74 75 Catz, (J. B van) garen.fabrikant, Wachtelstraat P 178. Catz, (J. P. van) 'garen fabrikant, Kattesingel Q 117. Clemens, (C firma C. Clemens Sf Zonen, Kleiweg E 87. Clemens Zonen, (C.) stukadoors, fabriek van Terra-Cotta en pleister- ornamenten, Kleiweg E 87 Coelen, (E. M.) gep. militair, Oosthaven B 112a. Coenen, (J. SGouwe C 232. Cohen, (J.) winkelier, Achter de Vischmarkt I 123. Cohen, (M.) zijde- en wolverver en in antiquiteiten, Spoorstraat Q 164. Cosijn, (A. C.) collecteur der Staats-LoterijMarkt A 102. Cosjjn, (C-) in ijzerwaren, Oosthaven B 18. Cosijn, (H.) firma Cosijn if C‘, Westhaven B 183 Cosijn C°., ijzer- en metaalgieterij. Vest. Cote, (D.) marchand-tailleur, Turfmarkt H 69, Creveld, (S. van) vleeschhouwer, Lange Groenendaal I 15. Cuijpers, (J. Win ft- C. kerkboeken en beeldjes, Gouwe C 243. Daalmans, (J. F firma wed. A van Berkelif Zn., Fluweelensingel R298. Dakkenhorst, (D tapper, Gouwe C 167. Dam, (A.) kastelein sociëteit -Ons Genoegen’’’, Boelekade R 32. Dam, (F. van) stadsdieper, Bleekerssingel R 141. Dam, (J van) looper op ffaddinxveen en Boskoop, Peperstraat K 23. Dam, (J. van) schipper, Keizerstraat K 262. Dam, (J. G. vani kleermaker, Raam O 216. Dam, (J. M.) van) koopman, Doelesteeg L 192. Dam, (K. van) bouwman, Peperstraat K 72. Dam, (P. van) kruidenier, Keizerstraat K 108. Dantzig, (A. van) in manufacturen, Hoogstraat A 117 Dantzig, (A. I van, in manu facturen. Markt A 131. Dantzig, (J. van) in manufacturen, Dubbelebuurt L 5. Dantzig, (J A van) koopman, Dubbelebuurt L 2. Dantzig, (M. van) vendumeester, Turfmarkt H 31. Dantzig, (Gez van) in modes, Dubbelebuurt B 2. Daniels, (W. H in schoenen en laarzen, Korte Tiendeweg D 13. Daudt, (H. A.) goudsmid, Achter de Vischmarkt I 133. Davids, (Mevr, de wed Houtmansgracht M 200. Davidson, (J.) koopman, Turfmarkt H 40. Degenhart, (H.) koster der Luthersche kerk, Gouwe C 47. Dekker, (S.) sleeper. Peperstraat K 71 Delden, (G. C. van) boekhouder, Kattensingel Q 133 Demmers, (wed. B) Karnemelksloot R 160a. Dercksen, (A snipperfabrikant, Blaauwstraat, H 11. Dercksen, (wed. W J.) broodbakkerij, Hoogstraat A 113: Dersjant, (E A) Nieuwe Haven N 137. Dessing Pz (C P. W.) timmerman en aannemer, Karnemelksloot R 263. Deth, (M. van) in goud en zilver, Korte Groenendaal I 167. Deth, (Mej. S. A van, in modes, Kleiweg E 76 Deth, (T A G. van) in garen, band enzMarkt A 135. Diepenveen, (M Hin olie en steenkolen, Turfmarkt H 79. Diepenhorst, (J.) koffiehuishouder, Veerstal B 134. Diestelhorst, (A W biljartmaker, Turfmarkt H 223. Dijk, (G C van) pottenbakker, Gouwe C 36. Dnk, (F. van) stadsdieper, Lange Groenendaal I 76. Djjxhoorn, (J. J.) firma J. van Bentum Zoon, Markt A ISO. Djjxhoorn, (Mevr, wed J.) Markt A 130. Dillen, (A. H. van) firma C. van Dillen tf Zonen, Waalstraat A 40. Dillen en Zn., (C. van) in verfwaren en vensterglas, Waaistraat