97 96 s :j 7 gep opzichter, Peperstraat C 75. fortificatie-opzichter, Peperstraat K 74. Vreumingen, <D G. van) in takak en sigaren, Waalstraat A 49. Vreumingen DJzn., (D. J. van) firma Prins Sf C', agent Maagdenburgsche brandwaarborgmaatschappij, Westhaven B 192 Vreumingen Jzn., (D J. van) broodbakker, Korte Tiendeweg D 0 Vreumingen, i.l C. van) agent d. vennootschap Holland, Kattensingel Q 144. Vreumingen, |J D. van; kruidenier. Kleiweg E 54. Vreumingen, (wed T. van) Waalstraat A 159a. Vreumingen, (wed. van) Korte Akkeren P 249 Vries, (J. de) bouwman, Karnemelksloot R 260. Vries, (K. de) in wollen en saayetten, Markt A 52. Vries, (wed L. de) Karnemelksloot R 260. Vries Robbé, (J. de> directeur der gasfabriek, Vest O 533 Vrijlandt, iA.) firma van de Garde 'ïf Frylandt, Fluweelensingel R 312. Vroom, <N. de) poulier, Dubbelebuurt L 11. Vuijk, (Gopzichter in de werkinrichting, Groeneweg L 78 Vuijk, (J.i broodbakker, Spieringstraat F 43 Vuijk, (R. J.) meubelmaker. Markt A 169. Vuurens, W. A in goud en zilver en kashouder, Korte Tiendeweg D 77. Vuurens, (Mej dewed) Markt A 153a Waal, (P de) Spoorstraat Q 154. Waas, (A. van) winkelier Raam O 56. Waas, (G. van) commissionnair, Wachtelstraat P 129. Waas, (J van) winkelier, Nieuwe Haven N 28 Wagenaar, (G. J.i pijpenfabrikant Raam O 215. Wagenaar, (H. W kleermaker, Keizerstraat K 99 Wagenaar, (W) pijpenfabrikant, Kuipersteeg K 198. Wankum, (J. L. van) broodbakker, Lange Tiendeweg D 63. Want, (G C. van den firma Gebr van der Want, Turfmarkt II 63 Want Azn„ (P J. van deri pijpenfabrikant, Keizerstraat K 133. Want, (P. van der) commissionnair, Turfmarkt H 63 Verheeft', (Mej. E bewaarschoolhouderes, Achter de Vischmarkt I 140. Verheeft, (W.) horloge- en klokkenmaker. Lange Tiendeweg D 31 Verhoog, (G bouwman, Jaagpad Q 2. Verhoog, (Kbouwman, Jaagpad Q 2. Verkalk, (wed. M in steenkolen, Fluweelensingel 354 Verkerk, (P kleimolenaar, Raam O 146 Verlooii, (C opzichter ter drukkerij vanG- B, van Goor Zonen Kleiweg 101. Vermaat, (A. D) tapper. Lange Groenendaal I 12. Vermaal, (G schipper, Peperstraat K 77 Vermaat. (M logement en koffiehuis »de Paauw," Markt A 88. Vermei), <A P'meubelmaker. Peperstraat K 23 Vermeij, (S.) kleermaker, Karnemelksloot R 197 Vermei), (T.) koekbakker, Oosthaven B 54 Vermeulen, (Bin schoenmakersgereedschappen, Gouwe C 14. Vermeulen, (C.) in manufacturen, Waalstraat A 174. Vermeulen, (H.) broodbakker, Lange Tiendeweg D 49. Vermeulen, (J.) boekhouder, Wachtelstraat P 168. Verreijn, (wed H. C Gouwe C 184a Verschoor, (P C B W.) boomsluiter, Dubbelebnurt B 6. Verschut, (W.) klompemaker, Vlamingstraat O 43 Verschuure Zoon. (John. M.) kaashandelaren, adres J. H. van der Togt, Verspuy, (wed. P. C.) uitdraagster, Vogelensang M 39. (Gouwe C 43. Verslujjs, (J oud-onderwyzer, Achter de Vischmarkt I 128. Versluis, (Me.) M F.) hulponderwyzeres, Achter de Vischmarkt 1 128. Versnel, (J. G.) kleermaker, Keizerstraat