BEVOLKING VAN GOUDA OP 3i DECEMBER 1876. voor de Tweede Kamer der 1868—1880. 1871—1877. 1874—1880. Commissaris des Konmgs. Mr. C. Fock, Residerende te ’s Gravenhage. Audiëntie, Zaterdag ten 11 ure. Hoofdkiesdistrict „GOUDA” Staten-Generaal. Hoofdkiesdistrict „GOUDA” voor de Provinciale Staten, 747 c. a. b. c. 1548 17070 992 3 a. b. 1087 7 in het hotel van het Gouvernement, Korte Voorhout. In den loop van het jaar 1876 vermeerderd: door de geboorte van 395 jongens en 352 meisjes door vestiging in de gemeente van 519 personen van het man nelijk en 568 van het vrouwelijk geslacht ambtshalve ingeschreven 1 mannel. en 2 vrouwel. personen Totaal 18618 De werkelijk gedomiciliërde bevolking bedroeg op 1 Januari 1876: van het mannelijk geslacht7872 van het vrouwelijk geslacht. 8905 te zamen 16777 R. W. Haantjes .Dekker (Oudewater), 7 G. A. v. Houweninge Gz. (Moordrecht), 4 A. Knijtf Hz. (Rietveld). 7 daarentegen verminderd door sterfte van 282 mannelijke en 271 vrouwelijke personen, te zamen553 door vertrek uit de gemeente van 462 personen van het mannelijke en 530 van het vrouwelijke geslacht, te zamen ambtshalve geschrapt 1 manl en 2 vrouwl. personen Zoodat de wettige bevolking op 31 December 1876 bestond uit 8046 mannelijke en 9024 vrouwelijke ingezetenen, uitma kende een getal van Hieronder zijn begrepen 150 mannen, behoorende tot de landmacht. 1. Nederduitsch Hervormde 2. Fransch of Waalsch Hervormde 3. Evangelisch Luthersche 4. Hersteld Evang. Luthersche 3. Doopsgezinden of Mennonieten 6. Remonstranten 7. Christelijk gereformeerd. 8. Roomsch Katholieken 9. Oud Roomschen of Bisschoppelijke Klerecy 10. Israëlieten 11. Tot geen der genoemde gezindheden behoorende. 10181 33 406 4 22 389 375 5132 124 388 16 - 17070 In 1876 zijn 178 huwelijken gesloten. Het aantal onechte geboorten bedroeg 30. Er werd l echtscheiding ingeschreven Kiezers voor de Tweede Kamer: 492. Provinciale Staten: 491. den Gemeenteraad: 821. Getal inwoners 92,102. kiezers3,577. Gemeenten, onder dit district ressorteerende Gouda, Oudewater, Hekendorp, Langeruigeweide, Bodegraven, Pape- kop, Woerden, Nieuwkoop, Zevenhoven, Rietveld, Waarder, Barwouts- waarder, Boskoop, Waddinxveen, Moercapelle, Zevenhuizen. Bleiswijk, Reeuwijk, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d. IJssel, Capelle a/d. IJssel, Krimpen a/d. IJssel, Lekkerkerk, Krimpen a/d. Lek, Ouderkerk a/d IJssel, Berkenwoude, Gouderak, Schoonhoven, Bergambacht, Ammerstol, Stolwijk, Haastrecht, Vlist. Mijdrecht, Wilnis. Zegveld, Kamerik, Kock- engeh. Harmelen, Linschoten, Veldhuizen, Willeskop, Montfoort, Snelre- waard en Vmkeveen. Vertegenwoordigers Mr. M. Bichon van IJsselmonde, 4 Maart 18741877. Dr. A. Kuyper20 Maart 18741879. Getal inwoners52,672. kiezers2,058. Gemeenten, onder dit district ressorteerende Gouda, Haastrecht, Woerden, Waarder, Barwoutswaarder, Rietveld, Oudewater, Hekendorp, Papekop, Langeruigeweide, Waddinxveen, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist. Stolwijk, Ouderkerk a/d IJssel, Berken woude, Gouderak. Bergambacht, Ammerstol, Lekkerkerk, Krimpen a/d. IJssel. Krimpen a/d Lek Vertegenwoordigers J. Droogleever Fortuijn (Gouda), 24 Sept. 18501880. M. Bisdom van Vliet (Haastrecht), 24 18501877. Mr. A. A.v. Bergen IJzendoorn((?o«tZffi), 4 Juli 18651877. R. W. Haantjes .Dekker (Oudewater), 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 5