WIJK Q. 'i9 18 N’. 116 J. Gravesteijn. koperslager. 83 88 90 91 107 108 109 110 111 112 113 114 70 71 72 73 74 75 96 98 99 101 102 103 104 103 106 107 108 109 78 79 83 84 85 66 67 68 69 N°. 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25 N°. 92 93 94 95 97 100 101 102 104 76 77 78 79 82 N°. 26 27 29 31 32 33 110 113 115 116 117 119 120 121 122 123 136 137 46 47 48 49 50 32 53 54 33 56 57 58 39 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 N°. 4 5 6 7 9 10 N°. 61 62 63 64 65 11 12 12a P. Jansen, verver. N°. 1 tot 12a. Zeugstraat van den Tiendeweg tot de Cappenersteeg. NAMEN EN BEROEPEN. F. Kraneveld, smid. Jongkindshofje. S. H. van der Kraats, boekbinder. A. W. van Berkel, suikerbakker. J. G. Kropman, hfd. R. K. school. P. J. van der Klein, bakker. L. L. van Bergen, vroedvrouw. B. H. van de Werve. deurwaard. K. M. de Bruijn, kleermaker. H.W.deLaat, apothekersbediende. J. van Barlingen, tabakskerver. Wed. C. Kemme—Weller, tapst. J. H. Kok, ijzerwaren. A. J. Wil leraars, sigarenmaker. P. Rond, ijzerwaren. F. J. Sparnaajj, verver. C. G. Langeraar, mag. v. ijzerw. N°. 95 tot 109. Agnita- of Lombard- sche watertje. Wed. Mullaart, winkelierster. W. Hoebeek, timmerman. W. Langeraar, marskramer. Wed. van Esch—Jongerius. J. Verheij, touwslager. B. Gestel, verver. P. Rijnhout, hekelaar. J. M. de Weger, barbier. C. M. Groenendaal. Wed.M v.Leeuwen-Tijbout/apsL A. van der Ring, touwspinner. NAMEN EN BEROEPEN. G. Zeverboom, fabriekwerker. M. van Maaren, werkman. C. Wiezer, werkman. M. van Eek, koopman. J. Jongeneel, schippersknecht. J. Dortland, werkman. A. Tuiloo, Wed. v. Leest—de Bruijn. NAMEN EN BEROEPEN. H. C. Kroeders. pijpmaker. H. M. de Brujjn, sigarenmaker. Wed. J. Sanders—Ooms. Wed. de Bruin—Kromme, winkel. P. J. Schlosser, brievenbesteller. A. J Verschut, metselaar. G. J. Kin wel, kleermaker. P. Compier, werkman. J. Grendel, kleermaker. J. L. W. v. der Pool, zeepzieder. Th. J. van der Pool, P. Laurier, koopman. H. J. Hornes, fabriekwerker. L. Kruijt, pottenbakker. A. Palsgraaf, winkelier. Wed. Vermaat—Natzijl. J. Jaarsveld, kleermaker. N°. 76 tot 87. Spieringstraat tot de Hoefsteeg. i G. H. Kroeders, schoenmaker. A. van der Bruggen, werkman. T. Ruis, timmerman. i H. F. Gorissen, balletmeester. J. Grootenboer, postbode. C. Tuithof, metselaar. J. Gravesteijn, koperslager. 83a H. Nooder. pakhuisknecht N°. 88 tot 106. Hoefsteeg. M. J. Flux, brugwachter. Chr. D. Botteróp, sleeper. Wed. H. Blok—de Gruijl. N°. 13 tot 34. Cappenersteeg. NAMEN EN BEROEPEN. A. M. Spee, koopman. A. P. de Jong, opperman H. de Groot, muzikant. P. van den Berg, pijpmaker. Wed. van Sta vel—den Os. Wed. de Gruil—Mopman F. Bookholt, koopman. A. F. Anders, werkman. Wed. Broekhuijzen—Mijlie. S. Schiebroek, werkman Wed. Vingerling—Leeilang. NAMEN EN BEROEPEN. J. M. B. v. Nidek, fabriekwerker. P. Janknegt, kuiper. D. Schaap, werkman. 