82 83 6* K 112 K 227 Kabel, (H. A.) broodbakker, Peperstraat K 27. Kabel. <wed H.i Tiendeweg D 23 Kamphuijzen, (J. M.) firma Gebr Kamphuyzen, Gouwe C 60. Kamphuizen, (PW)" Gouwe G 2i9. Kamphuizen, (W i Kuipersteeg K 204 Kamphuijzen, (Gebr i .toeft- en banketbakkers, hofleveranciers van Z. M. Kampo, (G J.) winkelier, Wachtelstraat P 148. (den honing. Gouwe C 249' Kampo, (J S in granen en mesting, Lange Tiendeweg D 37a. Kampo, (T Boelekade R 14 Kamsteeg, (P L J commissionnair, Fluweelensingel R 304. Kaptein, Ain aardappelen, Nieuwe Haven N 64. Kaptyn, (J hulponderwijzer, R 89e Kaptijn, (D smid, Lange Tiendeweg I) 32. Kasteele, Z van de) in glas en aardewerk, Korte Tiendeweg D 87 Katshurg, (O in garen en band, Kleiweg E 83. Kauling en Bentlage, in manufacturen, Gouwe C 241. Kauling iV firma Kauling en Bentlage, Gouwe C 241. Keij, Jr, ij.i in aardappelen, Raam O 213 Kei. U in aardappelen, Blaanwstraat H 7. Keijzer Jr., (C de) winkelier, Turfmarkt H 136 Keizer Sr(C dei Lange Tiendeweg D 49 Keijzer, iG de) touwslager, Spie ringstraat F 86 Keijzer, (G. de) winkelier, Waalstraat A 170 Keijzer, (Jan) barbier Spoorstraat Q 163 Keizer, (J J F luitenant admin van kleeding, Bleekerssingel R 104. Keijzer. 'M M.) in manufacturen, Spleringstraat F 28. Keijzer, (P J. dei goudsmid, Kattensingel Q 115 Keijzer, (W G N. de commissionnair Zeugstraat G 44. Keijzer, A de> schepenjager, Jaagpad Q 43 Kellerman, (Mevr de wed. van Lakerveld) Markt A 61. Kemp, H i Kattensingel Q '48 Kempe, (Mej. J directrice Oude Mannenhuis, Spleringstraat F 11 Kempen, (J van, hulponderwijzer, Gouwe C 74 Kerkhof!, (C.i firma Kerkhoff if Cin kaas, Turfmarkt H 74 Kerper. (C. P pottenbakker, Peperstraat. K 106 Kerper, (J organist in de Luthersche kerk, Boelekade R 72 Kerper, (J F.) pottenbakker, Kaam O 180 Kersbergen, H. Wschoenmaker, Raam O 462. Kersbergen, P J van) kleermaker, Lange Tiendeweg D 69. Ketel <J C. A van> gep Rijks-Ambtenaar, Gouwe C 83a Ketel, (M verver, Turfmarkt H 73. Ketellapper, (A) Israëlitisch godsdienstonderwijzer, Turfmarkt H 44. Kiebert, (Mevr de wed) Markt A 35a Kiebert (J. H) photograaf, Markt A I56. Kijzer, (J. S.) in garen en band, Korte Tiendeweg D 88 Kind, (J van der) stalknecht, Kuipersteeg K 214. Kint, (wed A. M. van der) Gouwe C 70 Kint, (D. van der, tapper, B 1. Kipp, J. W Officier van gezondheid, Turfmaakt H 35. Kist (D van der pottenbakker, Raam O 74 Kist. (Mr. P P P.) advocaat en notaris, Westhaven B 163. Klaaren, (T.i verver. Turfmarkt H 38. Klaus, (Mevr, de wed J Kleiweg E 102a. Klaverveld, (P.) kistenmaker, Jaagpad Q 44. Klaverweiden, (Mevr, de wedTurfmarkt H 112. Kei, (N. van der) bouwman, Rotterdamscbe Dik T 50. Kleij, (Mej G. J. A. F i Hulponderwyzeres, Gouwe G 28 Klein, <A van der) pijpenmaker, Raam O 399. Klein Zoon, (A van der) garenfabrikanten, Varkenmarkt M 182. Klein. (C J van der) dir. der G. Mach GarenspTurfmarkt H 109. Kleijn, (E van der) firma A. van der Klejjn Sj Zn., Varkenmarkt M 182. Klein Pz (J van der) Keizerstraat K 171. Kleijn, (P. v. d beambte in de Bank van Leening, Achter de Vischm. 