N°. N°. WIJK I. 23 22 N°. Korte Groenendaal. N°. 1 tot 11. W. Koster, bierhandelaar. 174 237 47 203 204 171 172 173 161 162 164 165 166 4 5 6 7 8 10 11 18 19 80 82 65 66 67 68 69 70 234 235 12a 13 14 15 42 43 2 238 239 240 241 180 181 182 183 184 183 186 187 188 189 190 191 192 194 195 199 200 202 243 244 245 246 205» 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 217 218 219 220 222 223 224 225 226 228 229 230 231 232 233 83 84 85 86 87 90 90a 167a Wed. Schouten—Schouten. 168 w 169 170 21 22 23 24 25 26 27 28 71 Tg 72a G. M.^Schriek, bediende. 76 77 78 79 NAMEN EN BEROEPEN. P. Koetsier, metselaar. A. van Reeden, touwslager. G. de dong, touwslager. G.Schoonderwoerd,Weefc ersknecht. .1. Ever!ing, touwspinner. P. de Zeeuw, werkman. G. H den Edel, opperman. Wed. van der Pouw—van Vliet. J. Bennis, pijpmaker. W. Sliedrecht, timmerman. Wed. H appel—van Asten. E vanjler Wolf, meubelmaker. NAMEN EN BEROEPEN. W. J. Middelweerd, pakhuiskn. I. van den Broek, fabriekwerker. C. Vergeer, pottenbakker. A. Abbema, smid. J. Vergeer, J. J. Jaspers, schoenmaker. C. Vermeulen, pijpmaker. J. J. Zeverboom, fabriekwerker. C. Verhart, pakhuisknecht. Wed. Sluiter—Wildschut. A. Zorg, fabriekwerker. P. Tak, touwslager. D. N. Sas, J. Koolmees, suikerbakker. A. Lens, pijpmaker. T. Laurier, touwslager. J. v. d. Bruggen. B. van der Kleij, werkman. J. M. Schriek, pijpmaker. Wed. D. Vleuten—van Houten. W. Kelder, smidsknecht. H. Lakerveld, sigarenmaker. M. de Boom, olieslager. F. van Waas, verver. A. Goedraad, hekelaar. W. G. Verschut, koopman. N°. 234 tot 248. Elzenmarkt. C. van Vliet, bakker. Mevr. wed. Wernink- van Ra- vesteijn. A. Dortland, kassier, makelaar in effecten, assurantiën. H. Dortland, kantoorbediende. H. G. Hoef hamer, apotheker. H. A. Diestelhorst, biljardmaker. C. van der Sluijs, particulier. D. Blommendaal, bakker. Th. Smit, kantoorbediende. G. Bouters, in effecten. G. Leeflang, sigarenmaker. Mej. Speltenburg. H. J. Nederhorst, aannemer. 246a Mevr. wed. Roelofs—Staal. 247 Mej. P. C. Anemaet. 248 Wed. Rijken—Kievenaar. E. J. Hoekstra, stads-apotheker. NAMEN EN BEROEPEN. u C. van Tongerloo, winkelier. 3a Wed. P. van der Staal—Wiezer. A. G. de Leeuw, slager. J, Gravesteijn, koperslager. B. van Tongerloo, schoenmaker. D. Se ij tiers, slager. W. Hollander, winkelier. J. S. Mossel, koopman. D. van den Berg, barbier. N°. 12 tot 82. Lange Groenendaal. 12 G. Tuijthof, koffiehuishouder. S. Monasch, koopman. D. van Vliet, bakker. M. de Vletter, in garen y band. Wed. v. Creveld—v. Meer, slagerij. I. L. Cats, koopman. G. van den Broek, smid. J. v. d. Putte, hoofd, der bizondere Christelijke school. W. K. Schuling, barbier. W. Hornes, verver. P. Rond, schoenmaker. J. S. Gerhards, marskramer. M. F. Verzijl, water y vuur. C. van Dijk, touwspinner. N. J. de Jong, werkman. J. Biezer, koopman. 29 P. R. Prevo, blikslager. 