L M. VAN DER LAAR, TAPIJTEN, KARPETTEN tn LOOPERS, GOUDSCH AARDEWERK, WATERFILTERS, Bloempotten, O^annedBuizen, Schoorsteenpotten STOOMKRIJTMAALDERIJ. BEHANGSELPAPIEREN, Randen en Schoorsteenstukken. K. JONKER ZONEN, GOUDA, Turfsingel. UTRECHT, Helling. enz. en STOFFEERDER enz., uXUes in de nieuwste dessins en tegen Gsn= curreerende prijzen. (‘11 I<ani(“rb(“hanyer, HANDEL IN Tiiniuii- en ^nitenlanilsrlj grtf ^tHenier^ ENGELSCHE AARDEN BUIZEN, Pijpaarde, Looderts, Schuurgoed, GOUDSCHE PIJPEN, BLIKWERK. Borstelwerk en Iloutvverk voor Huishoudelijk gebruik. WIJK F. i7 N°. 101 W. F. Wydstraat A dl. Wijdst raat A 51. 46 Ledikiint- 71. V Cl/HJI, Steen, koperslager. AAf Wnorloo fimm. 49 heeft steeds voorhanden alle soorten van b2 37 38 39 40 41 43 44 33 36 38 38a C. Stolwijk, brievenbesteller. NAMEN EN BEROEPEN. 100a H. de Bruin. J. v. Sonsbeek, sigarenhandel. Mevr. wed. van Sonsbeek—van Leeuwen. T. B. .1. Bremmer, luit, der inf. FABRIEKEN VAN Nü. NAMEN EN BEROEPEN. 93 A. Kok, boekhandelaar. 94 E. S. Cats, manufacturier. 97 A. Dam, uitspanning. 98 Wed. H. v. Berkel, koperslagerij. 99 Wed. Quant—Schluter, papierh. 100 P. Hooftman, Jz. boomkweeker. Nu. 1 tot 4. Jeruzalemstraat tot de Spieringstraat. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 2 C. J. van Dam, fabriekwerker. 3 G. H. ue Peer, blikslager. 4 S. W. van Buuren, uitgever. N°. 5 tot 33. Spieringstraat tot de Kees Faesens Rolwagensteeg. 5 J. Hubert, administrateur. W. F. v. d. Wetering btjg. de Rooij, opz. der genie. 9 J. Gonda. hoofd der school. 11 Mej. Kempe, directrice. 12 P. van Altena. weesvader. 13 C. J. en C. H. Hermans, naaisters. 14 H. J. Gewaltig, bakker. 13 .1. Lagrouw, werkman. Mej. N. Overeijnder. 17 G. H. Flus, schoenmaker. 18 W. A.v.Dongen Bolding, fabriekw. 19 H. A.C. Brinkman, boekdrukker. 20 Swanenburgshofje. 21 .1. Langeraar, metselaar. 22 G. J. van der Kind, werkman. 23 H. Bosman, sigarenmaker. 24 J. van Leeuwen, koopman. 23 M. Binnendijk, verver. 26 G. Vermeulen, koopman. 27 G. Straver tabakskerver. 27a W. v. Leeuwen, winkelier. 28 M. M. Kijzer, koopman. 29 A. Appel, pottenbakker. 30 Wed. v. Leeuwen—v. d. Kind. 31 .1. van Oudenallen, verver. 32 J. van Veen, schipper. 33 W. Blok, kleermaker. 33a J. Krijgsman, timmerman. N". 34 tot 39. Kees Faesens Rolwa gensteeg. 34 C. van Eijsden, bleeker. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 33 J. Verburg, fabriekwerker. 36 A. Weggen, arbeider. J. Raapis. olieslager. Wed. van Vuuren—Verkleij. W. van der Steen, koopman. N°. 40 tot 54. Spieringstraat tot de Walesteeg. Ma. van Wierst, vroedvrouw. W. J. v. Leeuwen, koperslager. H. Vuijk, bakker. II. Snabel, tuinman. H. W. v. d. Laan, bakker. 43 A. Verhoef, tuinier. 43a J. C. Menge, magazijnmeester. J. Kars, directrice. H. J. Lugthart, verver. 46a B. Lens, kleermaker. P. van Dam. C. M. van der Mee. reiziger. n l-- 47a Wed. Ouweneel—Michaelis. 474 Wed. van Galen—van Vliet. 48 C. A. Verzijl, slager. P. Steen, koperslager. J. W. Woerlee, timmerman. 30 R Boulogne, smid. 51 .1. Punselie, bakker. HC. v. Oudenallen, slager. Wed. Huurman—Vonk. 34 F. Sigmans, slijter. N°. 55 tot 75. Walesteeg. Wed. Bruikman—Koolmees. E. Steenland—Elzendoorn. H. Lugthart, verver. OOtv Vj. OLUlWiJtv, UI iovchi/wivuk 584 A. den Held, sigarenmaker. 38c L. Zuijdveld, smid. A. Kerrebijn, sigarenmaker. 39 R. Massaar, tapper. 60 J. L. Gelissen, tuinier. 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 13