61 60 9) v. Comm. n H 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 6) 7) 8) 4) 5) Bode. n Burgerlijk Begrafenis-Fonds. te 's Gravenhage Wed. N.Essenbaggers, Agen- F. Essenbaggers, Bode. tesse voor Gouda. A. Ingenegeren, Directeur. J. N. J. C. L. Schenk, voor uitkeering bij overlijden. van den Hoek, Agent. i J. de Jong, Bode. Begrafenis-Fonds. ••Lel op uw einde,” te Utrecht. J. Herman de Groot, Agent. P. Rond, Bode. A de Wilde, Moordrecht Bleekerijen. 1) Jaspers, Lz., (J. T. 2) Jong. (J. de 3) Joosten. (T. N. Nicht in g (C. Peters, (F. H. Peters. (M. Sehrave. (B. H. Schrave. (M. Straaten. (E. van Voorbarendse. (J. Vos. (W. de van der List, van der Brugge, BEGRAFENIS-SOCIËTEITEN. Begrafenis-Sociëteit. onder de Zinspreuk-Gedenkt te Sterven.” G. P. van Werkhoven, Direct. F. C. van Zeijlen, J. B. van Catz, G. C.v. d. Want, Commissaris. J. A. Biezenaar, en F. Grendel, Apothekers. en W. C. Woerlee, I 7Z u iv ui' vroedvrouwen. en E. Wulnraat, j Begrafenis- en Ziekenfonds. onder de Zinspreuk: »7ot ut van 'l Algemeen,te ’s Gravenhage, onder directie van C. J. Jut, c. s. G. H Korte, Agent voor Gouda. W G. Soeter, Bode. W. F. Carrière, Bode. Daaraan zijn verbonden Dr. A. Luijten, voor Genees- en Heelkunde. H. G. Hoefhamer, Apotheker. Algemeen Ziekenfonds voor tiouda. Directie. Dr. A. Romeijn, voor Genees- en Heelkunde. M. Spruit, voor Heelkunde. W. Kromhout, Jr., F. Herman de Groot, K. Jonker, P. de Jong, Bode. W. Begeer, Berkel Zn. (Wed. A. Bonter. (G. A. Bonman. (P. Bonman Jr., (P. Bruistens. (T. Hofwegen. (P. van Jaspers Zoon. (A. Jaspers. (G. Jaspers. (J. Jaspers Zoon. (L. Jaspers Zoon. (P. 1) de rijzende Zon. 2) de Witte Lelie. 3) de Amsterdamsche Bleekerij. 1 3) de blauwe Haan 0) de Zwaan. de drie No- 8; het springende Paard 9) de blauwe Duif. 10) de Hoop, ‘.kaar.. 12) Amsterdamsche Wapen 13) De dubbele Gieters. Amsterdamsche Algemeene Verzekering-Maatschappij. >4 I.- uava m 1 .1 ...a G. A. Posthuma, Directeur. I P. B. Brumsteede, Maatschappij van uitkeering en uitlating. ••Hit voorzorg.” S. A. Aronson, Directeur. I F. C. de Moor, Bode. D. Krijger, Agent. N. van Buuren, Boekhouder. Algemeene ütrechtsehe Maatschappij voor geldelijke uitkeering na overlijden. J. H. Smit, Correspondent. I J. Bik, Agent. Begrafenis-, Zieken- en Geneeskundige Sociëteit. onder de Zinspreuk: -Tot aller welzijn, hulp in en na het leven,” onder directie van K. J Wijnacker. C. Beekman, Bode te Gouda. A. Lakan, Bode te Gouda. Daaraan zijn verbonden Dr. A. Romeijn, voor Genees- en Heelkunde. Dr. F. H. G. van Iterson, voor Genees- en Heelkunde. M. Spruijt, voor Heelkunde. H. G. Hoefhamer W. N. de Knaap A. F. Kohlbrugge 4) de Roozeboom 1 tenbomen C: 11) de Pelikaan. 1 14) de Nieuwe Rotterdamsche Bleekerij. 15) Rotterdamsehe Wapen. 16) de Fortuin. 9) de blauwe Duif. 10) de Hoop.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 32