86 87 13. C 164a Lexmond, (R.) bouwman, Moordsche Tiendeweg T 41. Lierop, (A. van) schoenmaker, Wachtelstraat P 140. Llesker, (J. J.) brander, Raam O 179, Lievegoet, (F.) Gouwe C 21 Ljjs, (A.) in turf en hout. Kleiweg E 8<>. Limborg, (W van) boekhouder bij de rükstielasting, Fluweelensingel R328. Linden, (F. J van der) kantoorbediende. Bleekerssingel R 135. Linden, (G van der) kleermaker, Karnemelksloot, R 176 Linden Gzn., (J van der) in patentolie en petroleum. Turfmarkt H 91. Linden, (wed. .1 F. van der, Oostnaven B 46. Linden, (J. van den schoenmaker, Varkenmarkt M 169 Linden, (wed W Ch van der) in tabak en sigaren. Markt A 61 Linden. (G. van der) Lombardsche watertje G 92 Linders, (Jtimmerman, Spieringstraat F 41 Linders, (S hoefsmid, Kleiweg E 93. Longman, (J.) letterkundige, Kleiweg E 79 Looüaard, (W.) koopman. Raam O 110. Loos, (wed A de) Kleiweg E 63 Louw, iT. van der) schepenjager. Jaagpad T 7. Louwerier, ij touwslager, Nieuwe Haven N 241 Lucassen, (R J H.) kapellaan bij de R C gemeente. Gouwe C 233 Ludérus, (wed, P. H muziekonderwijzeres, Turfmarkt H 71. Luenen, (J van) concierge van Arti Legi, Markt A 93. Luenen, (P W J van) smid, Lange Tiendeweg D 33. Lugthart, (H.( verver, Walesteeg F 38 Lugthart, (Jdecoratieschilder, Kleiwegsteeg N Lugthart, (T. Jhuisschilder, Kleiweg E 43 Luijendjjk, (Gtimmerman, Gouwe C 82 Luljk, (wed. H. J van) in garen en band. Markt A 153 Luijtén, (A med doctor. Markt A lot. Lulius van Goor, (D firma G R. van Goor Zonen, Kleiweg E 98 Lunenburg, (C koek-, banket- en broodbakker, Turfmarkt H 67. Lunenburg, Wtimmerman, Raam O 431 Lynden, (S. baron van) kapitein der infanterie, Dubbelebuurt B 3a Maaren, (A van) schoenmaker, Vijverstraat F 112 Maas, (B. van der) pijpen fabrikantGouwe C 91 (Kerk A 2. Maas, (F. N) kleermaker en uitlegger uer St -Janskerkglazen, aan de Maas, Jr, (F. N.i boekhouder, Peperstraat K 7o Maas, Jr, (P Cboekhandelaar, Westhaven B 203. Maaskant, (B. 11.) theologische O en <V boekhandel, Stoofsteeg A 76. Mahlstede, (J. P Gouwe C 34 Makenscheijn, (P II voorganger der vrije gemeente. Houtmansgracht Malingré. (P. C. F j deken en pastoor, Westhaven B 202 (M 190a. Man, (L. de) tapper, Wachtelstraat P 123 Manschot. (Gwagenmaker, Rozendaal M 19 Maren, (E. van) kóper en blikslager. Gouwe C 230. Maren, (P. van koper en blikslager, Hoogstraat A 124. Markesteijn, (J Fcoiffeur en in parfumeribn. Korte Tiendeweg D 62 Magnin, (Mevr de wed) geb E Verkaar, Wijdstraat A 163a. Mast, Jzn (J Fluweelensingel R 302 Mathot, (A.) stroohoedenmaakster, Lange Tiendeweg D 36. Mathot, (N.) in modes. Markt A 134 Matze, (J.) bouwman, Bloemendaal R I. Matzo, (W.) bouwman, Jaagpad T 1 Medenblik, (Dames C J. M W. en W. II. van Ravestein) Oosthaven B 40a Mee, (C M. van der) commissionnair. Kattensingel Q 88 Meer, (J. van