A. KOK COMP., PHOTOGRAPHIE. LOUIS P. WELTER, B 193. Westhaven B 193. van ds bekende Boekbinderij van de Firma C. NEDERVEEN te s HERTOGENBOSCH. Prachtig Werk. Billijke Prijzen. KLEINE PORTRETTEN 177 Van af Januari 1884, worden op mijn Atelier alle ROTTERDAM. Hoog-sti-aat in Collodiondruk vervaardigd. (Uiterst fijn en goedblijvend.) Terwijl groote en vergroote portretten bij voortduring in kooldruk vervaardigd worden. (Markt A 139. 12 Schuin over de Vlasmarkt Verweü (B. C.) kleermaker, Oosthaven B 16. "Verweü (J. W.) smid, in haarden en kachels, Kleiweg E 46. Verzijl (A.) winkelier, Turfsingel P IS’. Verzül (A. C. C.) procuralieh. stear. kaarsenfabriek, Oosthaven B 80. "Verzjjl (B. A.) boekdrukker en winkelier, Korte Tiendeweg D 1. Verzijl (C. A.) spekslager, Spieringstraat F 48. «Vetter (J. H.) horlogemaker, Hoogstraat A 129. "Vingerling (A.) houthandel, Karnemelksloot R 482«. Viruly C°., zeepfabrikanten, Oosthaven B S0. Viruly Jr. (T. P.), Markt A 98/99. »Vis (C.) broodbakker, Nieuwehaven N 80. Vis (wed. M.), Crahethstraat Q 240. Visser (H. H.) ryksambtenaar, Bioemendaalsche weg S 45. Visser (I.) zeilmaker, Wachtelstraat P 183. Visser (J.) onderwijzer, Gouwe C 99a. Visser—Schotel (Mej. E P.) hoofd bewaarschool, Gouwe C 99a. «Visser (L.) zeilmaker, Wachtelstraat P 183. Visser (P.) ambtenaar bij de posteryen, Peperstraat K 80b. Visser (P. F.) barbier, Dubbelebuurt B 12. «Visser (W. C.) kastelein, Willes S 19. Vlaardingen (A. van) tuinier, Lazaruskade P 249. Vlaardingen (H van) scheepmaker, Rotterdamsche dgk P 4. Vlaardingen (W. van) tuinier, Bloemendaal S 27. Vlasveld (N.) onderwijzer, Crahethstraat Q 241a. Vlasveld (wed. PCrabethstraat Q 241a. Vletter (L. A. de) firma Zeldenryk Sf C°. in drogerijen en verfwaren, «Vletter (M. de) in garen, band enz., Lange Groenendaal I 14. «Vliet (A. J. van), Karnemelksloot R 289 Vliet (A. J van) schipper, Turfsingel P 35. «Vliet (C. van) banketbakker, Markt A 154. Vliet (C. van) watermolenaar, Reeuwyksche Sluis S 22. Vliet (C. van) warmoezier, Dubbelebuurt B 8. "Vliet (C. van) broodbakker, Turfmarkt H 234. Vliet (C. S. van), Korte Tiendeweg D 73. «Vliet (D. van) warmoezier, Raam O 283. «Vliet (D. van) broodbakker, Lange Groenendaal I 13. "Vliet (J. A. P. van) smid, Kleiweg E 77. Vliet (K. van) kleermaker, Kleiweg E 89. Vliet (P. van) schoenmaker, Lange Tiendeweg D 20. Vliet (P. van) tuinman, Turfsingel P 87 Vliet (P. G. van) timmerman, Zeugstraat G 41.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 107