68 NAAMLIJST T. Goedewagen. A. H. Kabel. DOORTREKKENDE SCHIPPERS. van INGEZETENEN. (gracht M 192. MOERKAPELLE. Donderdag. Schipper D Bakker. MOORDRECHT Dinsdag, Donderdagen Zaterdag Schipper A de Haas N1EUWERKERK. Donderdag Schipper W. Smlnk. NIEUWKOOP Donderdag. Schippers J. Simmerman en M Kreeuwen. OUDEWATER. Donderdag. Schipper J. Twitsdreij. REEUWIJK Dinsdag, Donderdag en Zaterdag. Schipper J. van Es WADDINXVEEN. Dinsdag. Donderdag en Zaterdag Schipper B. J. van Rhjjn en A Hoogendoorn WOERDEN. Donderdag om de 8 of 14 dagen. Schipper Blonk. ZEVENHUIZEN. Donderdag Schipper W Jongeneel ASSEN. Om de 3 weken Schipper O. R. ten Wolde. AMERSFOORT. Om de 14 dagen Schippers J. L van Ootmarsum en G. Pon. BOLSWARD, WORKUM en MAKKUM, Om de i weken. Schipper R. Haitsma. DEVENTER Om de 14 dagen. Schipper B. Bonenberg. DOKKUM Om de 14 dagen. Schipper L. Heringa en J. Haverschmidt. GRONINGEN Elke week Schipper Albers. Zwart, Bloemke en T. Djjk GRONINGERLAND Om de 14 dagen 's Maandags Schippers W. Ro senberg Jr., Wed Rosenberg en van der Borg. HARLINGEN. Om de 3 weken Schipper E Bouwknegt. HEEREVEEN. Om de 4 weken. Schipper K R. Dam. LEEUWARDEN. Elke week Schippers van den Burg, Kragt, J. Nij- dam, R Nijdam en van Veen. ZUTPHEN Onbepaald. Schipper Engelsman. Informatiën aangaande deze veeren zijn het beste te be komen bij de Wed. de Mooij, Gouwe, Hoek Aaltjebaksteeg. Beheerders over het fonds van voormalig Groot Schippersgild. L. van den Berg. Aalst, (J. van) kantoorbediende, Veste O 836a. Aalst, (wed J. M. van) in manufacturen, Korte Noodgodsteeg B 172 Ackersdijk, (Mevr de wed Crabethstraat Q 128e. Adams, (wed. A.) in kruidenierswaren, Waaistraat A 166. Aken, (C. van) broodbakker, Kleiweg E 3. Alblas. (Mej. H E modiste, Zeugstraat G 41. Alderwerelt (R P M. van) gep. kapitein O 1 leger, W'esthaven B 154. Altena, (P. van) binnennader in 't weeshuis, Spiei'ingstraat F 12. Ameron, (H. C. N. van) Gereformeerd predikant, Gouwe C 39. Amesz, (D.) timmerman. Naaijerstraat li 27 Ampt, (N. C A.) boekhouder, Gouwe C 63. Anemaet, (Mej. P C Turfmarkt H 231 Anker, (H.) kaarsenmaker, Groeneweg L 152 Ankeren, (Mevr wed C Mengel Koetsveld vani Markt A 52. Annaars, (J schepenjager. Jaagpad Q 48 Anten, (Mevr, de wed geb A C. Maas, Kleiweg E 35. Anten, (W. M. H.) 1ste luitenant der infanterie, Kleiweg E 35. Arend, (wed C van den) in garen en band. Turfmarkt H 232. Arend. J van den) hulponderwijzer. Turfmarkt II 232 Aronson, (wed S. A Houtmansgracht M 192. (gracht M 192. Aronson Jr.. iS A.) directeur maatschappij «Vit voorzorg", Houtmans- Arkenbout. (G.l kantoorbediende, Naaijerstraat H 24 Arkel, (H. van) kamerbehanger en stoffeerder, Naaijerstraat H 17 As, (E A. van) opzichter der garenrabriek, Turfsingel P 62. Astma, (L. a. van, schipper, Nonnéwater O 528 Baaien, (G. J. van) pypenfabriekant Gouwe C 40 Baars, (wed) in kruidenierswaren, Gouwe C 171. Baartman, J.) koopman, Buurtje P 36 Baarzel. iH van) zadelmaker. Spoorstraat Q 153. Backers. (J. J N Markt A 105. Bahlmann, iF.) ‘firma Bahlmann en C"., In manufacturen, Markt A 60 Bak, (D korenmolenaar. Punt B 116 Bakker, (C 1ste luitenant der inianterie, Wachtelstraat P 116 Bakker, (C. L.) pettenmaker, Groeneweg L 167. Balgooij, (R. van) in hout en steenkolen. Turfsingel P 37. Bannet, iEJ vleeschbouwer, Lange Tiendeweg D 70a Bantzinger, (Mr. B H F.) Westhaven B 145. Bantzinger, (wed J. J) in steenkolen. Korte Tiendeweg D 17. Barbiers, (Mej C Gouwe C 216a Barbiers, (M. G) wijnhandelaar. Gouwe C 12 Barbiers, (W. F.) Evang. Luthersch predikant. Turfmarkt H 72 Barendse, (B. J i tapper, «in de Korenbeurs", Markt A 132 Barneveld, (C. P timmerman. Gouwe C 23. Basoski en C"., (A. Louis? agenten in zout. Turfmarkt 11 92. (haven B lt>4. Bats, (J agent der sleepdienst-maatschappij van v.d. Garde en C", Oost-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 36