i75 174 «Velde (G. F. Velde (J. P. F. Velzen (A J. van) pijpenfabrikant, Nieuwehaven N 19a. «Velzen (C. van), Lange Groenendaal I 109. Velzen (J. F. van) koopman, Korte Tiendeweg D 11. Velzen (J. J. van) winkelier, Naaierstraat H 16. Velzen (J. M. van) broodbakker, Gouwe C 99. Velzen (L. G. van), Houtmansgraclit M 218. «Velzen (P. van) vischkooper, Gouwe C 20. Ven (W. de) onderwijzer, Markt A 106. Verbeek (A. J. G.) kleederbleeker, Fluweelensingel R 391. Verbeek (wed. B. F. Gh in tabak en sigaren, Markt A 136. Trijbits (wed. J. A.) huidenzouteryLange Tiendeweg D 64a. Trijsburg (C.) koperslager, Lange Tiendeweg D 66. Trijsburg (H. T.), Gouwe C 172. Tuinenburg (J. W.) comm. van politie, Wachtelstraat P 223. Tulthof (C.), Spieringstraat F 82. Tulthof (G.) koffiehuishouder, Lange Groenendaal I 12. Tijsterman (H.) in garen en band, Gouwe G 160. Uelses (W.), Karnemelksloot R 471e. Ultenbogaard (J.) horlogemaker en werktuigkundige, K. Tiendeweg D 94. Uilenbroek (L.) winkelier, Buurtje P 50. Ultee (A.) vleeschhouwer, Kleiweg E 27. Urbanus (C.) kuiper, Kleiwegsteeg N 10. «Utrecht (F. van) koffiehuishouder, Markt A 96. Uven (A. L. van) leeraar R. II. B. school, directeur burgeravondschool, Oosthaven B 40. UIJE (J. J. van) agent, Markt A 144a. Uijl (Mevr. wed. P. den), Bleekerssingel R 201. Vasse (A.) spekslager, Kleiweg E 1. Veen (A. van) winkelier, Waalstraat A 163. Veen (B. L. van) in aardappelen, Blauwstraat II 6. «Veen (C. van) grondeigenaar, Gouwe G 221. VEEN Az. (C. van) vleeschhouwer, Gouwe C 222a. Veen (H. A. v. d.) gep. rijksambtenaar, Keizerstraat K 187a. «Veenendaal (D. J.) broodbakker, Raam O 326. Veening (A. D in modes, Markt A 68. «Vegt (H. van der) kantoorbediende, Gouwe C 44a. Vegten (A. van) bouwman, Karnemelksloot R 495. Velde (C. W. van de) handelaar in wijnen en gedistilleerd, Oosthaven B 18, kantoor Peperstraat K 244a. van de), Peperstraat K 244a. van de) gep. kap. O. I. leger, Korte Tiendeweg D 4. Straaten (P. van) bleeker, Fluweelensingel R 333. Straver (A.), Keizerstraat K 200. Straver (G.), Crabethstraat Q 232. Straver (H.) garenfabrikant, Kattensingel Q 84. Streefland (B.) bouwman, Willes S 12. Streetland (J.) bouwman, Willes S 12. STROEVE (F.) firma wed. A. O. Schouten, in galan- teriën en luxe-artikelen, Markt A 69. Stroeve (Mevr, wed.) geb. Grendel, Gouwe C 216a. Stute (F. W.) in naaimachines en violen, expediteur Rhijnspoor, Markt A 132. «Swaan (B. J.) pre.il. der Here, gem., Oosthaven B 31. Sijtsma (Mej. E.) onderwijzeres, Wachtelstraat P 183. Sijtsma (S. M.) boekhouder, Wachtelstraat P 183. «Taminiau (C. L.), Korte Tiendeweg D 10. «Tamse (H.) huisschilder, Nieuwehaven N 166. «Tasma (J. T.) tapper, Plantsoen C 94. Teeling (S F.) procuratieh. firma wed. Knox Dortland, Turfmarkt H 48. «Teepe (A. H.) apotheker, Gouwe C 49. Tellingen (J. van) schoenmaker. Peperstraat K 248a. «Temminck (J. F. M.) gep. kap. der inf., Westhaven B 197. Terlouw (T.) metselaar, Raam O 164. «Terpstra (Dr. D.) rector en schoolopziener, Oosthaven B 83. Terschegget (C. J.) verhuurk. van dienstboden, Oosthaven B 43. Terschegget (C. J.) in tabak en sigaren, Oosthaven B 43. «Thier (J. J. M.) in hoeden en petten, Korte Tiendeweg D 16. Thier (T. A.), Korte Tiendeweg D 77. Thim (A.) firma Slotemaker Sf Co., in kunst- en minerale wateren, in wijn en gedistilleerd, Westhaven B 199. «Tholens (C. T.) timmerman, in garen en band, Gouwe C 231. Toen (H. A.) amanuensis R. II. B. S. en B. Avondschool, Boelekade R 101. 'l’ogt (G. J. v. d.) boter en kaashandelaar, Westhaven B 140. Togt Jr. (G. J. v. d.) sigarenfabrikant, Togt (J. H. v. d.) kaashandelaar, CiOuwe C 187. Tongerloo (B. van) schoenmaker, Korte Groenendaal I 6. Tongerloo (C. van) winkelier, Korte Groenendaal 12. «Toornvliet (G.) aannemer, Crabethstraat Q 261. Toornvliet (W.) koopman, Peperstraat K 86a. 'friet (J. van) slaapsteehouder, Peperstraat K 256. Trotsenburg (wed. van), Bleekerssingel R 237a. Trotsenburg (P. van) onderwijzer, Bleekerssingel R 237a. Trijbits (A.) koopman, Karnemelksloot R 273a.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 105