Hoofdkiesdistrict „GOUDA” voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Gemeenten onder dit district ressorteerende 43693 Totaal 29T5 Vertegenwoordiger. 1892. Gouda ^Boskoop Waddingsveen Moerkapelle Moordrecht Nieuwerkerk a/d IJsel, Lekkerkerk Krimpen a/d Lek Ouderkerk a/d IJsel. Krimpen a/d IJsel Gouderak Getal inwoners Getal kiezers. Kiezers. 1160 340 283 44 150 154 268 138 184 79 115 2402 3394 2144 2711 2036 I752 Bevolking. 19354 2701 4358 631 2210 43,693 2,915

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 112