed.L. J. Florijn (de Leeuw). Likeurstokerij. I Wed. L. J. Florijn. Balen. (J. van Binnendijk, (de Wed. T. Blokland. (N. L. van Bovene. (Wed. J. van Duijn. (A. van Gidts. (J de Goedewaagen. (P. Kleijn. Pzn. (A. van der Kleijn. Pzn. (J. van der Maas. (B. van der J. van Bellaart (P. Biezenaar. (A. Catz en Zoon. (J. B. Dorst. (A. van Galen. (B. van Jong. (A. de Jong. (J. de Klein Straver. (van der Koemans. (H. Fabrieken van I.akken en Vernissen. Dillen en Zonen. S. Verweij Azn. Palmhouten Deurknoppen. Potten- en Pjjpenbakkerjjen. 1) Prince Cie. (Jan 2) Prince Zonen. (G. 3) Sparnaaij Zonen. (F. S. 7) 4) t Zwartjes C°. 8) r... 2) de Ster. 3) de Windhond. 4) het Hert en de Gouden Leeuw, de Pergulde Haspelende Berg. de Spaarpot en de Roode Leeuw. de Spansteenvorm. 8; het Klaverblad. H van Rijst, Jz. P jj penl'abrik anten. Prince en Rijst, Jzn. (H. Snelleman. (A. Sparnaaij en Zonen. (F. S. Valke. (Fredr. Wagenaar (G. J. Wagenaar. (W. Want. (G. C. van der Want. Az. (P. J. van der Want (P. G. van der Bokhoven. (I. C. Goedewaagen. (P. Jager. (H. Jonker. (K. C. 1) de Groene Spaarpot. (Inuden [.ppilul d.p. de Roode Leeuw. de Spansteenvorm.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 31