C. H. G. van Gent, Boekhouder. 12 13 Maria v. d. Merwe, Inbrengster. Burgemeester Dr. A. Romeijn. M. Spruijt. der Schelden. F. H. Roelofs. BRANDWEER. 30 id. id. id. W. Kromhout, Kassier. P. H. Berlijn, OnderKassier. A. Kwinkelenberg, G. v Zutphen, Zilverpand-bew. Dr. G. P. Buchner. Dr. A. Romeijn. Beambten. P. v. d. Klein, Wollenpand-bew. Achter de Kerk. Waalstraat (oost zijde) Botermarkt. Stoofsteeg. Regenboog Hoogstraat id. id. id. id. id. id. Dubbelebuurt. Oosthaven tot do Molenwerf. Oosthaven tot de id. id. id. Snperintendentie. Burgemeester en Wethouders. Opper-Brand meest er. L. Burgersdijk, Gemeente-Bouwmeester. Adjnnct-Opperbrandmeester. P. Janssen. 31 73 >88 110 ■22. 32. 54 •23 Gemeente-Vroed vrouwen. A. Rost. P. C. van i Gemeente-Apotheker. H. C. Schophuijzen. E. de Haas. SPUIT N". 5, (Wachtelstraat.) L‘. Visser, Brandmeester. W. de Jong, Onderbrandm. J. Schouten, id. G. Luijendijk, id. P. M. Roosendaal, id. SPUIT N 6, (Plantsoen by de Tiendetoeqsbrug J. Mulder, Brandmeester P.A. Burghout, Onderbrandm.. G. v. Wingerden, C. Brunt, J. C. Götle, GENEESKUNDIGE VERZORGING POLITIE. Commissie van Superintendent!© over de Gemeente- Apotheek. en Wethouders. Gemeente-Geneesheeren. Dr. J. C. Th. Gandvuurder. Jhr. M. C. F. J. de Rotte. Gemeente-Chirnrgün. SPUIT N". 2, (Stads Erf.) A. J. de, Ruiter, Brandmeester. P. T den Riet, Onderbrandm. A. Snelleman, J. J. de Ruiter. H. van Berkel. T. Kampo. Brandmeesters en Onderbrandmeesters. SPUIT N" 1, (Groote Kerk W. C. Reuhl, Brandmeester. W. Rozestraten, Onderbrandm. H J Nederhorst, W. H. Polet. E. Sliedrecht. G emeente- Vroedmeester. Dr. F. H. G. van Iterson. Chirurgijn der Gasthuizen. Gezondheids-Commissie, Mr. J. H. van Mierop, Pres. [G. A. Oudijk. Dr. H. IJssel de Schepper, P. de Wilde. Secretaris. IMSpruij t. SPUIT N' 4, Raam.) B. J. Wessels, Brandmeester J. Rost, Onderbrandmeester. A. de Zeeuw, id. H. Faaij. id. H. Groenen daal id WIJKMEESTERS. 132 156 SPUIT Tt» 3, (Turfmarkt.) T. den Riet, Brandmeester. v Eeuwen, Onderbrandm. H. J. v. d. Ben, V. Berlijn, G. van Gent, WIJK A. W. J. Vos. A. van Veen. N». 1 tot 38. 50. 72 87. 109. 131. 155. Markt. 174. waalstraat (west zijde WIJK B. J. van der Grijp. J. Herman de Groot. N» 1 tot 13 14 34

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 8