91 90 B 41. I. 73. Prins, (A.) firma Prins Ge, Oostliaven B 192 Prins Cie, veenlieden, Oosthaven B 192 Prinsenberg, (F H i hovenier, Geuzestraat L 36 Prinsenberg, (Nwinkelier en tuinman, Lange Tiendeweg D SO Privé, (E. J R.) havenmeester Oost Indie, Karnemelksloot R 282 Puijk, (J C kleermaker en in galanterien, Korte Tiendeweg D 10. Puijk, (C- Mkleermaker, Lange Tiendeweg I) 39. Pui, (Mr. J. C du> griffier bij het kantongerecht, Gouwe C I Punselie, (B) winkelier. Spieringstraat F 33 Punselie, (Jbroodbakker, Spieringstraat F 51 Putte, (J. van den hoofdonderwijzer, Lange Groenendaal I 19. Quant, (wed 4.) in schrijf- en kantoorbehoeften en galanterien, Kleiweg Quast, (A. van der) opzichter, Lange Tiendeweg I) 15. (E 107. Raadt, (A de) firma Gebrs de Raadt. Westhaven B 200. Raadt, (P. de) Raadt, (Gebrs de) in manufacturen, - Raadt, (G de) koopman, Karnetnelkslooi R lone Raajjmakers, (W N.) koek- en banketbakker, Oosthaven B 17. Rabouw, (Ckantoorbediende, Groeneweg L 109. Ravestein, (F. van) schipper en koopman Blaauwstraat II 1. Ravestejjn, (Mr. .1. G van) Gouwe C 9. Reckers, (K. L koek- en banketbakker, Turfmarkt H 83 Ree, (B. J van der) in galanterien, Veerstal B 131. Reebeen, (T. N.) vleesclihouwer. Nieuwe Haven N 197. Remü, (J A) firma Ho/fmann Sf Ciewethouder, Westbaven B 189. Reuhl, (W.) rustend onderwijzer, Kattensingel Q 89. Reuhi, (W. C.) timmerman, Zeugstraat G 70a. Reuzer, IJ B bouwman, Karnemelksloot B 196. Revet, iJ.) pjjpenfabrikant Keizerstraat K 103. Rhijn, (K. van) verver, Kuipersteeg K 84. Rijn (D van) bouwman, Goudkade T 20 Rijn, (D van) rentenier, Gouwe C 100 Rijn, (G. van) Goudkade T 20a Riet, (wed .1 P. den) in modes. Turfmarkt II 111 Riet, (P. T den) metselaar, Turfmarkt II l!2. Riet, (T. den) smid, Lange Groenendaal I 79. Riet, (Th. den) metselaar, Turfmarkt 11 1571 Riet, iW van 'I) rentenier. Fluweelensingel R 323 Rietveld, (A fruithandelaar, Lange Tiendeweg D 21. Rietveld, (.1 stalhouder, Karnemelksloot R 285. Rietveld, (Jin groenten, Westbaven B 179. Rietveld, (J toüwbaander, Spieringstraat F 19. Rietveld, IJ.) fruithandelaar, Westbaven B 198. Ring, (A. van der) winkelier, Lombardscbe watertje G 99. Ring, (H. van den) opz der Goudsche Mach Garensp. Kattensing Q 68. Rijk, (J de) opzichter bij Rijnland, Fluweeiensingel R 363. Rijken (Bkoopman, Westbaven B 181 Rijken, (wed. J R.) modiste. Markt A 131. Rijkelijkhuizen, (C bouwman, Willis S 8. Rijkelijkhuizen, (H.) Karnemelkslool R 207. Rijn, (J. van) winkelier, Gouwe C ion Rijnen, (Mevr de wed.) Óosthaven B 89. Rijst, Jzn (H van) pijpenfabrikant, Nieuwe Haven N 19. Rijweg, (1 tuinman, Boelekade R 35. Robette, (Ch.) in vernissen