der) Iste luitenant der infanterie. Gouwe C 241a. Meerten, (D K van) emeritus predikant Crabetnstraat Q 128d. Meijer, (Mevr de wed geb II van Houweninge, Bleekerssingel R 107. Melkert, (P. J winkelier, Dubbelebuurt B 14. Menge, (J. C magazijnmeester stearine kaarsenfabriek, Spieringstraat F 38. Mensch, (J. van) hooiweger, Keizerstraat K 189 Mensch, (P. van timmerman. Menschaar, (J.i Turfmarkt II 162 Merck, (Mej. E J en L Peperstraat K 73 Mertz. (P. Krul> olieslagerij. Onder de Boompjes P 118. Mertz, (wed J. J W Onder de Boompjes P 118 (markt I 117, Merwe, (Mej. M van de) inbrengster bank van leening. Achter de Viscb- Messenmaker, (C in gedestilleerd en commissionnair in suiker, Gouwe C 235. Meurs, A.) goud- en zilverkashouder, Markt A 131. Meurs, (A van) slijter en tapper, Oosthaven B 72. Michael, (M II verver, Kleiweg E 71 Michael. (Mejuffrmodistes. Kleiweg E 74 Michael, (Mej A H C hulponderwyzeres, Kleiweg E 74. Middel, (J.) christelijk gereformeerd predikant, Kattensingel Q loo. Middel, (P. Brons) muziekmeester, Turfmarkt H 03 Middelhoek, (M. L.) wagenmaker, Korte Akkeren, P 233. Mierop, (Mr J H vam kantonrechter, Turfmarkt H Hi4. Mijngaard, (J.) brugwachter, Mlnderbroedersteeg B lot Millingen, (S van) muziekmeester, Fluweelensingel R 306r Mils. (J.) koopman, Verlorenkost O 489 Minden, (J M. van) tandmeester. Dubbelebuurt B 10 Mink, (J. de) kantoorbediende, Gouwe C 37. Mink, (P. de) opzichter der kaarsenfabriek, Bleekerskade P 16. Moerings, (A koopman, Bloemendaal S 31 Mol, IA schipper. Aan boord Mol, (M schoorsteenveger, Dubbelebuurt B 3 Mol, (P.) bouwman, Móordsche Tiendeweg T 36 Molenaar, (T A i vleeschhouwer. Markt A 143 Monasch, (E kleermaker. Achter de Vischmarkt I 163. Monasch, (E M.) in goud en zilver. Turfmarkt II 139 Monasch, (M E.) in goud en zilver en modeartikelen. Markt A 89 Montagne, (wed C 'in lompen en metalen, Dubbelebuurt L 16. Montjjn, (P. M notaris. Kleiweg E 8.8 Montjjn C kassiers, St-Anthoniestraat G 101 Mooij, (A. .1 de) commissionnair in effecten. Gouwe Moojj, (G. de) tegraphist. Fluweelensingel R 311 Moojj, (wed E de) winkelierster, Marat A 9". Moons, (A i bouwman, Kattensingel Q 110 Moons, (A.) bouwman. Oude Gouwe S 22 Moons Jr., (A.) veehandelaar, Oude Gouwe S 33 Moor, (F. C. dei barbier, Lange Tiendeweg D 26. Moot, (F. J.) agent van een fonds, Kattensingel Q 116. Morrees, (W. J. C) 2de luitenant der infanterie. Turfmarkt H 168. Mossel. (S S.) zakjesplakker. Lange Groenendaal 1 23 Mouchon, (Mejufvr. A en C A.) modistes. Korte Groenendaal I 172. Mouchon, (S P.) horlogemaker. Korte Groenendaal I 172 Mul, (P.) schipper, Blaauwslraat II 7. Mulder, (J.) bouwkundige en in bouwmaterialen, Bleekerssingel R 136. Mulder, (H.) rijksambtenaar, Bleekerssingel R 122.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 45