N°. 219 220 N°. N°. 2Ó 27 222 122 223 123 125 225 131 133 187 89 258 159 210 C. Grendel, opperman. 265 272 99 100 101 102 111 112 113 115 116 117 118 119 120 121 208 209 270 271 237 238 94 95 96 98 188 190 191 195 196 197 198 199 200 200a 201 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 181 182 184 185 186 216 217 202 205 206 239 251 252 245 256 257 253 254 256 262 263 79 80 226 227 228 230 232 235 236 158 159 160 161 164 165 N°. 166 tot 210. Keizerstraat w. z. tot de Kuiperstraat z. z. 166 W. van den Heuvel, metselaar <J. 1 H UVU -J- 133 Wed. P. J. v. d. Want-de Bruin. fabrikante. N". 155 tot 165. Lange Willemsteeg. L. Lekkerkerk, koopman. A. F. Roedolf, metselaar. W. Boot pijpmaker. P. van Hennen, pottenbakker. M Boot, werkman. J. van der Hek, kleermaker. NAMEN EN BEROEPEN. L. Binnendijk, pijpmaker. Wed. B. Wagenaar—Anders. W. G. Husselson, smid. A. .1. Dongelmans, slager. Wed. T. Binnendijk—Zieleman. W. Laurier, pijpmaker. S. Kelder, smid. 223a L. v. d. Burght, kleermaker. 224 N. A. van der Ree. blikslager. 22ia Wed. Zantvoort—Eelspeel. 2244 G. van Leer, fabriekwerker. 224c B. van Kersbergen, blikslager. ■•-1" Wed. H Frie—Neuts. M. Neuts, biljardmaker. J. van den Berg, fabriekwerker. J. de Jong, timmerman. A. de Leede, commissionair. P. den Hertog, koperslager. J. den Haag, fabriekwerker. P. van Reede, touwslager. A. van Maaren, stoffeerder. N°. 237 tot 272. Peperstraat tot het Veerstal. J. Bik, timmerman. Wed. Kabel—Biezenaar. A. 11. Kabel, schipper. Wed. Bertels—Kabel. ,1. Rost, verver. P. G. Overejjnder, grutter. Wed. W. v. d. Neut—de Jong. G. F. van de Velde. Mevr. Koning Hunting—v.Oort. C. Knaap, particulier. C. C. Knaap, Wed. Bloot-Potuit. 248a J. v. Tellingen, schoenmaker. M. Palsgraaf, melkboer. H. Groenendal, timmerman. J. van Triet, logementhouder. M. N. van Duin, pijpmaker. A. N. van Duin, H. G. van Loon, koopman. C. Schouten, kuiper. A. Schouten, werkman. J. Hartjesveld, werkman. C. van Ardenne. metselaar. ■lila C. Verstoep, machinist. 272 H. van der Vlist, arbeider. 272a C. Boot, schippersknecht. NAMEN EN BEROEPEN. B. Tügerman, touwslager. C. de Jong, kleermaker. M. H. Blok, barbier. Wed P. Jansen—v. Leeuwen. Wed. Faaij—van der Klein. D. Huurman, arbeider. Wed. v. d. Valk—IJsselstein. Barendina Snel. J. Glas, pijpmaker. Wed. de Jong—van der Kint. J. van Roon, touwspinner. E. de Jong, werkman. Wed. de Jong—Smits. G. Reparon. fabriekwerker. F. X. van Werkhoven, smid. C. van Ejjsden, barbier. H. Helleman, kleermaker. C. W. de Beu—van Maaren. C. Boot—Lokum. C. van Wingerden, metselaar. 11. A. van der Veen, gep. rijks ambtenaar. J. v. d. Post, spekslager. Wed. H. J. Tennissen, logementh. A. W. C. du Chatenier,schipper. P. Bakker, touwspinner. J. v. d. Valk, schoenmaker. J. Hageman, pijpmaker. J. van Pjjlen, smidsknecht. A. Kraan, koopman. A. Straver, opzichter. M. M. Belonje, bruggaarder. P. van der Toorn, fabrikant. 