De Goudsche Machinefabriek. IJZER- en METAALGIETERIJ Bleekersp e rs en, Opnemers en Kopp elb o ssen. Vervaardigt en herstelt KETELMAKERIJ £teem= VEST 0 580. VEST 0 580. Kussenblokken, Riemschijven, KETELS EN WERKTUIGEN. IN VOORRAAD. tn ezxz_ ^asmarljints, £tI ^aslatnpcu, Groote sorteering in alle onderdeelen van drijfwerken als WIJK E. VROEGER COSIJN C°. Stoomketels, Stoommachines, LOCOMOBILES, en andere Werktuigen, Tabriek van 16 EN in. 73 86 88 ALLE SOORTEN VAN 58 59 N°. 1 tot 10. Kleiweg o. z. tot de tn. H. van der Wolf, "particulier. .1. P. van der Hoogt, bakker. M. la Grand, manufacturierster. A. Lijs, koopman. A. van der Hoeven, touwspinner. A. van Os, kleermaker. J. Noordhof, onderwijzer. A. I). Pensioen, koperslager. u i 'Derrer J. A. P. van Vliet, smid. P. Chr. Clemens, stukadoor. M. M. J. Goorissen, tabaksfabrik. N. J. van Dorp. 81 C. Thoen, fruit. 82 Wed. G. N. van Hooit—Jansen. 81 D. J. de Ruiter, smid. 0,1 G. J. de Ruiter, batletjesfabrikant. C. B. van der Ree, barbier. 89 K. van Vliet, kleermaker. 90 J. M. Noothoven v. Goor, uitgever. Nieuwsteeg. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 1 A. Vasse. spekslager. R. P. Peters. B. H. J. Quant, pep. O. I. ambten. 2 Wed. C. van Oije, winkelierster, G. J. Kranenburg, particulier. 3 H. van der Wouden, bakker. 3« Wed. Grendel—Spieringshoek. 4 J. L. Rood, koopman, ia Wed. J. Kruisheer. 5 J. B. Snel bakker. 6 I. S. Cats, slager. 7 J. P. v. Werkhooven, expediteur. 8 .1. J. v. Wijngaarden, koekbakker. 8a J. S. Keijzer—v. O. Hess, 10 L. Leusen, tapper. N". 11 tot 20. Nieuwsteeg. 1U A. van der Weijden, wagenmaker. 12 A. Peelers, kuiper.- 13 Wed. H. Kramer—Hugvenaar. 16 W. Verbet), koetsier. 18 C. H. van der Vegt, touwslager. 19 G. C. de Brutjn, touwslager. 20 L. van der Laan, vrachtrijder. 20c M. Vredenburg. tuinman. 20<f Wed. Prang—Nauman. N°. 21 tot 56. Kleiweg o. z. tot de Vest. 21 P. M. Monlgn, notaris. 22 Wed. Koelman—v. Eeten, directr. 23 P. C. Th. Malingré, pastoor. J. C. Serbrock, kapelaan. P. L Dessens, 27 A. Ultee, slager. 29 P. C. van der Garde, fabrikant. 30 B. van Rooselaar, winkelier. Wed. Smeeman—Dongelmans. 31 A. H. de Groot, bakker. 32 .1. Smit, metselaar. 33 H. H. van der Wolf, slager. 33a Wed. Koolmees -van Renten. 34 .1. P. Lugthart, verver. 36 H. C. Hoogendoorn. nettenbreier. 37 ,1. Anders, touwspinner. 38 .1. de Jong, werkman. 39 A. Anders, touwspinner. 40 J. Streetland, stalknecht. 41 J. Groeneveld, voerman. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 42 C. Bakker, werkman. 43 J. T'. Bertels, winkelier. 45 P. van Oudshoorn, winkelier. 46 J. W. Verwet), smid. 48 J. Omgert, winkelier. 51 A C. J. van de Pavoordt, koopma, 52 Wed. de Loos—van den Berg. 53 J. van Leeuwen, koetsier. 54 Wed. Pelt—IJsselstein. 55 S. Linders, smid. 56 G. H. ForsthOvel, kleermaker. N°. 57 tot 61. Vest. 57 Ph. H. J. Lafeber. koetsier. P. de Gruijl. arbeider. P. Hak, koetsier. 60 .1. Vuijk, smidsknecht. N°. 62 tot 101. Kleiweg w. z. 62 J. A. van der Garde, fabrikant. 64 W. Th. Blom, stalhouder. Wed. B. M. Blom—van Vuuren. 65 J. D. van Vreumingen, sigaren. 65a Mej. S. Ileemsbergen. 66 M. H. Michael, verver. 67 Wed. Kraan—van Tol. 67a M. L. Cats, koopman. 68 C. A. van Berkel, ijzerwaren. 68« Wed. E. Hoogendgk—Rooken. 69 H. van der Wolf, particulier. 70 J. P. van der Hoogt, bakker. c-J - 72 A. Lijs, köop’n v;m dpr H A. van Os, kleermaker. C. Krook, grutter. *71) 11 rv r* izv rvrk 7-c 76 P. J.’ Berieis? 77 T - 79 80

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 12