15 14 N». - 1’8 53 217 39 83 N°. N». 54 93 N". 152. N". 19 72 101 153 165 203 216 tot de 92. Koster Gjjzensteeg 98. Korte Tiendeweg tot de Markt Van de Tiendeweg tot de 36. Kappenaarssteeg. 46. Zeugstraat tot de 71 Speldenmakerssteeg 85. Zeugstraat tot het 135 - 146 192 6 34 116 136 13 37 47 72 86 14 35 164. 177. Van de Tiendeweg tot de Geuzenstraat. Groeneweg tot de Doelensteeg tot de Zak. 89 93 - 156 175 217 174. 100. Agnita- of Lom- bardscbe watertje. 129. St. Anthoniestraat. 14 29 61 26 77 167 200 104 113 119 140 168 175 40 35 76 88 107 115 80. 105- 120. 136. 190. 201. 102 WIJK K. M. H. Kluitman. H. Jager. N°. 1 tot 28. Peperstraat tot de 60. Komijnsteeg. 74. Peperstraat tot de 75 81. Kuipersteeg.noord- WIJK It C. van der Sluis. 1 tot 13. Rozendaal Vogelenzang tot de Robaarsteeg. Vogelenzang tot de Lemdulsteeg Varkenmarkt. Houtmansgracht. WIJK JNf. J. J. Braggaar. N»; 1 tot 13. Kleiwegsteeg, noordzijde. 241. Nieuwehaven- noord- en zuidzijde. zijde. N°. 82 tot 127. Keizerstraat, oost zijde. 134. Keizerstraat,west zijde, tot de 145. Lange Willemsteeg 191. Keizerstraat tot de 216 Kuipersteeg, zuid zijde. 232. Peperstraat tot het Veerstal. WIJK L. F. Herman de Groot. T. Kampo. 1 tot 24. Groeneweg. WIJK M. B. van Galen. E. van der Kleijn. 1 tot 38. 39 81 106 120 157 191 76 166. 199. 240. 35 72 91 4 Jeruzaiemstraat. Van de Tiendeweg tot de 33. Spieringstr. tot de 39. Kees Faesens Rol wagensteeg. Spieringstr. tot de Ta. Walesteeg. 87. Spieringstr. tot de 106. Hoefsteeg 114. Spieringstr. tot de 126. Vijversteef. WIJK Gr. C. J. van der Grijp. H. Ruygers. 1 tot 12. Zeugstraat. Blaauw'straat Van de Hoogstraat tot de 34. INaaijerstraat. 52 Turfmarkt, zuid zijde, tot de 58. Geerte den-Bult- steeg. 82 Turfmarkt, zuid zijde, einde. 115. Turfmarkt, noord zijde, tot de 135. LangeDw’arsstraat Turfmarkt, noord zijde, tot de 216 Vrouwesteeg 232. Elzenmark. WIJK E. A. J. de Ruiter. C. van Oije Ti». 1 tot 43. Kleiweg, oostzijde. 53. Haagscbe poortje. 109. Kleiweg,westzijde, WIJK F1. P. van Altena. 1 tot 45 Westhaven tot het Postkantoor. 113. KorteNoodgodsteeg 235. Westhaven tot de Gouwe. WIJK C. J. Lafeber. J. L. Lankhorst. J. Herman de Groot. N°. 1 tot 85. De Gouwe, oost zijde, tot het 91. Galgeveid. '.lid. Plantsoen tot de Nieuwe-Armensch. 104. Gouwe, westzijde, tot het 105 155. Proveniershuis. 202. Gouwe, westzijde, tot de 215. Aaltje-Baksteeg. 238 Gouwe, Hooge zijde WIJK 13. W. A. Vuurens. Ti». 1 tot 18. Korte Tiendeweg, Stoofsteegzijde. 44. Lange Tiendeweg, noordzijde. 71. Lange Tiendeweg, zuidzijde tot de Je ruzaiemstraat. 88. Korte Tiendeweg. 86 92 71. Lange Noodgodst. 90. Oosthaven tot de 103. Minnebroederssteeg 112. Oosthaven tot de 118 Punt 139. Veerstal. 167 46 53 WIJK I. J. Baartman Jr. N». 1 tot 11. KorteGroenendaal noordzijde. 12 101. LangeGroenendaal tot Achter de Visch- markt. Visehsteeg. KorteGroenendaal zuidzijde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1877 | | pagina 9