173 172 Spit (C. G.) firma Spit en de Kletter, Kattensingel Q 168. Spit de Vletter, garenfabrikanten, 167. Spoor (T.) vleeschhouwer, Raam O 308. ■■Spruit (H.) magazynknecht, Turfsingel P 138. «Spruijt (C. A.) sigarenfabrikant, Fluweelensingel R 574. «Spruijt (M.) heel- en verloskundige, Turfmarkt H 171. Spruijt Jzn. (M.) balletjesfabrikant, Waalstraat A 44. Spruijt (wed. H. C.), Houtmansgracbt M 252a Spruijt (N. P.) commissionair, Fluweelensingel R 382. Spruijt (K. J P.) boekhouder, opz. by de fabricage, Crabethstraat Q 236a. •’Spruijt (T.) bouwman, Jaagpad Q 1. «Staal (P. S van der) commissionair in e/fecten, Gouwe C 85. Stappershoef (wed E.) tapster, Stoofsteeg A 80 «Star (A. van der), Turfmarkt II 106. "Stavel (D. van), koopman, Vogelenzang M 126. Staveren (J. van) verver, Raam O 14. Steen (A. van der) pettenmaker, Kleiwegsteeg N 319. «Steenbergen (H. J.) onderw. gymnastiek, Karnemelksloot R 516. «Steenhoff (J.) rustend R C pastoor, Westhaven B 183. «Steenmeijer (C H) apotheker, Westhaven B 194. STEENSMA (A.) bloemist, Wijdstraat A 163. ■■Sluijs (Ch. van der), Turfmarkt H 240. Sluijter (Hbrugwachter, Haastrechtsche brug S 1 Sluijter. (J.) broodbakker, Gouwe C 102. Smeets (wed. C. J. G.) Vest O 568a. Smelt (Mevr. wed. C. S. B.) geb. de Mol, Bleekerssingel R 197. Smit (A. M.) broodbakker, Bleekerssingel R 193. Smit (Gwinkelier, Zeugstraat G 82. Smit (wed. H.), Turfmarkt H 71a. Smit (Jmetselaar en tapper. Kleiweg E 32. Smit (J.) koopman, Groeneweg L 11. «Smit (D. B.) meesterknecht pijpenfabr., Nieuwehaven N 114. «Smits (A.) gemeente-ontvanger, Westhaven B 147. «Smits (C.) in schoenen en laarzen, Hoogstraat A 119. «Smits (D. C. H.) ontvanger der registratie, Crabethstraat Q 228. Smits (Mej. H. W. M.), Gouwe C 21. «Smits (J. C.) spekslager, Gouwe C 98. Smits (J. G.) spekslager, Lange Tiendeweg D 40. «Smits (J M.), Turfmarkt H 138 Smits (M. A koopman, Gouwe C 198. Smits (wed geb van Bochove, Gouwe C 164. Snel (J. Bbrood- en koekbakker, Kleiweg E 5. «Snelleman (Atimmerman, St. Anthoniestraat G 113. «Soest (W. van) verver, Lange Tiendeweg I) 33. Soet (Lsmid, Peperstraat K 84. Soeter (W. Gbode begrafenisfonds, Karnemelksloot R 270. Sonneborn (G. J.) werktuigkundige, St. Anthoniestraat G 137 Sonsbeek (Mevr, de wed. J. van), Kleiweg E 101. «Sonsbeek (J. van) in tabak en sigaren, koffie en thee, Kleiweg E 101. «Soos (G.) garenfabrikant, Markt A 108. «Soos, (P. P.) blikslager, Lange Tiendeweg D 39. «Souffree (P.) koopman, Nieuwehaven N 37. Spaanderman (J. II. B.) muziekonderwijzer, Fluweelensingel R 318a. «Spaanderman (M. J) gep. ryksambten. Houtmansgracbt M 233a Sparnaalj, (F. Jschilder, Zeugstraat G 92 «Sparnaajj (F. S.) firma F. S. Sparnaaij Sf Zonen, Gouwe C 78. «Sparnaalj (J.) 73. Sparnaaij Zonen (F. Spypenfabrikanten, 78. «Sparnaaij (T.), Nonnenwater O 4 «Spengen (G van) bouwman, Turfsingel P 72. SPIEB.INGS, (J. H.) handel in steenkolen en brand stoffen, Kattensingel Q 173. STEENSMA (S.) bloemist, Kattensingel Q 139. STEENSMA (Gebr.) bloemisten, Turfsingel P 18. Steenwinkel (wed. A.) winkelierster, Lange Groenendaal I 63. «Steenwinkel (H.), Gouwe C 204. Steenwinkel (M. L.) behanger, Lange Groenenendaal I 63. Steevens (F W.), Houtmansgracbt M 242. «Steevens (H W. M.) banket- en pasteibakker, Hoogstraat A 114. «Steijnen (G. J. F.) procuratieh. stear. koarsenfab. Gouwe C 136. Sterkenburg (J.) melkverkooper, Gouwe C 79. Sternbach (C. J. G. L. von) hoofdcomm. ter secretarie, Kattensingel Q 179. Steijl (Mej A onderwijzeres, Korte Tiendeweg D 5. Stigter (T.) beurtschipper op 's Hage, Gouwe C 75. Stikker (W.) in matten en tapijten, Korte Tiendeweg D 3. «Stok (Ph. J. van der) in glas, aardewerk enz., Markt A 140. Stomp (H.) kastelein, Gouwe C 169. Straaten (D. van) behanger, Korte Akkeren P 302. «Straaten (E. van), Fluweelensingel R 519. «Straaten (J. H. van) bleeker, Fluweelensingel R 556. Straaten (L. A. van) behanger, Westhaven B 178. Straaten (J. A. B. van) koek- en banketbakker, Korte Tiendeweg D 5.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 104