WIJK D. 14 i5 jN°. N°. JN°. NAMEN EN BEROEPEN. 206 210 71 77 78 228 81 N°. NAMEN EN BEROEPEN. Koster Gijzensteeg. N°. 89 tot 92. 5 6 7 8 17 18 231 232 26 27 28 69 70 233 231 235 239 72 73 76 208 209 210 211 *,213 214 229 230 19 20 21 22 23 21 25 59 60 61 62 63 64 61a 65 45 48 49 217 218 219 220 221 9 10 11 12 13 14 15 16 52 53 51 55 56 241 242 213 214 214 a 215 216 247 219 250 251 252 253 254 255 256 258 93 91 95 96 97 98 OU Ij. IIP Jvllji, llfwl HUW! 'J oi 36a Wed. P. Peters—Hui venaar. 37 38 39 40a M. J. de jo’ngh com'.' der poster. W. den Herïng, commissionair. J. C. Zeldènrijk, particulier. P Ho flrnnf hakkar N°. 1 tot 18. Korte Tiendeweg N°. 1 2 3 4 N°. 19 tot 44. Lange Tiendeweg w. z. N°. rx. iiviiiiill, llivtti. u,ut,bVI E. Sliedrecht, timmerman. Dr. J. H. Bakker Niemeyer, arts. J. IL Becking, dir. siroop fabriek. 222® Chr van Veen, vieeschhouwer. 226 227 Mevr. wed. Hoffman—van Rave- steijn, J. Vos. verver C. L Taminiau, groenteboer. J F. van Velzen, modes. D. M Neter, koopman. Chr. Sliedrecht, schoenmaker. F. Grendel, apotheker. F. Grendel Jr., in sigaren. J. J. M. Thier, magazijn van hoe den Sf petten. C. A. B. Bantzinger, koopman. L. M. de Goederen, koekbakker. w. z. NAMEN EN BEROEPEN. B. A Verzyl, winkelier. P. G. Scholenaar, goudsmid. W. Stikker, stoffeerder. M. Mol. schoorsteenveger. J. Ph. F. van der Velde, gep. ka pitein O. 1. leger. J. A. B van Straaten,koekbakker. Mej. M. S. Haga, onderwijzeres. D. J. van Vreumingen, bakker. Mej. J. C. Kooijman—Weurman. C. E. Willemse. goudsmid. Wed. A. van Zutphen—Hoogenes. P. L. Hessing, goudsmid. N”. 93 tot 98. Korte Tiendeweg tot de Markt. H. v. Wijngaarden, bieren. ,1. Uiltenbogaard, horlogemaker. A. van der Vos, modiste. W. M. de Jong, koopman. I). Puijk, kleermaker. C. Baan, koopman. NAMEN EN BEROEPEN. A. Groenendaal, boekbinder. A. den Hertog, winkelier. van der Klein, slager. 232® Mej. I.. S. Grendel. 2326 C. H. A. Oliflers, goudsmid. c"“' F. C. 'Wugen-Mv,'winkelierster. S. P. van der Klein, particulier. J. B. van Dijk, particulier. G. Pouvv. pastoor. R. Th. H. Lucassen, kapelaan. C. J. W. A. Wildt, H. Geevers, Wed. Starrenburg—Neeleman. A. Jonkheid, kantoorbediende. Dames Koppenol. G. V. Kauling. manufacturier. H. Houtman. Mej. H. Wigmans. Mej. P. J. Schelling. J. Kromhout, bakker. C. J. Bruijnel, slager. K. van der Burg, visch Sf fruit. P.W. Kamphuizen, banketbakker. J. de Boer, kleermaker. G. Th. Tholens, timmerman. J. M. Muylvvijk, bakker. L. Welter, koopman. B. Begeer, firma Welter. Chr. Messemaker, gedistilleerd. B. Scholten, kapper. G J. Nieuwerkerk, modiste Th. de Ruwe, bakker. P. van Vliet, schoenmaker. A. Rietveld, visch en fruit. I. van Dantzig, koopman. L. Schenk, particulier. G. Kabel, banketbakker. H. A. Minderman, schoenmaker. Wed. F. van Vliet—Degenhart. T. C. de Moor, barbier. B. J. Schollen, koopman. K. Hazebroek, winkelier. 