95 94 D 54 Staveren, (J van) verver, Raam O 14. Steeden, (Mevr, de wed) Houtmansgracht M 196. Steen, (J van der) beambte by de posterijen, Nieuwe Vrouwesteeg N 216c. Steen, (W. van der) koopman, Geuzestraat L 72. Steenbergen, (H J onderwijzer in de gymnastiek, Spieringstraat F 79- Steenland, (wed. J.) tapster, Markt A 132. Steenland, (J G.) winkelier, Haven B 16, Steenmeyer, (C II apotheker en drogist, Westhaven B 194. Steenwinkel, (A C mandenmaker, Vlamingstraat O 318 Steenwinkel, (wed H winkelierster. Lange Groenendaal I 47. Steenwinkel, (M. L behanger. Lange Groenendaal I 47. Steevens, (F W.) Hoogstraat A 111. (A 114. Steevens; (H. W- M.) banket-, pasteibakker en in confiluriën, Hoogstraat Steijl, (Aopzichter der bindrottingfabriek, Korte Akkeren P 247. Steijnen, (G J F procuratiehouder G. stear. kaarsenf., Gouwe G 156 Stein Callenfels, (J. M van) 2de luit, der infLange Tiendeweg D 25a Steinvoort, (H. J van) kleermaker, Blaauwstraat H 8. (singel Q 134. Sternliacb, (Jhr C. J G L von) hoofdcommies ter secretarie, Katten- Sternbach. (L C von) surnumerair posterijen, Kattensingel Q 134. Stigter, (T i beurtschipper op 's llage, Gouwe C 172 Stikker, (W) in matten en tapijten. Korte Tiendeweg D 3 Slolwïjk, (wed Weslhaven B 145 Stolwijk, (wed O in lompen en metalen, Lange Groenendaal I 42 Stoop, (j J van deri in kruidenierswaren, Veerstal B 126 Straaten, ID. van) behanger. Korte Akkeren P 251 Straaten, (E. van) bleekér, Fluweelensingel R 320. Straaten, J. Brandt van) koek en banketbakker, Korte Tiendeweg D 5. Straaten, <W. Brandt van, Straver, A.) opzichter stearine kaarsenfabriek, Raam O 109. Straver, (G.) Gouwe C 45. Straver, (H.) garenfabrikantKatlensingel Q 74 Streefland, (A stalhouder, Bleekerssingel R 154. Streetland, (J bouwman. Willis S 12. Stuijvenberg. (Sdirecteur Catharina Gasthuis, Oosthaven B 21 Suiker, (wed S Oostbaven BUI Switser, (J in tabak en sigaren. Lange Tiendeweg D 29. Sylvius Visser, (A( C broodbakker. Waalstraat A 47 T'amse, (H.) huisschilder, Nieuwe Haven N 133 Tebbenhotï’, (Dr C A leeraar R II Burgerschool, Kattensingel Q 94 Teekens, iH.) scheepmaker, Bloemendaal R 8a Temminck, (J F. Mgep. kapitein der infanterie. Westhaven B 197, Terpstra, (Br B rector aan de Lalynsche school, Oostbaven B 85. Terpstra, (Mej. S H B) Westhaven B 152. Tersehegget, (C. J.) verhuurkantoor van dienstboden, Oosthaven B 43. Terschegget, (G Jin tabak en sigaren, Oostbaven B 43 Thier, (T. A in hoeden en petten, Korte Tiendeweg D 16. Thier, (wed.) Lange Tiendeweg O 24a. Thyssen. (T. D. J i in manufacturen. Markt A 105. Thjjssens, (A J kapitein der infanterie. Markt A 154a Thlm, (Cs apotheker, Gouwe C 49 Thoolens, (A. A.) timmerman, Kuipersteeg K 207 Thoolens, (N G in garen en band, Gouwe C 251. Tilburg. iM H. van) rijksambtenaar, Kuipersteeg K 