MARKTSCHUITEN. 67 66 Xoiidau Vertrekt iederen Donderdag. Schippers J. van den Bogaart, Maandag Vertrekt Dinsdag des na il ren 5* Dinsdag Woensdag Op Leiden. Vertrekt van 1 Maart tot 30 November, Woensdag, Donderdag; Vrijdag Vertrekt om de 14 dagen. Schipper D. Touw. Vertrekt dagelijkse!!,‘s morgens te 10 uren. Schipper Schipper. n ROEF/l,-. RUIM ƒ0,70. Op 's Gravenhage. Vertrekt des Maandags te 4 uren uit Gouda, en Dingsdags te l'/s ure Donderdag Nleuwediep, van Dordrecht naar Amsterdam, van Rotter- Vrjjdag Zaterdag Vil 17L.1.1UI1.A L.1, V CIllühl L middags te 10 uren. Schipper, F X. van Xanten, Vertrekt Dinsdag te 2 uren Schipper, L van den A. Soet, T. Goedewaagen, J. Jonker, Kassier. Prijzen der Vracht. PAKSCHUITEN. BERGEN OP ZOOM. BODEGRAVEN G. Smit. BREDA W Blom en P. Staal. DELFT, SCHIEDAM en DELFSHAVEN en Zaterdag, en van 1 December tot 28 Februari, Donderdag en Vrijdag ’s morgens te half 11 ure. W. Gerritsen en A. Kabel, Schippers. J. van der Wolff. Commissaris en Besteller. Prezen der Vracht. ROEF 1,—RUIM ƒ0,70 ïstê klasseRet. 71,50. Me klasse 0,60. Ret. ƒ1,— VERDERE STOOMBOOTEN. van Amsterdam naar Rotterdam en van Rotterdam naar Amsterdam, naar Eindhoven en Dordrecht en van Dor drecht naar Amsterdam. van Oudewetering naar Rotterdam en omgekeerd; van Leiden naar ’s Hertogenbosch en omgekeerd van Amsterdam naar Rotterdam en omgekeerd, van Dor drecht naar Amsterdam, s Bosch, Zwolle, naar Zaandam, van Amsterdam naar Rotterdam en omgekeerd 's Bosch en naar Nijmegen, Hoorn, en Helmond, Middelburg, Dordrecht, Leeuwarden, Gro ningen. !\Hr<i»-r«rrtz4izvv-» ron 11 Ai'dimnht n'ior AmctörJam vin TJnltar. dam naar Amsterdam en omgekeerd van Amsterdam naar Rotterdam en omgekeerd: van Am sterdam naar Dordrecht en Zutphen en omgekeerd. van Amsterdam naar Rotterdam en omgekeerd, van ’s Bosch naar Amsterdam en omgekeerd, van Amsterdam naar Waal wijk, van Rotterdam naar Zwolle; naar 's Hertogenbosch en Nijmegen, Onbepaald de stoomboot Castor Pollux, tusschen Amsterdam en Antwerpen. De meesten zijn vrachtbooten doch verschillend van Tarieven. VOLKS- EN PAKSCHUITEN. Op Amsterdam. Vertrekt des avonds precies te 7 uren. A. Bout, Commissaris. J. Oudijk, Besteller. ALPHEN, Donderdag. Schipper, J. van der Linden. ALPHEN en OUDSHOORN Donderdag. Schipper, P Berghoef. BERGAMBACHT. Donderdag. Schipper H deVries. BODEGRAVEN, ZWAMMERDAM, en NIEÜWERBRUG Donderdag Schipper, Wed. L. Krijgsman BOSKOOP Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schippers, P. Goudkade en W van Noord. HAASTRECHT. Dinsdag. Donderdagen Zaterdag. Schippers, J. Graaf land en Stigter. s GRAVENHAGE V. 7_’_: 2... per S. Stigter, des Zondags des morgens vroeg; Schipper. M. F. Ver- zijl vertrekt Vrijdags des middags ten vier ure van 's Hage alwaar de ligplaats bij de Nieuwe Kerk is HAARLEM Vertrekt eiken Dinsdag des namiddags te 1 ure. Schipper M. C. W du Chatenier SCHOONHOVEN en HAASTRECHT Vertrekt Donderdag en Zater dag, 's namiddags l ure Schipper. G. Stichter, terug: Maandag, Woensdag en Vrijdag 's namiddags om I ure UTRECHT. Vertrekt eiken Donderdag, des namiddags te Schipper, P. van Reedt Dortland. Information aangaande deze Veeren te bekomen bij N. C. Wiezer. 1 ure' LEIDSCHE STOOMBOOTDIENST. Volharding N" 1, 2, 3. 4 en 5. Van Leiden naar Gouda: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag Vrijdag, en Zaterdag, ’smorgens 6,45, 's namiddags 127z ure; alleen Za terdags namiddag 1 uur en 's avonds 5,25 ure Van Gouda naar Leiden: Maandag. Dinsdag,Woensdag en Donderdag, 's morgens 7, ll1/, en 5 uren; Vrijdag ’s morgens 4 ure; 's Zaterdag ’s morgens 5.30, Ligplaats te Leiden: in de Haven; te Gouda: aan het Bolwerk, DORDRECHT. Berg. GOES. Vertrekt om de 14 dagen Schipper, .1 Vermeulen. GOR1NCHEM Om de 14 dagen. Schipper, Vervoorn. Vertrekt Donderdag des morgens Ie 57» ure. Schip- uit 's Gravenhage. M. Verzijl, Schipper.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 35