79a B. J. Blom, touwslager. N°. 80 tot 94. Zeugstraat tot het Agnita- of Lombardsche watertje. 80 M Mullaart, smid. 81a Wed. Koorevaar—Franchomme. opzichtster pit ten fabriek. 82 G. Smit, winkelier. 82a P. H. Woerlee, bediende. A. Bouwmeester, winkelier. N. Scheltema, milit. commissaris. J. H. Roode, bierhandelaar. 86 E. W. Kok, slager. 86a 87 88 89 90 91 92 93 Wed. Sijne—Steinders. N°. 110 tot 147. St. Anthoniestraat. W. Kromhout Sr., kassier b.v.l. H. J. de Groot, kastelein. A. Snelleman, timmerman. J. IJ. A. van Oudshoorn. A. J. Feit, barbier. N. Haks, timmerman. G. Hoogendoorn. touwspinner. L. J. Donker, schoenmaker. H. Wiezer. touwspinner. J. Wildschut, koopman. C. de Jong, koperslager. G.J.Sonneborn, werktuigkundige. 38a R. Rozestraten, stukadoor. 39 40 41 42 43 43a 44 L. Roode, particulier. NAMEN EN BEROEPEN. Wed. L. v. d. Palm—den Edel. P. van Ejjck, metselaar. A. Bakker, fabriekwerker. F. van Riemsbergen, touwspinner. J. de Gruijl, hekelster. H. de Groot, kleermaker. N°. 35 tot 45. Zeugstraat tot de Speldemakerssteeg 36 C. J. Koot, timmerman. 31 F. X. Daudt, goudsmid. 31a Gez. Hoefs, modisten. 38 F G.vandePavoordt, goud&f zilver. Chr. la Grand, koopman. L. H. Hol, kleermaker. P. G. van Vliet, timmerman. M. M. Wolf, slager. F. Pape, koopman. F. A. J. Beaumont, boekhouder. 45 A. Verhoef, melkboer. N’. 46 tot 79. Speldemakerssteeg. G. Kooijman, bleekersknecht. J. de Werk, werkman. D. den Held, blikslager. Wed. Treure—Boele. J. Vreedenburg, werkman. B. van den Broek, C. van Nidek, pakhuisknecht. A. Palm, touwslager. L. Heerkens, metselaar. P. J. Hersche, werkman. C. Wieser, touwslager Wed. Eijkhoff—Zorg. G. van Erkel, touwspinner. P. Zandijk—de Jong. Wed. Passemier—van Hennen. J. Luglhart, sigarenmaker. C. Wieser, touwslager. J. Zorg, P. de Jong, bleekersknecht. J. Hartog, werkman. J. van Roon, pijpmaker. J. Broekhuijzen, touwspinner. J. A. Koolmees, pijpmaker. J. Mes. winkelier. Wed. Lokum. G. van der Louw, werkman. G. Lokum, touwslager. P. Perdijk’ schipper. P. Zorg, fabriekwerker. W. van Hoorn, loodgieter. N°. 107 tot 114. Spieringstraat tot de Vijverstraat. A. Karreman, stuurman. C. v. Leeuwen, tabakskerver. K. F. Messer, broodbakker. P. van Leeuwen, schipper. A. Verhart, bakker. Th. Boshof, werkman. W. Verblauw, sigarenmaker. P. Zeiss, pakhuisknecht. N°. 115 tot 127. Vijverstraat. 115 T. Janssen, werkman. A. van der Laan, metselaar. 117 A. Hageman, pijpmaker 118 Wed. de Korne—Hooimeijer. 119 J. Furrer, baggerman. 120 D. van der Sloot, kistenmaker. 122 A. van Maaren, schoenmaker. 123 J. M. van Buuren, steenhouwer. 124 H. J. Polet, steenhouwer. 127 C. Stolwijk, sluisknecht.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 14