28® G. Belonje, particulier. 29 1. Cats, tabak en sigaren. 30 A. .1. ,1. de Ruiter, 'smid. 31 W. Verhoeff. horlogemaker. 32 W. de Jeu. slager. 32® A. M. Weingartner, steendrukker. 33 W, van Soest, verver. 33® J. J. N. Backers. 34 D. A. Pensioen, koperslager. 35 C. Bruut, verver. 36 L. de Jong, neurenburgerwaren. nn Tl UntvAnnOV W. A. kaars, zadelmaker. J. A. Kaars, spekslager. A. Hola, barbier. C. M. Puijk, kleermaker. J. G. Smits, spekslager. I. 1.. J...igh com., der poster. 41 W. den Hertog, commissionair. 41® J. C. Zeldènrijk, particulier. 43 P. ile Graaf, bakker 44 J. F. Welter, koffiehuishouder. N’. 45 tot 71. Lange Tiendeweg o. z. J. F. Allart, fabrikant. P. de Graaf, koopman. F. H. Wildenburg, bakker. 49® .1. Bik. concierge. 30 B. Brouwer, verver. 50® Wed. Vis—v. Schermbeek. W. Erberveld, stalhouder. D. Korlng, zadelmaker. Wed. F. v.d. Schelden—Kromme. P. W. J. van Luenen, smid. H. Bruut, spekslager. A. Geitel, scheikundige. NAMEN EN BEROEPEN. 57® J. S. Kampo, kruidenier. N. de Graaf, koopman. P. P. Soos, koperslager. A. Brinkman, boekhandelaar J. Gilein, koopman. F. Herman de Grool, fabrikant. L. van Wankum, hakker. N. Mogendorlf, koopman. Wed. Trijbits—van Leeuwen. G. J. Bik, gemaakte kleedingst. 66 C. Trijsburg, koperslager. Wed. P.J.v.Kersbergen—v.d.Loos. J. M. Jager, koopman. 70® S. de Jong, slager. 70c A. P Vermei), schrijniverker .1. Vermei), klerk P. J. Hessels, schoenmaker. N°. 72 tot 88. Korte Tiendeweg tot de Koster Gijzensteeg, J. T. Markensteijn, barbier. C. S. van Vliet, particulier. S. S. Polak, fabrikant. N. Polak, P. Hulleman, zadelmaker. Tla T. A. Thier, particulier. A. .1. van der Sanden, kleermaker. Wed. van Zeijlen—Schenk. 80 B. TV. v. d. Pavoordt, behanger. 81 P. Bik. schoenmaker. 81® J. F. van de Pavoord!, goudsmid. 83 84 83 87 88 N". 203 tot 215. Aaltje-Baksteeg. NAMEN EN BEROEPEN. 203 D. Veening, smid. 204 D. Westerman, koopman. J F. Prang, hekelaar. 206® A. Akrijn, touwspinner. 207 J. B. dé Jaeger, machinist. 207® L. de Mooij, pijpmaker 2076 P. Snel, werkster. 207c L. Groenendijk, sigarenmaker. H. van Bokkem, beddenmaker. J. J. van der Pauw, smid. F. Hoosbeek, C. van Harten, pottenbakker. H. van Monnikendam,blikslager. Wed. Draaijsma—van Dalen. N“. 216 tot 258. Gouwe hooge zijde. J. van der Sanden,schoenmaker. Wed. Slroeve—Grendel. Dr. A. Romein, med. doder. E. Sliedrecht, timmerman. Dr. J. H. Bakker Niemeyer, arts. C van Veen."particulier' G. Pesenecker,’ opzichter. TV. Rohbregts, koopman. J. Boer, koekbakker. G. van Berkel, loodgieter. Dames Dutilli. Wed. J. van Berkel—v. Kanten. L. Groenendaal, bakker. P. Bik. schoenmaker. J. r. vuil Uü ruvuuiu», j/vurtt. N. van Leeuwen, metselaar. F. C. Bik, koopman. F. T. Jorink. winkelier. S. L. Cats, koopman. Z. v. (1. Kasteele, koopman. J S. Kijser, manufacturier.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 11