11 113' 178 179 d.) pypenfabrikante, Keizerstraat K 133. 132 Oost- der) leeraar H. burgersch. en progymnasium, Fluwee- Vorstman (Dr. M. A. G.) emeritus predikant, Gouwe C 197. Vos (A. J stoomgrutter, Turfmarkt II 107. Vos (A. J. J.) papierhandelaar, Turfmarkt II 104. Vos (C. de) melkboer, Nieuwehaven N 26. Vos (j.) verver, Korte Tiendeweg I) 9. sigaren, Waalstraat A 49. ui) agent brandwaarborgmaatschappy, West- vos (J. verver, ivorie iieuuewug v Vos (W. J. de) kleederbleeker, Winterdijk Q 111. "Vreumingen (D. G. van) in tabak en s len, Markt A 91. Weck (H. J.) firma Weck Sf Jurgens, Markt A 132 Week en Jilrgens, in manufacturen, Markt A Wejjer (wed J. P.) apotheek, Gouwe C 178. Welter (F.) comm, by de pl. belasting, Spieringstraat F 11. Welter (J. F.) timmerman en koffiehuish Lange Tiendeweg 1) 44. Welter (firma wed. L.) in glas, portel. en aardew. Gouwe G 234. WELTER (L. P.) kapper en in parfumeriën, West haven B 193. Welter (L. P.) magazijn ameublementen, Gouwe C 233 en Peperstr. K 10. Welter (Mej. J) winkelierster, Hoogstraat A 130. Werf (C. B van der) sigarenmaker, Boelekade R 39. «Werk (P. de) tapper, Raam O 32. Werken (C van de), Boelekade R 138 Werkhooven (F. X. van) smid. Keizerstraat K 181. «Werkhooven (G. P van), Bleekerssingel R 204. «Werkhooven (J. P. v.) expedit. v. Gend en Loos, Kleiweg E 7. Werkhooven (P. J. K. van) commissaris der stoomboot d’IJsel, haven B 1030. Wernink—van Ravestein (Mevr, de wed.), Turfmarkt H 233. «Wernink (W. C.) fabrikant en koopman, Bleekerssingel R 199. »Werve (B. H v. d.) zaakwaarn. en deurw.. Zeugstraat G 11. Werve Jr. (B. H. van de) deurw., Zeugstraat G 11. «WESSELS (M. D.) photograaf, Westhaven B 190. «Wessels (M. J.) voorganger, Houtinansgracht M 243. «Weterings (N. J.) spoorwegbeambte, Crabethstraat Q 236. Weurman (F. H.) stalh. en in granen, Houtinansgracht M 2310. Weurman—Belonje (wed. F. 11bewaarschoolh., Gouwe C 28. Vreumingen (D. G. van) in tabak «Vreumingen Dzn. (D. J vat haven B 192. "Vreumingen Jr (D. J. van) broodbakker, Korte Tiendeweg D 6. Vreumingen (J. D. van) in tabak en sigaren, Kleiweg E 63a. "Vreumingen (P. J van) firma wed. J. Goorissen, Waalstraat A 167. Vries (H. J. de) broodbakker, Fluweelensingel R 348. Vries (J de) kapitein sleepdienst, Oosthaven B 112a. «Vries (J. de) bouwman, Karnemelksloot R 466. Vries (M. K. de) in wollen en sujetten, Markt A 32. "Vrijlandt (A.) firma v. d. Garde if Frijlandt, Fluweelensingel R 346. Vuijk (H.) broodbakker, Spieringstraat F 43 Vuijk (J.), Houtinansgracht M 249. Vuijk Jr. (J sergeant-majoor, Houtinansgracht M 249. «Waard (H. J.) tapper Molenwerf B 30. Waas (G. van) commissionair, Wachtelstraat P 170. Waas (J. van), winkelier, Nieuweliaven N 28. Wagenaar (wed Bpypenfabrikante, Kuiperstraat K 220. Wagenaar (G. J.) pijpenfabrikant, Gouwe C 233. Wagenaar (H. W.) kleermaker, Keizerstraat K 118. Wankum (L. van) broodbakker, Lange Tiendeweg D 63. Wal (J. van der) agent en commitsKarnemelksloot R 492. "Want (A. P. van der) aanzegger, Achter de Vischm. 1 148. «Want G.Czn. (G. van der) pijpenfabrikant, Markt A 144c. "Want (G. C. v. d.) firma Gebr. van der Want, Turfmarkt H 62. «Want (J. H. van der) pakhuisbaas, Houtinansgracht M 247. Want (0. A. van der) pypmaker. Peperstraat K 87a. Want (P. J. van der) schipper, Nieuweliaven N 109. Want Azn. (Wed. P. J. v. Want G.Czn. (P. van der) zout- en kaashandel., kantoor Noiinewat. O 2. Want (Gebr. van der) pijpenfabrikanten, Kuiperstraat K 103 Waterleiding-Maatschappij (de Goudsche), bureau Gouwe C 226. WECK (Anton) horlogemaker en in optische artike- Vliet (W. van) stoffeerder, Westhaven B 193. Vliet (W. van) kleederbleeker, Oude Gouwe S 23ft. Vogel (A.) smid, Korte Akkeren P 297. Vollenhoven (Mej. C. A. van) Karnemelksloot R 306d. Vonk (A.) Keizerstraat K 206. Vonk (d.) kolfehuishouder, Gouwe C 90. Vonk (H. J.) behanger, Lange Groenendaal I 64. Vonk (j.) broodbakker, Gouwe C 159. Voogt (H. .1. de) arts, Westhaven B 162. Voorbarendse (J.) bleekerij -de Fortuna”, Karnemelksloot R 314. Voorburgh (W.), Turfmarkt H 76. Voordouw (wed. GLange Groenendaal Voort (J. H. van i lensingel R 363. Vooijs (G. C. de) in goud en zilver, Markt A 39.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 108