77 76 Gent, (J. G van) kleermaker, Hoogstraat H 113. Gerhards, (J. P. W koopman, Achter de Vischmarkt 1 107. Gerhards, (J. S.) koopman, Lange Groenendaal I 24. Gerlagh, (Mevr de wed J C Oosthaven B 90 Gerritsen, (Ain groenten, Korte Groenendaal I 166. Gerritsen, (H.) broodbakker, Nieuwe Haven N 77. Gerson, iwed) Westbaven B 184 Gestel, IK verver, Turfmarkt H 30. Geur, (C. van der) wagenmaker, Nieuwe Haven N 88 Gewaltig, (J J) broodbakker, Spieringstraat F 41. Gidts, (C. J. de) Peperstraat K 919 Gidts, (Erven C A de) timmerlieden en aannemers. Peperstraat K 236. Gidts, (J de) pypenfabriekant, Westhaven B 137 Giesen, (C W.) metselaar, Kleiweg E 73. Giessen (A.) firma gebr Giessen, in hoeden en petten Hoogstraat A 127. Gitte, (J D F.) Blaauwstraat H 11a. Goederen, (D. de) rentenier. Fluweelensingel R 327 Goederen, (L. M de) koek- en banketbakker. Korte Tiendeweg O IS. Goedewaagen, (J Zuidhollandsch koffiehuis, Waalstraat A 41. Goedewaagen, (P pijpen- en aardewerkfabrikant, Gouwe C 194. Goedewaagen, (T commissionnair in effecten, Markt A 148 Goedhart, (A.) verver. Raam O 399 Goedraad, (A.) in glas, kristal, aardewerk en meubelen. Gouwe C 4 Gompers, (J.) koopman Lange Groenendaal I 83. Gonda, (Jhoofdonderwijzer, Jeruzalemstraat F 9. Goor, (Mevr de wed. G B van) Westbaven B 155 Goor Zonen, (G. B. van) uitgevers en boekdrukkers, Kleiweg E 99. Goorissen, (Moj A. W.) opzichtster in de kaarsenfabriek Veerstal B132. Goorissen Mzn., (wed J destill. en handel in tabak, W aalstraat A 167. Goorissen, (H.) boekdrukker, in kantoor- en teekenbehoeften, Markt A 142. Goorissen, (T. M.) blikslager, Markt A 148 Gorselen, (N. J. van) schoenmaker, Keizerstraat K 103. Gotte, (J. C firma van Berkel Sf Götte, Waalstraat A 39. Goudriaan, (C. M.) pottenbakker, Lange Dwarstraat H 120. Graat, (J de) winkelier, Nieuwe Haven 244. Graaf, (N de) in granen en mesting, Lange Tiendeweg D .37. Graaf Pzn (P de) Lange Tiendeweg D 48 Graaf, (Mej. J van den opzichtster in de kaarsenfabriek, Bogen O 156. Graaff, (Jan de) Oosthaven B 44a Graaff, (M C de) gepens onderwijzer, Houtmansgracht M 191. Grand, (C. la) in manufacturen, Zeugstraat G 39. Graswinkel, (H Akoopman, Markt 70a. Gravesteyn, (F.) koperslager, Raam O 297a Gravesteijn, (G in matten enz Waalstraat A 168 Gravesteijn, (J.) koperslager, Korte Groenendaal I 6 Gravesteijn, (Wstalhouder, Bleekerssingel R 156. Grendel, (Ametselaar, Nieuwe Haven N 114 Grendel Jr(Fapotheker en drogist, Korte Tiendeweg D 14 Grendel Sr, (F.) Houtmansgracht M 191a. Grendel, (G. Jpottenbakker, Nieuwe Haven N 69 Grendel Jzn (H tapper, Nieuwe Haven N 131. Gretser, (Mej S M.) hoofdonderwyzeres, Turfmarkt H 78. Griffioen. (J.) hulponderwijzer, Gouwe C 74. Grap, (Mej van der, Zeugstraat G 9. Grjjp, CJzn(J. van