1140. Kleijn, tS P van den vleeschhouwer, Gouwe C 232. Klein Verhoef, (Mej I. E v. d.) onderwijzeres handw., Achter de Vischm. Kleijweg, (J scheepmaker, Buurtje P 21 (1140. Kleiweg, (M timmerman Moordrechtsche Verlaat P 111 Klein, (wed A. van der) Turfsingel H 43 Klein, ij van der) houtdraaier. Keizerstraat K 119. Kieinendorst, Ij hulponderwijzer, Markt A lil Klem, (J.) kapitein-kwartiermeester. Gouwe G 219. Klerck, (Mevr 1. A de) Houtmansgracht M 199 Kleijweg, (K. J grossier in zout, Gouwe C 181 Klingen, (J i kleermaker. Lange Groenendaal I 31. Klinkhamer. (J. F) kapitein ingenieur, Gouwe C 179 Klop, iC suikerbakker, Fluweèlensingel K 310a. Kluis, (C timmerman. Lange Groenendaal I 89 Kluijve, (A. W. vani horlogemaker, Waalstraat A 116. Kluyve, (wed J A VV van> Peperstraat K 4. Kluitman, (M H hoofdonderwijzer, Keizerstraat Knaap, (Cfirma C Knaap en Zoon, Peperstraat Knaap, :G G.) Knaap en Zoon, (C leerlooiers, Peperstraat K 225 Knoop, (L. de) pakhuisknecht c..s—F 49. xzil OW4 •wiZWf e, I C pc 1 5» l1 <1 cl l Knoop, (L. de) pakhuisknecht. Spieringstraat Knoors, (F J kaaskooper, Gouwe G 62 Knoppen, (A hulponderwijzer, Markt A 61 Knox en Dortland iwed.i kassiers en makelaars, Turfmarkt H 221. Kock, (A. A.) bierbrouwerij 't Anker. Ooslhaven B 22 Koek, (Gez.) in garen en band, Ooslhaven B 22' Koemans. (A koekbakker. Varkenmarkt M 181 Koemans, (H. P N.) garenfabrikant, Lange Tiendeweg I) 71 Kohlbrugge. (Mej A. S vroedvrouw. Kuipersteeg K 197a Kok, (A.) firma A Kok if C°.. Kleiweg E 100 (Kleiweg E 100. Kok C°, (A 1 binnen- en buitenlandsche boek-, muziek- en plaathandel, Kok, (Dagent der verzekeringmaatschappij Holland, Kattensingel Q 29 Kok, (J H in ijzerwaren Zeügstraat G 78. Kollf van Oosterwik, (Mej Westhaven B 193 Kollewijn, (M. J commissionnair, Kattensingel Q 89 Kolster, (J sigarenmaker. Westhaven B 187 (H 45. Konincks, (W.) muziekmeester, organist der St Josephkerk, Turfmarkt Koning (G. del metselaar. Fluweelénsingel R 340 Koning, (J. de) broodbakker. Gouwe C 13 Koning, :H W. G.) fabriek van waskaarspilten Wachtelstraat P 178 Konings, (H opzichter. Boelekade, R 45 Koobs. (J. F.) hoofdopzichter Rynspoorweg-Maatsch Kattensingel Q 98 Kooiman, (C.i Karnemelksloot R 1590 Kooiman, (L in aardappelen, Lange Groenendaal I 58. Koopman, (H G bierbrouwer, Molenwerf B 23 Koorevaar, (wed A Korte Tiendeweg I) 78. Koorevaar. (Dames) modistes, Korte Tiendeweg D 78

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 43