201a C. van Sark—Liesker. K. A. van den Heuvel,koopman. A. Overkamp, pijpmaker. C. Lujjnenburg, arbeider. A. Vonk. J. van Mensch, kleimaalder. .1. de Koning. mandenmaker. K. Zieleman, pijpmaker. F. Sloof, stoelenmatter N“. 211 tot 237. Kuiperstraat z. z. tot de Peperstraat. 212 J. L. Mimpen, bakker. K van Dijk, touwslager. 213 Wed. van der Kind—Straver. 214a F. Bezem, touwslager. 215 I. Bik, koopman. 213 T. Straver, kleermaker. 217 D. Relnders. pijpmaker. 218 A. Melkert, tapper. N°. 79 tot 92. Peperstraat tot de Kuiperstraat n. z. NAMEN EN BEROEPEN. Gez. Opterbeek. P. Vermeer, timmerman. 80a Gez. Nelissen, modisten. 804 P. Visser, ambten, posterijen. 81 J. .1. Dujjin, timmerman. 82 D. Schotel, verlakker. 83 P. den Hoet, schoenmaker. 84 L. Soet, smid. 84a P. v d. Zwaluw, kleermaker. 83 ,1. de Jong, koopman. 86 F. H. Heijbroek, boekhouder. 86a W. Toornvliet koopman. 87 J. Koeman, cand.-notaris. 87a O. A. van der Want,pijpmaker. 874 J. Slop, onderwijzer. 88 H. Wolfswinkel, stalhouder. Wed. F. N. Maas—Franke. 90 S. Dekker, sleeper. 91 A. Snoek, melkboer. 91a P. van Eijk. 92 D. de Bruijn, sigarenmaker. N”. 93 tot 110. Kuiperstraat n. z. 93 L. Jansen, tapper. 93a C. J. Gladbach, fabriekwerker. .1. v. d. Zwalm, pijpmaker. A. Fokkers, timmerman. A. Gelens, J. J. Kooü, schoenmaker. Wed. Flier—v. d. Kleijn. C. Sluijter, kleermaker. W. Wildschut, pijpmaker. .1. Mastiek, loodgieter. J. Th. Kerper, timmerman. 102a G. Jansen, verver. 103 J. Linders, timmerman. 103a J. H. van Ham, scheepmaker. 106 Wed. Wijnholï—van der Pol. 107 Wed. Michaëlis- Boendermaker. 108 B. Boelens, logementhouder. 109 G. Grendel, opperman. 110 J. Sluijter, schoenmaker. N°. 111 tot 148. Keizerstraat o. z. L. van Eijk. koopman. M. A. H. Schouten, werkman. Wed. Zuijtwijk—Happel A. de Zeeuw, timmerman. J. H. de Wilde. Wed. de Jong—den Boer. NAMEN EN BEROEPEN. H. W. Wagenaar, kleermaker. J. Sutherland, sigarenmaker. L. Boot pijpmaker. C. van Eijk, fabriekwerker. T. Binnendijk, sigarenmaker. 121a A. van Toen. T. Revet, timmerman. J. Revet, pijpmaker. L. Hoogenelst, melkboer. 124 S. van Rijk, fabrikant. 123 C. J. Reebeen, verver. 125a J. Honing van Duivenbode. 127 K. van Dort, winkelier. 128 H. J. de Beer, koopman. 129 A v. d. Kemp—Sloos. 130 J. Gravensteijn, timmerman. 131 P. C. Scbriek. hfd. Tusschensch. 132 J F A. Kuster, kleermaker. 133 A. J. van Maanen, machinist. 134 G. C. v. d. Pool, winkelierster. 133 A. Zandvoort, koopman. 136 A. Bezem, pijpmaker. 136a Wed. de Vroom—van der Kind. 137 L. Benschop, melkboer. 137a Wed. Woerlee—v. d. Schelden, vroedvrouw. 138 S. Hazebroek, kaaskooper. 139 Wed. Nieuwveld—v. d. Pol, loge- menthoudsler. 140 J. M. Schollen, koopman. 141 J. van Eijk, spekslager. 142 J. Smits, fabriekwerker. 143a B. van der Ham. 145 H. Jager, fabrikant. 146 Wed. P. IJpelaar—Messer. N°. 149 tot 154. Keizerstraat w. z. tot de Lange Willemsteeg. J. van den Hork, koopman - -*-TT I I>-1_

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 18