169 t68 4 i «Rhijn (K. van) in lompen en metalen, Korte Akkeren P 312. Ridder (N. D. de) luit, der inf., Bleekerssingel R 203d. Riel (M. van) winkelier, Wacbtelstraat P 188. Riet (H. van) veehouder, Spoorstraat R 2a. Riet (P. T. den) metselaar, Turfmarkt H 112. Riet (T. den) smid, Lange Groenendaal 1 101. «Riet (Th. den) metselaar, Turfmarkt H 137. Riet (wed. W. van ’t), Fluweelensingel R 538. Rietveld (A.) fruithandelaar, Lange Tiendeweg D 21. «Rietveld (C.) kolfiehuishouder, Veerstal B 134. Rietveld (J.) in groenten, Westhaven B 179. «Rietveld (J.), Westhaven B 179. «Ring (A. van der) winkelier, Lombardsche Watertje G 108. Ring (wed. H. van der), Kattensingel Q 78. «Ripping (H.) veearts, Fluweelensingel R 543. «Robbé (J. de Vries,) agent, karnemelksloot R 306. «Robberse (H.) onderwijzer, Fluweelensingel R 604a. Robette (Chin machineolie, Fluweelensingel R 341. Robbregts (W.) schoenmaker, Gouwe C 227. «Rochefort (L. A. de), Houtmansgracht M 250. Roer (H. E. van der) onderwijzer, Kattensingel Q 85. «Roes (A. W.) leerlooier, Westhaven B 140a. Roest van Limburg (Mej. S. C.), Gouwe C 2a. Roest, van der Hoop C°., handel in wijnen en gedistilleerd, Gouwe C 2 Romaneske (J.) insp. van politie, Achter de Vischmarkt I 152a. Romeyn (Dr. A.) genees- heel- en verlosk., Gouwe C 217. Romjjn (C.) kaaskooper, Nleuwehaven N 199. Rond (C. L.) goudsmid, Achter de Vischmarkt I 134. Rond (P.) schoenmaker, Lange Groenendaal I 23. «Rond Pzn. (P.) timmerman en in ijzerwaren, Zeugstraat G 91. Rood (J. Lin manufacturen, Kleiweg E 4. «Rood (L. M.) Israel, godsdienstleeraar, Turfmarkt H 160a. «Roode (J. H.) bierhandelaar, Zeugstraat G 83. «Roode (L.) Zeugstraat G 44. «Roos (L) bouwman, Spoorstraat Q 218. «Rooy (W. F. v. de Wetering, bijgen. de) opz. der genie, Jeruzalem F 6. Rooij (C. de) onderwijzer, Gouwe C 43a. Rooselaar (B. van) winkelier, Kleiweg E 30. Roosendaal (P. G.) metselaar, Kattensingel Q 176. «Roosendaal (P. M) Q 174. Roozeboom (A.) leeraar R. II. burgerschool, Fluweelens. R 334. «Rossum (A. van) Spoorstraat R 17. Rossum (J. van) tapper, Spoorstraat Q 208 «Rost (J.) huis- en rijtuigschilder, Peperstraat K 239. «Rost (H.) melkverkooper, Oosthaven B 52 «Rotte (Jhr. M. C F. J. de) arts, Oosthaven B 41. Rozestraten (R.) stukadoor, Zeugstraat G 38a. «Rozestraten (W.) stukadoor, Markt A 106. «Rozeveld (Mkoopman, Westhaven B 187. «Ruls (T) timmerman, Spieringstraat F 78. «Rujjgers (A. F) winkelier, Markt A 133. «Rujjter (Dboekhouder, Gouwe C 179. «Ruiter (A. J. de), Bleekerssingel R 179. «Ruiter (A. J. J. de) smid, Lange Tiendeweg D 30. Ruiter (D. J. de) smid, Kleiweg E 84. «Ruiter (G. J. de) balletjesfabrikant, Kleiweg E 86. «Ruwe (T. de) broodbakker, Lange Tiendeweg D 19. «Rijk (S. van) pypenfabrikant Keizerstraat K 124. «Rijk (J. D.) opzichter van Rijnland, Fluweelensingel R 608. Rijkelijkhuizen (C.) bouwman, Willes S 8a. «Rykelijkhuizen (H.) bouwman, Karnemelksloot R 472. «Rijkelijkhuizen (J.) bouwman, Willes S 7a. Rijken (wed. J. R.) modiste, Turfmarkt H 248. Rynaarts (P. J.) fabr. van parapluies enz. St. Antoniestraat G 138. Saltzer (Dames C. en J. M.), Westhaven B 183. Salverda (Mevr, de wed. M.), Waaistraal A 162. «SAMSOM (D.) in mantels, costumes en manufactu ren, Markt A 58. Sanden (A. J. van der) kleermaker, Korte Tiendeweg D 78. Sanden (J. van der) in garen en band, Gouwe C 216. «Sanden (J. J. van der) koek- en banketbakker, Markt A 67. Sanders (A.) borstelmaker, Waaierstraat H 26. Sanders (Jac). agent voor buitenl. huizen, Gouwe C 38. «Sanders (M. J.) koopman, Houtmansgracht M 245a. «Sanders (P.) timmerman, Karnemelksloot R 471g. «Santen (C. W. van) oud-scheepsgezagv., Crabethstraat Q 244. Sauerbier (J.) fabrikant, Bleekerssingel R 198. «Sauerbier (P.) in koloniale waren, Oosthaven B 19. Schaap (wed. G.) winkelierster, Wacbtelstraat P 181. «Schaap (W. F.) klerk, Bleekerssingel R 199. Schadd (Wed. G. F.), Achter de Vischmarkt I 163a. Schalk (wed. A. van) Fluweelensingel R 582.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 102