INHOUD. Xiekeii-Societeiten. 3 5 6 6 7 8 10 11 13 17 22 •23 24 23 28 29 30 30 32 33 34 34 33 32 33 36 36 60 60 62 62 63 63 64 69 100 101 Kalender voor IS'Z'Z Verjaardagen van. het Koninklijke Huis, Commissaris des Konings in de JProvincie. Kiesdistricten Bevolking flaatselijk Bestuur I?laatstelijke Betrekkingen Instellingen Buurtverdeeling Eeredienst Godshuizen Hooger Onderwijs ^Middelbaar Lager Geneeskunde Rechtswezen Nationale JMilitie Garnizoen. Dienstdoende Schutterij Scherpschutters-V ereenigingen Blaatselijke Belastingen Rijks-Ambtenaren en Instellingen Genootschappen W aarborgmaatschappijen Kamer van Koophandel en Fabrieken Kassiers en Commissionnairs in Effecten Fabrikanten Bleekerijen. Begrafenis- en Bublieke Lokalen Bublieke Verkoopingen Telegraphie Bosterijen IMiddelen van Vervoer TSTaamlijst van Ingezetenen. "Veranderingen en Verbeteringen. Adve rtentiën

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 53