en oliën, Fluweeiensingel R 307 Rochefort, (J de) Houlmansgracht M 193 Roelofs. (F. H.) gemeente apotheker, Zeugstraat G 10 Roels, (J. F.) kapitein der infanterie, Gouwe C 73 Reels, (J. Sgep. kap. O I leger. Roels, (Mevr, de wed) Roer, (H. E van der) hulponderwijzer, Haven B 101. Roest van Limburg, (Mevr, de wed) oosthaven B 81 Roest van Limburg, (.1 Afirma Roest v. d. Hoop C', Gouwe C 2 Roest, van der Hoop C", in wijnen, Gouwe C 2. Roll, <H. Ffabrikant van gasmeters, Crabethstraat Q 128; Romeijn, (A.) doctor in de genees- heel- en verloskGouwe C 217. Rond, (C. L goudsmid, Achter de Vischmarkl I 132 Rond, (P schoenmaker, Lange Groenendaal I 23 Rood, (L. M rabbijn. Turfmarkt H 160a Rooüen, (A. van) bouwman. Boelekade B 31. Roos, (L.) bouwman, Kattensingel Q 90 Roozeboom, (A.) leeraar aan de R. H Burgerschool, Fluweeiensingel R 303. Roozendaal, (P. G) metselaar, Kattensingel Q 131 Roozendaal, (P. M i metselaar, Kattensingel Q 128 Rost, (Mej A stad-vroedvrouw, Gouwe C 20a Rost, (J.) huis- en rijtuigschilder, Peperstraat K 219 Rost, (II.) melkverkooper, Oosthaven B 52. Rotte, (Jhr M C. F. J. de) arts, Oosthaven Rozestraten, (P. H metselaar, Geuzenstraal Rozestraten, (W.) stukadoor. Markt A 100. Ruijgers, (A. F.) winkelier. Markt A 133 Ruijgers, (HZeugstraat G 84 Ruijgers, (L. J) winkelier, Zeugstraat G 7 Ruijs, (F. A.) vergulder, Turfmarkt II 60. (singel R 100. Ruijter, (A J dei rijtuigenverhuurder,postwagen Schoonhoven, Bleekers- Ruijter, (A J J de) smid. Kleiweg E 93 Ruijter, (O boekhouder, Gouwe C 179 Ruijter, (D. .1. de) smid, Kleiweg E 92. Ruijter, (G. J. de) balletjesfabrikant, Kleiweg E 91. Rutgers, (J.) aannemer, Zeugstraat G 41a Ruwe, (D. de) broodbakker. Lange Tiendeweg D 19. Salverda, (Mevr, de wedGouwe C 231 Samson, (D.) in manufacturen en modes, Markt A 58. Samson, (D C.) agent waarborgmaatschappijen, Markt A 92. Sanden, (.1. van dér) in garen én band, Gouwe C 216. Sanden, (J. J. van der) koekbakker en confiturier, Markt A 67. Sanden, (L van der) kleermaker Spieringstraat F 51. Sanders, (wed E) tapster, Jaagpad Q 24. Sanders, (J.) melkverkooper, Walesteeg F 63 Sanders, (M. M. Jkoopman, Boelekade R 90a. Sanders, (S J koopman, Lange Groenendaal I 99 Sanders, (S M.) Gouwe C 38 Sandman, (wed. A) tapster, Kuipersteeg K 202. Sark, (J. T. van) winkelier, Gouwe, C 227 Sark, (AV H. van, smid, Peperstraat K 21. Santen, (H. van) koffiehuishouder. Markt A 103 Sauerbier, (J.) fabrikant Bleekerssingel B 1180. Sauerbeek, (T.) sluiswachter, IJselsluis B 120. Schaap, (G.) winkelier, Wachtelstraat P 140. Schalk, (I. C van) broodbakker, Hoogstraat A 121.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 47