TARIEF VAN HET ZEGEL. - °>371- - °,75- - i>i2L °-I5- Van de °’°5 200 0,10 3°° «MS 400 0,20 500 °>25 1000 0,50 150° °>75 2000 1, 2500 L35 3000 1,50 35°° V75 4000 2,- 45°° 2,25 5000 2,50 55°° 2,75 6000 65°° 3>25 100 en minder 100 tot en met 35°o 45°° 55°° 182 Formaatzegel. Boven 3 5, 7? 7? 5, >7 5? 77 77 7? 5? 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 5, 77 77 77 7? 77 77 77 7? 77 77 Met 50 opcent. 0,22 J - I,5°- Nominale waarde. - 0,25. - 0,50. - o,75- - 1 Zitwing (J. F.) agent van politie, Boelekade R 26, Zonne (P. A), Bleekerssingel R 237. Zonnevylle (J.) bierbrouwer, Bleekerssingel R 223. Zuidam (D.) bouwman, Goejanverwellendijk S 7. Zuidam (Jwagenmaker, Lange Groenendaal I 112. Zuidveld (Smetselaar, Lange Groenendaal I 97. Zutphen (G. v.) bode Friesche levensverzekeringm.Kallens. Q 163. Zutphen (W. K. v.) muziekmeester, Gouwe C 10. Zutphen (wed. van) geb Hoogenes, Korte Tiendeweg D 7. Zuydwijk (W. J.) koetsier, Kattensingel Q 132. Zwanenburg (Mevr, wedgeb. Smelt, Oostliaven B 37a. Zwalm (G. van der) Westhaven B 201a. Zwaluw (P. van der) kleermaker, Peperstraat K 84a. Zwanenburg (Ctimmerman, Nieuwebaven N 87. Zwaneveld (E. A.) onderwijzer, Houtmansgracht M 250a. Zwartjes (L. Hpottenbakker, Jaagpad Q 32. Zijnen (Mej A. E L. Steens) onderwijzeres, Markt A 153. Zijnen (G. J. Steens) direct stear. kaarensenfabr. Oosthaven B 73. Zijnen (J. W. Steens) opzichter gasfabriek, Kattensingel Q 140 Handels papier. binnen het rijk betaalbaar Klein papier Halfvel gewoon papier Gewoon papier Registerpapier Groot registerpapier 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 110