A 40. Dillen, (M. van) schoenmaker, Gouwe C 104a. Dillen, (W. C. van) firma C. van Dillen 3f Zonen, Gouwe C 61. Does G», (van der) commtssionnairs'.in effecten, Lange Noodgodsteeg B 70. Does, A. J. B van der) firma van der Does if Cf, Oosthaven B 86. Does, (Mej. C. C. J van der) Oosthaven B 86. Doesburg, (C. B winkelier, Lange Groenendaal 1 28 Doesburg, (P. C timmerman en koffiehuishouder, Vest C 94. Dongelmans, (J.) vleeschhouwer, Raam O 181. Dongelmans, (wed. C.) slachterij, Raam O 366. Donker, (L. Jschoenmaker. Raam O 372. Donnai, (J. H j barbier, Gouwe C 93. Dool, (H H v d) goudsche broodfabriek Spieringstraat F 47a Doornbos, (W.) tapper, Boelekade R 52. Doornik, (wed D.) winkelierster, Gouwe C 184. Dorp, (N. J. van) tabakskerver en winkelier, Kleiweg E 88 Dorst, (wed. A van) tapster, Markt A 72. Dorst, (A. van) garenfabrikant, Spoorstraat Q 138. Dortland, (A.) firma wed. Knox Sj Dortland, Turfmarkt H 21. Dortland, (A. van Reedt) procuratiehouder der firma wed. Knox en Dort- Dortland, (J Westhaven B 191. [land, Westhaven B 152. Dortland, (P v Reedt) schipper op Utrecht, Westhaven B 152. Dortland, (Js. v Reedt) in tabak en sigaren, Westhaven B 180. (markt H77 Draijer, (T.) hoofdagent der maatschappij voor levensverzekeringen, Turf- Dreesman, (B;W.) firma J H. Bruns a Cf, in manufacturen, Markt A138. Droogleever Fortujjn, (J gemeente secretaris, Fluweelensingel R 360. Droogleever, (G. C Fortuijn) candidaat-notaris, Westhaven B 156. Droogleever, (Mr J Fortujjn) advocaat, Westhaven B 204 Droogleever, (W J. Fortuijn) notaris, Westhaven B 156. Droogleever Jr, (Mr. W. .1 Fortuijn) advocaat, Westhaven B 156 Drost, (W. Post) Markt A 141. Duün, (A. van) pypen fabrikant, Peperstraat K 244. Dujjs, (J.) winkelier, Korte Groenendaal I 170. Dungen, (P. van) schipper, Winterdijk Q 87a. Dunnen, (G den) stoombootkapitein, Punt B 114. Dupper, (Mevr de wed A Gouwe C 195 Dussen, (S van der) bouwman, Groeneweg L 146. Dutilh, (J in Kaapsche wjjnen, Zeugstraat G 10 Dutilb, (Mevr de wed J A.) Zeugstraat G 10 Dutilh, (Mej. J C. R Zeugstraat G Hl Echten, (J. H Prov opzichter van den waterstaat, Gouwe C 37. Edauw, (H. C.) gemeentebode, Markt A 175. Eeuwen, (C van) timmerman, Turfmarkt H 71. Ehrenburg, (Mevr, de wed Houtmansgracht M 194 Ehrenburg, (J C H 2de luitenant der infanterie, Houtmansgracht M 194. Ejjk, (C. van) kaashandelaar, Naajjerstraat H 31 Eijk, (C van) opzichter in de stroopfabriek, Gouwe C 226. Eijk, (G van) bouwman, Karnemelksloot R 271. Eljk, (J. van) bouwman, Kattensingel Q 82 Eijk, (J van) spekslager, Keizerstraat K 168 Ejjk, (K. van) kuiper, Raam O 391. Eijk, (N van) Kattensingel Q 81a. Eijk, (W. van) bouwman, Kattensingel O 82. Ellerman, (Mevr, de wed.) Oosthaven B 88. Emeijs, (J. D.) huisonderwijzer, Fluweelensingel R 316.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 39