f 166 167 135. loodwitfabriek »liet Prince en Cie. (Jan) potten- enpijpenfabr., en steenkolenhand., Turfm. H8’. Prins (J. J.) directeur der gasfabriek, Crabetbstraat Q 238. Reket Reuhl Revet Revet „Au «Pieters (L. J.) kaashandelaar, Dubbelebuurt L 9. «PINO (A.) kleedingmagazijn „de stad Parijs”, Markt A 62. «Plak (J.) winkelier, Wachtelstraat P 169. Plascher (G.) voorganger, Gouwe C 22. «Platteel (J.) machinist, Blauwstraat H 1 Plomp (G tolgaarder, Bodegr. straatweg S 23. Pol (H.) leeraar aan het proggmn., Crabetbstraat 'Q 251. «Pol (P. van der) kleederbleeker, Fluweelensingel R 532. «Polak (S. S.) borstelfabrikant, Korte Tiendeweg D 16 «POLAK (S. H.) in goud en zilver, Korte Groenen- daal I 197. «Polet (H. J.) steenhouwer, Vijverstraat F «Pensioen (A. D.) koperslager, Kleiweg E «Pool (A. D. PRAAG (S. van) Hoeden- en Pettenmagazijn printemps”, Hoogstraat A 111. Prince (C. J. C.) firma Jan Prince en Cie., agent assurantie de Jong y C°, Turfmarkt H 87. «Prince (C. C. H.) firma G. Prince en Zonen, Turfmarkt H 102. Prince en Zonen (G.) pottenbakkerij, touwslagerij en Klaverblad” handel in looderts, Turfmarkt H 103. Prince Jr. (G.) firma G. Prince y Zonen, Oosthaven B 87. 121. 75 Ponsioen (D A.) koperslager, Lange Tiendeweg D 34. Pooksma (C. M.) tapper, Roozendaal M 10. van der) kuiper, Gouwe C 22a. «Pool (a. T. van der) kuiper, Gouwe C 29. van der), Walesteeg F 69. Poortman (B.) koopvaardijkapitein, Kattensingel Q Poot (W.) bouwman, Korte Akkeren P 281 d.) in tabak en sigaren, Hoogstraat A 125. Prinsenberg (T. H.) hovenier, Geuzenstraat L 80. Prinsenberg (S. J.) pottenbakker, Turfsingel P 127. «Pronk (M.) magazijnm. stear. kaarsenfabRolterdamsche dijk P 6. Puijk (C. M.) kleermaker, Lange Tiendeweg D 39. «Puijk (D.) kleermaker, Korte Tiendeweg I) 97. Puijk (G.) kleermaker, Turfmarkt H 94. Punselie (B.) jalousiednmaker, Korte Noodgodsteeg B 171. Punselie (J.) broodbakker, Spleringstraat F 51 «Putte (J. v. d.) hoofd bijz. school Chr. Nat. onderw., L. Groenend. 119. QUANT (wed. A. B. G.) kantoorbehoeften en galan- teriën, Kleiweg E 99. Quant (B. H. J.) gep. O I. ambtenaar, Kleiweg E 1. Quast (J.) schilder en opzichter, Crabetbstraat Q 249. Raabe (Dr. F. W.) leeraar R. H. B.school, Fluweelensingel R 577. Raabe (J. A.) sluiswachter, Veerstal B 123. «Raadt (A. de) firma Gebr. de Raadt, Westbaven B 200. «Raadt (P. de) firma Gebr. de Raadt, Westhaven B 200. Raadt (Gebr. de) in manufact.. stoomfa.br. en chemische stoomzuivering van bedveeren, paardehaar en kapok, Westbaven B 200. Raadt (G. de) koopman, Peperstraat K 9. Rabouw (Ct) koopman, Doelesteeg L 242. Ras (C.) onder-directeur der gasthuizen, Oosthaven B 21. Rasch (Mej. A. P. W.), Blauwstraat H 11. Ravesteijn Medenblik (Mej. W. H. van), Oosthaven B 40a. Ravesteijn (Mej. W. J. van), Turfmarkt H 235. Reekers (K. L.) koek- en banketbakker, Turfmarkt H 83. Recourt (G.) rijksambtenaar, Houtmansgracht M 232. Ree (B. J. van der) in galanterien, Veerstal B 131. Ree (C. B. van der) barbier, Kleiweg E 88. Ree (N. A. van der) blikslager, Kuiperstraat K 224. Reebeen (C. J.) verver, Keizerstraat K 125. Reebeen (T. N.) vleeschhouwer, Nleuwehaven N 220. Reede (W. B. S.) luit, der inf., Fluweelensingel R 605. Reijnders (H.) onderwijzer, Lange Groenendaal I 99. (J. G.) reiziger, Crabetbstraat Q 256. (W. C.) timmerman, Karnemelksloot R 515. (J.), Keizerstraat K 122. (P. J.) verver, Veerstal B 133. Rh(jn (C. van) bouwman, Goudkade T 21. Rh(jn (D. van) rentenier, Kattensingel Q 133. Rhijn Jr. (D. van) bouwman, Goudkade T 20. Pool (T J. «Post (C. G v. «Post (J. van der) slager, Keizerstraat K 188. Post (N. van der) slager, Nieuwehaven N 132. Posthumus (S.) hoofd der 2C kostelooze school, Plantsoen C 94d. Potter (A. J.), Crabetbstraat Q 260. Potter (H. A.) r luit, der infanterie, Crabetbstraat Q 260. Potuijt (J.) bouwman, Karnemelksloot R 498. «Pouw (W. van der) bouwman, Oude Gouwe S 26. Pouwels (wed.) geb. Smits, Gouwe C 84. PRAAG (L. N. van) sigarenfabrikant, Westh. B 193a.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 101