80. Tijn, (B D van) koopman, üubbelebuurt L 8 Tysterman, (K.) in garen en band, Gouwe C 160. Tinholt, (J A komwaardij-kapitein, Fluweelensingel R 335. Tober, (D.) veehouder, Oude Gouwe S 25 Toen, (H. A amanuensis R. II. B. en S. B. II. school, Boelekade R 62. Togt, (G. J. van der) zeepzieder, Spieringstraat F 82 Togt, (J. H van der) kaashandelaar, Gouwe C 11'8 Tollens, (Mr F. J.) Fluweelensingel R 350. Toornvliet, (G.) aannemer. Kattensingel Q 95. Triet, (W van) koopman in vee, Jaagpad T Trybits. (A. J koopman. Lange Tiendeweg B 34. Trybits, (J. A.) in glas en aardewerk, Lange Tiendeweg Trybits, (M.) koopman, Gouwe C 75. Unterborst, (F. J ryksambtenaar, Oosthaven B 106a Uyi, (P. den) kaashandelaar, Turfmarkt II 110 L’ittenbogaard. (J.) horlogemaker. Korte Tiendeweg D 94. Urbanus, (Ckuiper, Nieuwe Haven N 10 (Haven B 40. üven, (A. Langerhuizen van) leeraar R II. B. school, dir. B. Avondschool, Valk, (J van der) schoenmaker, Gouwe C 65. Valke, (F) pypenfabrikant. Kuipersteeg K 201. Vallet. (Bcommies ter secretarie, Kattensingel Q 67 Vallet, (Mej C C G Gouwe C 179 Vasse, (J spekslager Gouwe C 161 Vasse, (J.) spekslager, Kleiweg E i Veen, (A. van> winkelier. Waalstraat A 163 Veen, (B L. van) in aardappelen. Blaauwstraat H 6. Veen, (C van> vleeschhouwer, Gouwe C 222 Veen, (G. van) in galanteriün, Hoogstraat A 111 Veen, (J van) commissionnair, Kappenaarsteeg G 26r. Veenendaal, (C schepenjager, Jaagpad Q 55. Veenendaal. (O J broodbakker Raam O 207 Veerman, (P.) kleermaker, Spieringstraat F 87. Vesten, (A van) bouwman. Broekweg T 12 (perstraat K 224. Velde, (G. F van de) destillateur, handelaar in wynen en steenkolen, Pe- Velde, (J. P F. van der, gep. kapitein O 1 leger, Tiendeweg D 44. Veldhorst, (WC) ontvanger Gouda s buitengemeenten, Fluweelensingel Velsen, (C. van) in kaas. Groenendaal I 86. (R 351. Velsen, (L G. van) Houtmansgracht M 195a Velsen Czn, (M. van) winkelier en koopman, Groenendaal I 78. Velsen, (P van) vischkooper, Gouwe C 20. Velzen, (A J vani leerlooier, Nieuwe Haven N 19. Velzen, (J F van) koopman, Lange Tiendeweg O 61 Velzen, (J. J van) vogelkooper, Lange Groenendaal 1 78. Verbeeck. (B F Ch.) koffehuishouder en in tabak, Markt A 135. Verbij. (P winkelier, Karnemelksloot R 250. Verbey, (wed W in glas- en aardewerk. Korte Tiendeweg D 7. Verboom, (Jkuiper, Turfsingel P 58 Verbree, (P J.) machinist, Hoefsteeg F 104. Verburg, (A.) bouwman, Onder de Boompjes P 211. Verdel, (C timmerman, Bloemendaal R 9. Verdoold, (D) bouwman, Kattensingel Q 71 Verdonw, (G schepenjager, Jaagpad Q 15. Verdouw, (P i schepenjager. Jaagpad Q 20 Verdouw, (W.) winkelier, Raam O 73 Verdries, (J J.) in ijzerwaren, Raam O 269. Verheul, (G.) warmoezier, Moordsche Tiendeweg T 39 Verhoef, (wed A.) Karnemelksloot R 161.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 49