N°. WIJK H. N°. N°. N°. 4 J 20 21 NAMEN en BEROEPEN. NAMEN EN BEROEPEN. 75 ?r. 53 58 113 5 6 7 8 10 11 13 51 52 78 79 80 U 15 16 17 143 144 145 146 72 73 74 26 27 1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 39 40 44 45 18 19 20 21 22 23 24 25 83 84 87 88 89 91 92 NAMEN EN BEROEPEN. Wed. Pinkse—Teekens. N. van der Wouden, tuinier. Wed. A. LacanHuivenaar. Wed. v. Wijngaarden—v. Vliet. 94 102 104 105 106 107 108« Kortenoever, particulier. 109 C.J. «c.. ILIci.. L 110 Wed. s' F.W. Grebe—v.d.Borgh. 111 112 luwspmner. W. Voorburgh. particulier. H.C. N.van Amerom, predikant. Mej. C. C.W.v. Amerom, onderw. Mej.S.M.Gretser./ifd.2e B.sch.v.M. W. Comfurius. gep. Olflc.O.-I. Mevr.W«40udijk—Swanenburg. G. A. Oudijk, architect. 80a N. van Krimpen, commissionair. 81 T. Oosterora, logementhouder. Turfmarkt z. z. einde. L. Melker!, schoenmaker. D. Ouweneel, aardappelschipper. J. L. van Eijk, kaaskooper. G. J. Hordijk, verver. G. C. van der Want, fabrikant. P. van der Want, koopman. R. van Os, directrice Isr. O. M. P. Brons Middel, org. St. Janskerk. H. G. Niesing, 'particulier. C. Lunenburg, koekbakker. P. W. van Eijk, schoenmaker. J. de Mol, kleermaker. Gez. van Steinvoort, naaisters. Wed. C. van Eeuwen—v. Galen. NAMEN EN BEROEPEN. J. C. de Jong, mandenmaker. N. P. Spruijt, commissionair. A. Ketellapper, Isr. godsdienstond. 43a E. Monascb, koopman. 47 48 49 30 NIJ. 1 tot 13. Blauwstraat. Van de Hoogstraat tot de Naaijerstraat. NAMEN EN BEROEPEN. J. Platteel, machinist. T. van Eijk, bierhandelaar. A. W. Diestelhorst, biljardmaker. G. IJsselstijn, garen band. B. L. v. Veen, aardappelschipper. N. Kunsel, schoenmaker. G. van Gent, winkelier. Mej. A. P. W. en T. W. Raseb. J. C. W. Terbruggen, apotheker. N°. 14 tot 34. Naaijerstraat. J. Monascb, koopvrouw. S. Katz, koopman. J. J. van Velzen, winkelbediende. .1. Hoebeek. schoenmaker. 11. J. van der Ben, bediende. L. Sanders, koopman. Wed. Rosa—Zweedijk. C. van der Ree, koopman. A. Groenendal, groenteboer. P. Scholten, J S. Cats, koopman. D. de Jong, uitdrager. D. van Vliet, groenteboer. Wed. van Vliét—Pool, A. Sanders, borstelmaker. D. Amesz, timmerman. 27a M. J. de Koning. naaister. 28 Wed. van Crefeld. slager. 29 C. J. van Ham, kleermaker. 29» J N. de Groot, blikslager 31 C. van Eijk, kaaskooper. N°. 35 tot 52. Turfmarkt z. z. tot de Geerte den Bultsteeg. 36 Mej. L. J. Wijnmalen, onderwijz. 37 E. van Gent, pijpmaker. 38 S. W. Wullfraat, pakhuisknecht. N“. 116 tot 155. Lange Dwarsstraat. Wed. W. v. d. Hoeven, tapster. P. v. d. Hoeven, sjouwerman. Wed. C. Scheller—v. Heiningen. H. Stolwijk, koopman. C. L. Rietveld, touwspinner. J. Dokter, werkman. L. van Oudshoorn, touwspinner. ,1. Zijlemans, koopman. J. W. Morie, arbeider. W. Bakker, touwslager. 126a C. Heerkens, arbeider. 127 G. van de Water, schipper. B. L. Polak, koopman. P. van Gent, touwspinner. A. van Reeden, touwslager. P. van Ommen, pijpmaker. A. Prins, werkman. Wed. Danens—v. d. Hei. M. de Quant, fabriekwerker. L. Terlouw, metselaar. Corn». Oosterwijk. fruitvrouw. K. Beerman, schoenmaker. 