der) tabaksfabrikant, Oosthaven B 15 Endenburg, (W. Fpypenfabrikant, Raam O 78. Endenburg, (P. J.) zeilmaker, Veerstal B 132. Engelbregt, (G. J koster der St. Janskerk, Achter de Kerk A 33. Engelbregt, (N. M) broodbakker, Gouwe C 166. Erberveld, (C.) bouwman, Willens S 8 Erberveld, (L.) bouwman, Willens S 11 Erberveld, (W.) stalhouder, Lange Tiendeweg D 32. Es, (B L van) smid, Veerstal B 136 Essenbaggers, (Fbode begrafenisfonds, Kattensingel Q 113. Essen, (Ppypenfabrikant, Buurtje P 17 Essen, (W. F C. van) pijpen fabrikant, Zeugstraat G 75 Everts, (W N Servaas) leeraar aan de Latijnsche school, Gouwe C 11. Exalto, (W. M. van Zee) timmerman, Wachtelstraat P 170 Faaij, (H timmerman, Raam O 17. Fennet, (C in boter en kaas, Dubbelebuurt B 8. Fennet, kleermaker en barbier, Doelesteeg L 175. Florestejjn, (C vam horologiemaker, Kleiweg E 96. Florijn, (firma L.) distillateur, Gouwe C 170 Foesik, (A. Ptabakskerver en winkelier, Lange Tiendeweg D 33. Forsthövel, (G. H.) kleermaker, Kleiweg E 66 Fortujjn, (C smid, Raam O 400 Fraikin, (G stroohoedenmaker, Achter de Kerk A 20a Frie, (H.) in turf, Kuipersteeg, K 203 Friese, (J J 1 1ste luitenant der infanterie, Gouwe C 14a. Frijhoff, (C. BI Gouwe C 67a. Gabry, (A. J.) Westhaven B 184. Gabrij, (G. A D J) orgelmaker en pianostemmer, Westhaven B 161. Gahri), (wed Hoogstraat A 111 Galen, (B van) garenfabrikant. Varkenmarkt M. 174. Gandvuurder, (J' C Th. medicina doctor. Turfmarkt H 80a Garde, (J. A van de) firma van de Garde Sf f'rijlandt, Kleiweg E 40. Garde en Vrijlandt, (van de) sigarenfabrikanten, Kleiweg E 40. Garden, (G. C. van der) directeur der stoombootmaatschappij d’ IJssel, Westbaven B 84 Garden, (A K van der) 1ste luit, der infanterie, Fluweelensingel R312. Garenspinnerij, (Goudsclie Machinale) kantoor op de Turfsingsel P 91 Gastel, (A van) sociüteithouder, Westhaven B 116. Gastel, (J vam koekbakker, Markt A 137. Gastel, (J B van) broodbakker, Veerstal B 133. Gasteren, (P van) veeopzichter, Bloemendaal S 37. Geelen, (J van) winkelier, Raam O 177. Geelen, (W G van, Oosthaven B 35. Geerling. (L vleeschhouwer, Raam O 403 Geest, (J W van der) schoenmaker, Waalstraat A 43. Geest, (N. van der) schoenmaker. Markt A 48 Geest, (P van der) Markt A 67 Geest, W. G. van der) sigarenfabrikant en slijter, Markt A 95. Gelder, (J. M. van) kantoorbediende, Lange Groenendaal 1 64 Gend Loos, van, expediteurs, Kleiweg E 7 Gennep, (Mevr de wed van, Turfmarkt II 166. Gent, (A van) huis- en rijtuigschilder, Zeugstraat G 43 Gent Gzn., (E van) pjjpenfabrikant, Nieuwe Haven N 83. Gent, (F. van) in komenyswaren, Gouwe C 252 Gent Jr(G. van) winkelier, Blaauwstraat H 10 Gent, (H G. van) beambte in de bank van leening, Peperstraat K 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 40