SCHOUTEN (firma wed. A. C.) in galanteriën, kra- merijen en kinderspeelgoed, Markt A 69. i7i 170 likeurstokerij, Gouwe C 173. Schwemmer (W. R.) koffiehuishouder en stalhouder, Crabethstraat Q 271. Seibert (wed A. R.) distilleerderij en Seifiers (D.) vleeschhouwer, Korte Groenendaal I 7. Serbrock (J. C.) kapelaan, Kleiweg E 23. «Sesseler (W. U. J.) conducteur, Crabethstraat Q 232a. Sibbes (G.) schilder en glazenmaker, Nieuwehaven N 181. Slbbés (wed. J C.) po/fertjesbakster, Gouwe C 80. «Sibbes Jr. (J. C.) winkelier, Hoogstraat A 128 Sigmans (F.) kuiper, Spleringstraat F 54. Slkkens (Mevr, de wed.), Oosthaven B 107. Sikkens (J. A.) le luit der inf., Oosthaven B 107. Simons (A.) direct, van het postkantoor, Westhaven B 167. Simons (N.) keurm. van het vleesch, Lange Groenendaal I 69. Slroopfabriek (de Goudsche sago-, aardappel- en), kantoor Gouwe C 226. Sjouke (J.) sigarenmaker, Boelekade R 67. «Sliedrecht (A.) schoenmaker, Lange Groenendaal I 99. Sliedrecht (C.) schoenmaker, Korte Tiendeweg D 13. Sliedrecht (E.) timmerman, Gouwe C 218. Sloot (B. van der) kleermaker, Kattenslngel Q 180. «Sloot (J. S. van der) kleermaker, Oosthaven B 49. Slootjes (C), watermolenaar, Moordsche Tiendeweg T 35. «Slop (J.) onderwijzer, Peperstraat K 87b Sluiter (H.) barbier, Veerstal B 126a. «Schaik (H. N. van) snipperfab. en broodbakkerij, Markt A 94. «Schaik (I. C. van) broodbakker, Hoogstraat A 121. SCHALEKAMP Jr. (W.) confiseurcuisinier, Oost haven B 17. «Scharleman (F. T.) uitdrager, Vogelenzang M 161. «Scheffer (J.) tabakskerver, Karnemelksloot R 315b. Schelden (Mej. P. C. v. d.) vroedvrouw, Keizerstraat K 137a. Schelling (Mej P. J.) Gouwe C 244a. Scheltema (IN.) gep. luitenant-kolonel, Zeugstraat G 84. Schenderen (P van) tapper, Bogen O 135. Schenk (LLange Tiendeweg D 23 «Schenk (J.) firma V. W. D. Schenk en Zn., in manufac. Markt A 149. Schenk (V. W. DMarkt A 148. «Schepper (H. IJssel de) dir. stear. kaarsenfabr, Oosthaven B 81. Schiedon (A.) barbier, Stoofsteeg A 79. «Schieveen (J. A.) kleermaker, Houtmansgracht M 246a. «Schieveen (G.) tapper, Markt A 71. «Schim v. d. Loeff (H. P.) pred. bij de Rem. gem., Westhaven B. 119. Schinkel (H.) koopman, Crabethstraat Q 270. SCHMIDT (Th.) in glas en aardewerk, Hoogstraat A 126. Schmidt (J. H.) in parapluien, agent singer naaimach. Dubbelebuurt B 4. Scholenaar (P. G.) in goud en zilver, Korte Tiendeweg D 2. «Scholten (B.) kapper en in parfumerieën, Gouwe C 237. Schollen (B. J.) koopman, Lange Tiendeweg D 27. Scholten (J. P.) wagenmaker. Raam O 25. Scholten (P.) groenteverkooper, Waaierstraat H. 22. «Schonegevel (J. van Nijmegen) commies bij de pesterij, Oosthaven B 76. Schoneveld van der Cloet (A.), Oosthaven B 39. «Schouten (Abroodbakker, Lange Groenendaal I 108. «Schouten (A. J.) aannemer, Fluweelensingel R 575. Schouten (wed.) geb. A. J. Schouten, Turfmarkt H 167. Schouten (A.), Turfmarkt H 52. Schouten (Mej. A.), onderwijzeres, Dubbelebuurt B 9. Schouten (Gez.) in garen en band, Dubbelebuurt B 9. Schouten (C.) kuiper, Peperstraat K 264. Schouten (Mevr. wed. C. A.) geb. Hoefhamer, Oosthaven B 89. Schouten (Mej. D onderwijzeres, Dubbelebuurt B 9. Schouten (Mej. J.) onderwijzeres, Turfmarkt H 167. «Schouten (J.) in boter en kaas, Westhaven B 139. «Schouten (J-), Gouwe C 97a. Schouten Azn. (J.) metselaar, Galgeveld C 87. «Schouten (H.) kaashandelaar, Oosthaven B. 110. «Schouten (J. W.) kaashandelaar, Oosthaven B 88 Schouten (M.) koster der Luth. kerk, Gouwe C 47. Schouten (Mej. S. C. C.), Markt A 144. «Schouwenburg (J. Th. v.) dir. der telegrafie, Oosthaven B 84. «Schrave (H.) bleeker, Boelekade R 96. «Schrave (I. C.) bleeker, Vogelenzang M 68a Schriek (P. Choofd der tusschenschool, Keizerstraat K 131. Schuilenburg (G.) schoenmaker, Spoorstraat Q 210 Schuling (J) concierge Arti Legi, Markt A 93. Schuling (W. K.) barbier, Lange Groenendaal I 21. Schultz (I.) Onderwijzer, Achter de Vischmarkt, I 148a. Schuttelaar (G. H.) winkelier, Markt A 90. «-Schumer (J.) amanuensis der armkamer, Gouwe C 100.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 103