58 6o 62 64 65 68 68 68 73 74 75 77 81 Bladz. 3 5 6 7 58 Kalender 1888 Verjaardagen Bevolking Namen der Ingezetenen volgens de Wijken gerangschikt Commissaris des Konings Vertegenwoordigers Tweede Kamer der Staten-Gene- raal en Provinciale Staten Plaatselijk Bestuur Plaatselijke Betrekkingen Instellingen Wijkmeesters en verdeeling der Wijken Librye Museum van Oudheden Eeredienst Godshuizen Hooger Onderwijs Middelbaar Lager Geneeskunde van het Koninklijke Huis

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 114