25 WIJK K. N°. N°. N°. N°. 24 97 N°. NAMEN EN BEROEPEN. L. 32 98 99 100 101 104 105 106 107 108 109 110 111 117 119 112 113 114 115 161 162 194 195 192 193 179 180 181a 185 186 187 189 190 24 25 26 27 196 28 28« 5 6 197 198 199 201 202 143 144 146 93 94 95 96 71 72 73 74 75 78 33 35 36 37 38 39 132a H. G. v. Gent, beambte bank v.1. 134 135 137 138 139 140 142 163 164 165 165a Wed. G: F. Schadd—Schadd. 166 167 168 169 170 171 172 174 175 176 9 12 13 14 15 16 18 19 20 21a J. F. Th. NVuIfT. sorteerder. 23 N°, 191 tot 202. K. Groenendaal z. N°. 191 NAMEN EN BEROEPEN. A. Hornes, spekslager. J. Vergeer, postbeambte. S. H. Polak, goudsmid. H. Thyssen, koopman. A. Dercksen, winkelier. S. S. Mossel, Wed. v. Meurs—Huurman, tapst. NAMEN EN BEROEPEN. J. Spieringshoek, sjouwerman. J. Neef, werkman. J. van Dam, touwspinner. W. van Oudshoorn, touwslager. N°. 97 tot 123. Lange Groenendaal. S. Zuidveld, metselaar. G. van Dam, kleermaker. S. Elshout, in aardappelen. A. Sliedrecht, schoenmaker. P. G. den Broeder, winkelier. Th. den Riet, smid. D. L. Horneman, bakker. P. Leeflang, stucadoor. P. Boot, houtdraaier. A. Boot, A. Schouten, bakker. C. van Velzen, koopman. H. van Willigen, spekslager. Wed. Klutis—Prins. C. M. Puijk, timmerman. J. B. Goedhart, smid. J. Zuidam, wagenmaker. Wed. C. Voordouw—van Schaik. J. W. van Balgoy, melkboer. 113a C. Borst, baggerman. J. Manschot', winkelier. J. Ph. Waltz, drukkersgezel. 116 W. Boekraad, kleermaker. M. M. Kijzer, 'koopman. P. van Hensbergen, verver. 119a G. van Veen, schipper. 120 D. Katsburg, koopman. 121 N. Nieuwerkerk, kleermaker. 122 P. van der Draad, koopman. 123 Wed. Cats—Frank. N°. 124 tot 176. Achter de Vischmarkt. 124a Wed. Hol—van der Wolf. 125a O. van Monnikendam, koopman. 126 - - 129 130 N°. 1 tot 27. Peperstraat tot de Komijnsteeg. NAMEN EN BEROEPEN. Wed. de Jong—v. Geelen, bierh. M. Kreeuwen, winkelier. J. Havezaad, brugwachter. G. de Raadt, koopman. W. Jongkoen, pijpmaker. H. Merlijn, werkman. Wed. Mulders—Brender. P. van der Pool, pijpmaker. W. van Vliet, P. C. v. d. Neut, koopvrouw. Wed. Bennis—Jongeneel. J. P. van der Pool, metselaar. P. P. van der Meer, geweermaker. 23a Wed. de Keijzer—Hopmans. J. van Dam, boodschaplooper. Wed. Jansen—Doornbos. B. H. Trom pert, kleermaker. A. de Jong, bakker. N°. 28 tot 78. Komijnsteeg. R. van der Vlist, koetsier. C. Sanders, timmerman. 30 H. Hajema—Kooima. 30a H. J. Polet, arbeider. 30è J. Hornes, pottenbakker. 