1365 J. de Gruil, 'arbeider. 137 138 139 140 lil 112 N". 138 P. J. Rijnaarts, parapluiemaker. 139 G. N. van Hooff, zadelmaker. 139» P. J. Honings, metselaar. 141 E. Jaske, schoenmaker. 142 F. Oomens, timmerman. Wed. Ankena—van Ham. P. Th. den Riet, metselaar. 112» H. Bouters, contr. scheepvaartr. Wed. Steenbergen—Bouters. J. A. H.v.d. Pavoordt,koopman. 113» Wed. Ogier—van Looveren. 113 A. G. Oostrum, bakker. L. van Wingerden, metselaar. F. Boulogne’, mandenmaker. M. Woerlee. smid. Q’ Dortland. S.F. Teeling. procur. houder Knox C. P. Clemens, stukadoor. Wed. K. Gestel. Wed. Klaus—Boon van Ostade. M. van Dantzig, practizijn. A. Schouten, particulier. N“. 53 tot 58. Geerte den Bultsteeg. A. II. van Dillen, water Sf vuur. 56 G. den Edel, koopman. 38 K. van der Laan, touwspinner. A. A. Snelleman, pijpmaker. 58a H. Koemans, 585 M. Stolwijk, timmerman. 58c F. Tempelman, mandenmaker. 387 G. Wilson, touwslager 38e C. de Grauw, koetsier. 58/ Wed. Idenburg—Lesman. N». 59 tot 82. 39 60 61 62 63 N°. 83 tot 115. Turfmarkt n.z. tot de Lange Dwarsstraat. K. L. Reekers, koekbakker. J. L. Bruns, manufacturier. C. J. C. Prince, fabrikant. Wed. Tijsterman, winkelierster. E. J. van der Heijden, kaaskooper. J. van der Linden, oliefabriek. B. Belonje, schoenmaker. B. Belonje Jr„ 92a Wed. v. d. Bijl—v. d. Sanden. 93 H. Haverkamp, boekbinder. 93a P. Janssen, particulier. G. Puijk. kleermaker. C. C. H. Prince, fabrikant. A. J. J. Vos, papierfabrikant. Wed. Beekman. A. van der Star, particulier. A. J. Vos, grutter. J IX I I! IVIIUC V Cl l'U! K 1 Cl Wed. C..1. van der Klein—Borst. N". NAMEN EN BEROEPEN. 71a Wed. Smit—Charleau. J. D. de Bock, kantoorbediende. M. Ketel, verver. Wed. Huijbrecht—Pouw. P. .1. .1. Huijbrecht, kaaskooper. E. van Gent, kantoorbediende. 73a J. H. Starre, fabriekwerker. 73c H. Doesburg, bakker. 75d P. Borsl, bleekersknecht. 73c J. Rietveld, bouwknecht. 75/ J. Brussé, touwslager. log J. Alphenaar, hekelaar. löh A. Schouten, touwspinner. 76 77 128 129 129a 130 131 132 133 131 133 136 136» H. de Vrind, pijpmaker. J. de Gruil, arbeider. A. Scboonderwoerd, metselaar. P. Snel, touwspinner. B. van der Heij, werkman. A. Revet, pypmaker. W. Kort, stoker. W. van Wijk, pottenbakker. H. de Marré, koekbakker. 11. van Hattem, touwspinner. H. Agten, D. Hofstede, arbeider. S. Rapis, sigarenmaker. C». van Vliét. M. van der Steen. .1. Bosman, agent van politie. D. Lorius. koopman. A. Grendel—van Willigen. Wed. van Wijk—Lakerveld. I. Jongerheld, fabriekwerker. Wed. C. Blesgraaf!—Akrijn. A. Verblaauw, slagersknecht. 134a A. C. van der Kléij—Lafeber. N’ 156 tot 174. Turfmarkt n. z. tot de Vrouwesteeg. 136 C. de Keijzer, koopman. 136a M. J. C. P. de Keijzer, pakh.kn. 137 Tb. den Riet, metselaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 15