11 10 Pachter van de Vuilnis. T. van Dijk. Aanplakker. A. Pannevis. C. van Velzen. Keurmeester der Visch. N. Simons. P. Janssen. Ilooiweger. 1 L. Burgersdijk. Boekhouder hij de Fabricage. Pachter van de Haardasch. J. Kloos en C°, te Rotterdam. Sluiswachter aan de IJsselhaven-Sliiis, de donkere Sluis en die bij het Ainsterdainsche veer. T. Sauerbeek. Tolgaarder van de Haastrechtsche brug. H. Sluiter. Pachter van het Schotgeld aan het Reeiiwjjksche Verlaat. J. Kalkman. PLAATSELIJKE BETREKKINGEN VAN VER SCHILLENDEN AARD. eiiieente-Boii wmeester. J. Schuling. D. van Straaten. Grafmakers. I J. Blok. Sluiswachter aan het Moordrechtsche Verlaat. P. Zuidveld. Gaarders van de invordering der Rechten op het bevaren van den Turfsingel en de Gouwe. J. P. J. Vernes. en Wethouders. Agent van Inkwartiering. J. Droogleever Fortuijn. Concierge van het Raadhuis. H. C. Edauw. H. Smit. M. Belonje. Omroepers. W. Prince. H. Bouwer. Directeur der Algemeene Begraafplaats. J. Herman de Groot. Bedienaars der Begrafenissen. H. van Deth. P. van Beusekom. J. van Mensch. Onderhouder der Uurwerken. J. H. Vetter. Rooimeesters. L. Burgersdijk. J. Brakel. C. J. van der Grijp. Beheerders over de Zandpaden en Trekvaarten. Burgemeester PLAATSELIJKE INSTELLINGEN. BANK VAN LEENING. Commissie van Administratie. De Burgemeester, Voorzitter. W. Post Drost, Secretaris. G. Prince. W. K. van Zutphen. J. van Ham. Keurmeesters van het Vleesch. E. Overbosch. N. Simons. Afslager der Visch. Concierge van het gebouw Arti-Legi. P. van Leunen. Cipier der Kantonnale Gevangenis. J. E. van Dongen Bolding. Klokkenist.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 7