31 H. L. Blok, pgpmaker. Wed. v. d. Sloot—den Outer. G. de Werk, sigarenmaker. H. van der Maas, stoker. A. C. Steenwinkel,mandenmaker. C. van Reede, werkman. A. de Jong, touwspinner. G. de Gruil. metselaar. C. Koorevaar. pijpmaker. J. van der Wal, visscher. P. J. Boot, bediende. Wed. Anker—Hoogendoorn. E. J. Hirschel, koopman. Wed. de Gruil—Fortuijn. W. van den Berg, schoenmaker. M. IJssëlslijn, kuiper. S. Jansen, metselaar. D. van der Heiden, pijpmaker. A. van Roon, slaapsteehouder. W. van den Berg, koekbakker. C. Nieuwveld, touwspinner. P. Baggert, pijpmaker. J. J. Broer, F. Booij, T. Bons, werkman. Wed. Laurier—Everling. Wed. van Reede—van Straaten. A. Puit, touwspinner. L. v. d. Togt, pottenhakker. J. W. van Loon, touwslager. G. Semp, arbeider. G. H. Spijkerman, werkman. J. P. Snel, werkman. Wed. Janmaat—Kasbergen. 70a G. P. M. Sonnen, smid. Wed. de Kater Bek—de Graaf. P. J. Prenger, werkman. C. de Jong, werkman. N. de Jong, touwslager. P. M. van Waas, gep. militair* G. van Erk, koopman. 78a J. W. Lakerveld, smid. 18b L Staphorst, koetsier. 41 M. Verschut, metselaar. 42 J. Lekkerkerk, fabriekwerker, föa H. Goudriaan, schipper. 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 NAMEN EN BEROEPEN. Wed. Spruijt—van Velzen. M. H. Kemp, gep. onderw. J. Gerritsen, groenteboer. Wed. van Deth—de Gidts, goud en zilver. E. L. Cats, koopman. I. Duys. winkelier. NAMEN EN BEROEPEN. E. N. van Klaveren, timmerman. C. Knor, metselaar. P. Abbema, schoenmaker. 146a B. Klaaren-van der Kleijn. 147 J. Lafeber, bleekersknecht. 147a J. Zom, hofmeester. 148 A. P. van der Want, aanzegger. 148a I. Schultz, onderwijzer. 150 V. Berlijn, metselaar. 150a A. de Lange, timmerman. 151 W. F. van der Weg, werkman. 151a S. Boot, bediende. 152 F. A. Lobach, banketb. bed. 152a J. Romanesko, inspecteur v. pol. 153 M. Louman, pottenbakker. 153a M. Vermeij, zeilmaker. 154 C. L. Rond, goudsmid. 155 H. A. Daudt, 156 H. Bouwer, omroeper. 156a A. van Hertum, letterzetter. 157 J. Engelbregt, timmerman. 158 J. N. v. Blokland, pakhuisknecht. 159a a. Haverkamp, onderwijzer. Mej. Verhoef, bewaarschool. P. v. d. Kleijn, beambte B. v. L. J. P. van der Klein, onderwijzer. J. C. de Bruin, timmerman. L. de Bruin K. van Wyk, vrachtrijder.^ Ma. Wa. Blok. G. H. Bosman, schoenmaker J. van Loon, stoker. Wed. vanWeezel— Hoogenboom. Wed. van Ardenne—Janmaat. G. P. J. v. Weezel, pottenbakker. W. Bouwer, smid. T. J. Zuidveld, timmerman. C. J. v. d. Spelt, gep. milit. Wed. Prince—Leétlang. N°. 177 tot 190. Vischsteeg. 177 Wed. Berlijn-Aret. 178 W. de Haan, mandemaker. J. de Grauw, pakhuisknecht. J. Nobel, pottenbakker. C. Bergman, opperman. F. Cozak. arbeider. J. van Leeuwen, pijpmaker. Ha. Ma. Kwakernaat. C. van der Spelt, pijpmaker. Wed. A. den Blanken—van Dijk. G. Witteman, schoenmaker. J. D.van de Water, sigarenmaker. ion J. W. Koot, hoedemaker. 131 D. Verschut, werkman. 132 B. Hoogerwaard, timmerman. 19;»,. U n pAnt hMmHn J. Bebing, koopvrouw. H. de Jong, kleermaker. T H. Lakerveld, bediende. Wed. K. Mans—Berntsen L. Groenendaal, timmerman. L. van Vliet, boekdrukkersgezel. J. N. Kriek, sigarenmaker.'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 17