a IV* ■J g ;hK"= F\V< *jt’h s Jj BO”| 1: IO 0 0 ft 0 18 Ol Z g- g<&ri N O r3 n B cd K CD ss rsj s B B. P s S' p s 8 g y n S CD g 3 <s 3 !U S-s pa M M tel tn tn g p d I&8-S E SgSgS t gS_: 2. r n re (Z 164 190 2 194 Ö2 G> CP to CP 168 169 170 O H X S es M -* J-J S l?C 99 99a J. Visser, onderwijzer. 100 -- - 102 101 H. Steenwinkel, schoenmaker. S' P 00 o M r S3 crq P- N°. 95 tot 104. Gouwe w. z. 9’5 J. H. Donnai, barbier. 96 G. H. Lakerveld, winkelier. 97 P. v. Dorp, sigarenfabrikant. 97a J. Schouten. 98 J. C. Smits, spekslager. J. M. van Velzen, bakker. J. Schumer. Amanuensis B. A. J Sluijter, bakker. II non viri n L'til ephnPOT-m/ilrzir g. N P CD crq CD p CD P p St rf* o CD si CD 00 B CP 195 196 iUJ 197 M. AG. Vorstman, em predikant. 198 M. A. Smits, fabrikant. 200 B. de Jong, behanger. 201 J. den Riet, schoenmaker. 202 Wed. de Mooi—van der Burg. W P S H B. trs c re re rT3' H <T> to K O 8 8 w t< N°. NAMEN EN BEROEPEN. 94 J. T. Tasma, metselaar. 94a J. Lankhorst, pottenbakker. 94c Wed. I. Begeer—de Jong. 94<Z S. Posthumus, hoofd der school. s-t w 2 fl -E W w r w el d 02 Ü2 CD CD P P OÏ a P" t-P p 5 c P SS-S^tr ?C N y) o J-.v. p j? P N - 3 C W B g re N°. 105 tot 155. Proveniershuis. 103 J. G. Blum, sergeant infanterie. 103a A. van Oostenrijk, touwspinner. 106 Wed.Weeldenburg—v.d.Woude. 101 D. J. van der Noot. 108 J. Snel, pottenbakker. 109 E. Luxen, brugwachter. 110 R. Spaans, sergeant infanterie. 111 F. F. Dumaij. korporaal. 112 P. J. van Kersbergen, werkman. 113 J. G. Sipsma. soldaat. 114 D. J.Weeber, sergeant infanterie. 113 G. J. van der Velde, soldaat. 116 Wea.B.Groenevelil—Heisterberg. 118 L. Boegheim, soldaat. 119 P. Snel, stoker. 120 C. J. v.d. Louw, fabriekwerker. 120a W. Kremp, stoker. 122 F. G. Tijbout, timmerman. 122ft Wed. van Waas—Honkoop. 124 Wed. Happel—de Reus. 123 Wed. de Bruin—Reinierse. 126 P. Happel, pottenbakker. 128 C. v. d. Hondel—v. Amerongen. 130 ,1. Bomer, kok. 131 Wed. W. Blom. 132 D. van Hofwegen, touwspinner. 133 P. Lutjenburg, metselaar. 134 C.A. Wilson—de Zeeuw. 135 Th. de Jong, barbier. 136 W. Blok, pijpmaker. 131 Wed. v. d. Pool—Snel. 138 M. de Jong, pijpmaker. 139 Wed. W. de Ruijter. 140 G. Geerling, pottenbakker. N“. 156 tot 202. Gouwe w. z. tot de Aaltje-Baksteeg. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 156 G, J. F. Steijnen, proc.houder. Wed. Gersom—Roijere. 151 F. Herman de Groot, koopman. 159 J. Vonk, bakker. 160 H. Tijsterman, koopman. 161 S. M. Wollf, vleeschhouwer. 162 S. A. Aronson, agent. 163 Wed. Goorissen—de Hoog. 164 M. L. van Leeuwen, winkelier. 165ft Wed. Smits—van Bochove. 166 N. M. Engelbrecht, bakker. 166a Mevr. wed. Ludérus—Cokart. 167 A. Verbij, tapper. W. Th. Wildenburg koopman. H. Stomp, kastelein. i J. W. Peelers, spekslager. 171 Th. C. van Xanten, schipper. 172 Wed. Kabel—v. d. Veer. 172ft H. Th. Trijsburg, timmerman. 173 Wed. A.R. Seibert—Brasselaar, wijnkoopster. 175 Mevr. wed. WUckhuizen— van Borselen. 177 B. Begeer, kleermaker. 178 Wed. J. P. Weijer—v. Trotsen burg, apotheek. 179 D. Ruijter, boekhouder. Wed. v. Dugteren—Abentrooth. Mej. J. Groot, onderwijzeres. 180 G. H. G. de Lange, particulier. 181 A. .1. IJsselstijn. koopman 183 C. IJsselstijn, 184 A. H. Doornik, sigaren. 187 J. H. vanderTogt, commissionair. 188 G. J. de Jong, houtkooper. 189 C. A. Harderwijk, pastoor. Wed. Groothof!—van Roggen. Mej. E. Groothoff, onderwijzeres 191 T. Kruisheer, gem. ambtenaar. H. Reinders, onderwijzer. 192a G. Bik, koster. 193 J. A. Biezenaar, in effecten. 194 P. Goedewaagen, fabrikant. A. Goedewaagen, Wed. Braat—den Boer. P. de Mol, pijpmaker. M. A. Smits, fabrikant. B. de Jong, behanger. O

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 10