K 166' Vervenne, (P. J. J 1ste luitenant der infanterie, Turfmarkt H 80. Verwejj, (J W.) in kachels enz., Kleiweg E 57. Verweü Azn., (S.) in lakken, Fluweelensingel 344a. (R 319. Verzijl, (A. C Cprocuratiehouder G. stear kaarsenf., Fluweelensingel Verzijl. (B. A.) boekdrukker, Korte Tiendeweg D 1. Verzijl, (M F.) schipper op 's Hage, Nonnewater O 531. Vetter, (J. H horlogemaker, Hoogstraat A 129 Vinkhuizen, (C. L2de luitenant der infanterie, Hoogstraat A 126a. Virulij, (T. P wethouder, lid van de 1ste kamer der Staten-Generaal, Virulij C°, zeepfabrikanten, Oosthaven, B 50. (Oosthaven B 51. Vis, (M oud-onderwyzer, St-Anthoniestraat G 120. Visscher, (Mej M de) Oosthaven B 80. Visser, (J.) zeilmaker, Wachtelstraat P 143. Visser, (L zeilmaker, Wachtelstraat P 143. Visser, (P F.) barbier. Dubbelebuurt B 12. Vive, (Chs. van) kapper, in parfumeri'én, Turfmarkt H 48. Vlaardingen, (A. van) tuinier. Lazaruskade P 203. Vlaardingen, (H van) scheepmaker, Rotterdamsche Dijk, P 4. Vlaardingen, (W van) tuinier. Lazaruskade P 207. Vlasveld, (P.) winkelier, Waaistraat A 169. Vletter Jr., (M. de) Lange Groenendaal I 14. Vletter Sr, (A, de) Kattensingel Q 121 Vliet, (C. van) watermolenaar, Reeuwijksche Verlaat, S 20. Vliet, (C. S. van) firma van Vliet Smelt, Korte Tiendeweg D 73. Vliet, (D. van) warmoezier 0 279 Vliet, (F. van) Lange Tiendew'eg D 24. Vliet, (H. van) warmoezier, Naaijerstraat H 24. Vliet, (J. A. P. van) smid, Kleiweg E 85. Vliet, (K. van) kleermaker, Kleiweg E 97. Vliet, (M. van) kerkbediende, Achter de kerk A 30. Vliet, iP. van) schoenmaker, Lange Tiendeweg D 43. Vliet, (P G van) timmerman, Zeugslraat G 42. Vliet Smelt, van; kaashandelaren. Korte Tiendeweg D 73. Vlist, (wed J. F. van der) Fluweelensingel R 317 Vlot, (wed. W.) Wachtelstraat P 155 Vogelensank, (R ontvanger hervormde kerk. Markt A 145a Vollenhoven, (J. van, firma. Kruyt if van Pollenhoven, Stoofsteeg A 74. Vollenlioven C", ivan) bindrottingfabrikanten, Korte Akkeren P 247 Vonk, (A broodbakker. Gouwe C 159. Vonk, (J.) broodbakker, Raam O 176 Vooijs, (G N de) Bleekerssingel R 134 Vooijs, Jr. (G N de) in goud en zilver, Markt A 59. Voorbarense, (J.) bleekerij «de Fortuna" Karnemelksloot R 181. Voordouw, (G.) schepenjager, Jaagpad Q 15. Voordouw, (P. Jaagpad 20. Voerend, (wed. C winkelierster. Gouwe C 96 Vorstman, (Dr M. A. G emeritus predikant, Gouwe C 197. Vos, (A. J grutter, Turfmarkt H 107 Vos, (D. de) particulier, Kleiweg E 106a Vos, (J.) verver. Korte Tiendeweg D 9. Vos, (W J.) logement «de Zalm" en stalhouder, Markt A 99. Vos, (A. de) watermolenaar en bouwman, Moordsche Tiendeweg T 35 Vrancken, (Jan; gep opzichter, Peperstraat C 75. Vrancken, (W fortificatie-opzichter, Peperstraat K 74. Vreugdehil, (wed A N.) geb Camphuis, koffiehuis «de Kap," S 19 V rüll tV> incrnn Li .ron) tnhnl. lXfA„Gf„r,,. I 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 50