30 G. v. d. Wolff—Dongelmans. 31 J. van Leeuwen, schipper. 32 W. Hoegee, werkman. 33 .1 l>. v. e -.- 33 P. Schouten, pottenbakker. 30 J. D. de Vos, fabriekwerker. 37 NAMEN EN BEROEPEN. 138 J. M. Smits. 138a Mej. K. Kromhout, modiste. 139 H. J van Beugen, schoenmaker. 159a P. van Eijk. kaaskooper. IGO M. P. Oosterbeek. melkboer. 160a L. M. Rood, Israel voorganger. 1151 A. Monasch, koopman. H. Bouters, kantoorbediende. C. Beekenkamp. koopman. B. Boon, melkboer. A. C. H. Klokke van Steenwük. O. I. ambtenaar. B tl. Maaskant, boekhandelaar. Wed. M. H Kluitman—Wuijster. L.Burgersdjjk, gem.-bouwmeester. A. de Zanger, aardappelkoopman. J. de Zanger, schipper. M Spruijt, chirurgijn. W. Boer, kleermaker. J. Bonman, godsdienstonderw. J. P. Bouman, stucadoor. C. Kerkhof, kaaskooper. N". 175 tot 233. Vrouwesteeg. 178a N. Heymans. 179 C. Fortuin, smid. A. van Rooijen, melkboer. H. van Ejjk, waschvrouw. F. van der Noot, metselaar. J. Grootendorst, schipper. J. den Hertog, kistenmaker. J. A. Amesz, timmerman. L. Boulogne, mandenmaker. P. van Willigen, koopman. R. ,1. Herngreen, ,1. van Eeuwen, timmerman. Wed. A. C. Schriek—Tornee. T. Verbiest, boekbinder. A. van der Steen. L. W. L. van den Broek, pijpm. P. N. TuinenburgMugs,sigarenm, A. van Leeuwen, timmerman, A. Noteboom, touwspinner. Wed.J.Verkaaik—Kouwenhoven Wed. J .Zenlner—Kouwenhoven. L. W. van Asten, fabriekwerker. J. Radix, Tischverkooper. N». 48 49 30 31 32 33 54 55 36 59 59a 60 61 Wed. T. Gravesteijn. winkelierst. 61a Wed. v. Tongerloo—de Jong. 62 W. Koster, bierhandelaar. 62a M. van den Berg, boekbinder. 63 Wed. Steenwinkel—van Rooijen. M. L. Steenw inkel, behanger. 63a T. Nederhof, werkman. X. J. Vonk, behanger H. vin Willigen, fabriekwerker. ,1. Huivenaar, bakker. Wed. Knoers—de Goede. ,1. Klingen, kleermaker. Baartje Sanders erf. N. Simons, ambtenaar. Wed. Kraan—Stolwyk. G. Kraan, koopman. W. F. de Jong, verver. L. Begeer, winkelier. L. Kooijman, schipper. A. Hornes, winkelier. N. van der Pool, brugwachter. .1. Wielders, koopman. G. Bruinjé, winkelier. 79a M. .1. Olman, koopman. K. J. Sparnaaij. besteller. W. Boere, arbeider. N". 83 tot 96. Lombardsteeg. C. Zuidveld, smid. A. Abbema, pijpmaker. II. Blok, touwslager. P. Kroon, opperman. T. Zwanenburg, timmerman. J Zieleman, courantenbezorger. J. C. Swaanenburg, smid. 91 P. Koppendraajjer, touwspinner, 92 P. Boot, pijpmaker. L van Leeuwen, schipper. v. d. Voorden, wagenmaker. 1UU1C11. JZUPbC-ZlVUZltlV» de Vos, fabriekwerker. C. W. de Keijzer, werkman. 38 B. Verkerk, schipner. 39 J. de Vos, pottenbakker. 40 Wed. W. de Beij—de Reus. 41 M. Dekker, winkelier. N. de Jong, kleermaker. «u J. van der Stam, werkman. 44 J. van den Heuvel, touwspinner. 45 P. Hoonhout, scheepmaker. 43a L. Bool, werkman. 46a E van Haltent, touwslager. 464 A. Kouwenberg, schipper A. van Waas, arbeider.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 16