29 V WIJK L_. 28 NAMEN EN BEROEPEN. 113 77 100 101 46 47 48 49 50 51 87 88 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 113ó 114 115 116 117 118 119 120 121 124 125 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 138 78 79 80 81 NAMEN EN BEROEPEN. M. de Mink, smidsknecht. C. H. Hensbroek, bleekersknecht. A. Schouten, touwspinner. Wed. Teeuwen- Bach. C. W. Hensbroek. arbeider. T. A. Leeflang, touwspinner. Wed. Schols—de Jong. L. van Duuren, fabriekwerker. J. Verhoef, A. Moleveld, kistenmaker. G. de Bruin—Schouten. N. I. Starreveld—de Bruin. S. Verhoef, fabriekwerker. Wed. Jaspers—Tocquin. H. van den Berg, smid. L. van der Draai, arbeider. D. de Haan, koopman. P. Vermeij, arbeider. H. W. v. d. Laan, broodbakker. G. Vergeer, pakhuisknecht. A. Mul, schipper. E. Heerkens—Olthuijzen. B. Weeldenburg, fabriekwerker. G. Brouwer, pottenbakker. C. Bakker, touwslager. C. de Vroom, fabriekwerker. H. van den Heuvel, stoker. J. van Maren, kleermaker. A. van Hoorn, werkman. Fl. van der Mei, opperman. Wed. Mes—van der Weijden. P. van Geelen, kleermaker. J. de Jong, opperman. Wed. Ketelvylder—de Jong. A. Lou wrier, touwslager. N. Groeneweg, turfverkooper. Wed. Koopman— van der Helm. F. Hooggeboren, zeilmaker. I. W. de Bruin, kuiper. T. J. Lugthart, pottenbakker. C. van der Weijde, besteller. A. van Es, machinist. W A. Prinsen berg, tabakskerver. J. P. Lankhorst, kleermaker. J. M. van den Bosch, schipper. R. van Veen, besteller. J. Wieser, gep. militair. B. Boer, verversknecht. S. van Es, stoker. S. van der Pussen, koopman. R. C. de Bruin, bouwknecht. J. C de Koning, timmerman. 16 19 21 22 24 25 27 28 29 32 33 36 37 38 39 40 41 r. icuipciuiun, ui wuwi 42a J N. van der Zwalm, smid. 42* N. de Jong, gep. militair. 42c J. C. Al bias,' fabriekwerker. C. Kerkhof—Kors. 42c L. de Loog, verver. N°. 43 tot 109. Geuzenstraat. J. Trommel, werkman. K. F. Hammer, kistenmaker. B. Boef, werkman. Wed. de Jong—Meijer. A. A. Bezem, fabriekwerker. P. J. Melkert, touwslager. N°. 104 J. Vergunst, timmerman. 105 M. van Veen, kleermaker. 105a P. Broer, tuinman. 1056 J. Hooggeboren, zandvormen. 105c G. L. van der Laan, arbeider. 105«Z S. van Leeuwen, sigarenmaker. 105c C. Fennet, arbeider. 108 Wed. Borst—Woudenberg. 109 Wed. de Boer—Vergeer. N°. 110 tot 213. Groeneweg tot de Doelensteeg. 111 J. Buijs, opzichter. 112 W. Verbrugge, metselaar. D. van der Spelt, mandenmaker. 1136 A. Wakkier, touwslager. 113c J. van Geffen. werkman. C. M. Kulik, fabriekwerker. C. Heijgen, tabakskerver. W. Wakkier. H. Brouwer, werkman. W. van Oosten, touwslager. J. Hoogervorst, werkman. M. de Graaf, touwspinner. J. Nieuwveld, touwslager. J. J. A. Scharleman, 'uitdrager W. de Vroom, werkman. A. Leeflang, pottenbakker. A. van ’tVeld, bleekersknecht. D. Brem, werkman. C. A. Brem, blikslager. .1. Alphénaar, pottenbakker. A. Zever boom, vervel' S. Boot, touwslager. Wed. Verburg—van Hofwegen. P. van Galen, touwslager. J. Vendrig, sigarenmaker. H. J. de Knoop, L. J. Immerzeel, 138a T. Cha. Sanders. 1386 G. Flux, werkman. J. de Jong, timmerman. J. Oudijk, besteller. J. van Mensch, timmerman. P. de Waal, p jpmaker. W van Dijk, sigarenmaker. J. J. A. Fratacolla, kleermaker. S. Rapis, olieslager. M. Punselie, sigarenmaker. A. Zwambach, bleekersknecht. C. de Waal, koopman. J. Boot, touwspinner. D. de Weger, werkman. 158 159 160 161 162 163 164 165 166 168 169 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 205 206 o, 206a A. Verschut, metselaar. NJ. 32 51 53 36 37 38 39 60 63 61 63 66 67 68 69 70 71 73 71 73 76 NAMEN EN BEROEPEN. A. van Putten, touwslager. Coma. Breda. G. Kiel liger, bleekersknecht. L. de Jong, werkman. W. Bos, pottenbakker. Wed. L. Schouten—Tornee. P. de Bruin, metselaar. P. Swanenburg, touwspinner. A. Vredenburg, H. P. Bekkers, sigarenmaker. Wed. Kool-Torriee. II. van Os, arbeider. J. J. Henrich, P. Soufreu, touwspinner. W. F. Schouten, arbeider. A. van Leeuwen, bleekersknecht. A. van der Zaan, kuiper. W. G. Boekkamp, fabriekwerker. J. van Klaveren, sigarenmaker. J. O. Verkerk, kistenmaker. A. G. v. d. Horst, sigarenmaker. P. F. Hoogeboom, gep. onderoffe. .1. Arts, olieslager. .1. Jansen, tuinman. .1. G. Boekamp, pakhuisknecht. H. de Haan, smid. T. H. Prinsenberg, tuinier. I.. Breederland, koetsier. 82 A D. Vermaat, meubelmaker. 83 B. Tersmitten, houtzager. 81 G. J. de Jong, touwslager. 83 P. J. Boom, sigarenmaker. 86 W. F. Schwartz, A. Snoeij, varensgezel. M. Dortland, mandenmaker. 89 C. P. Blom, smid. 90 S. P. v. Leeuwen, sigarenmaker. 91 T. Verbruggen, metselaar. 92 G. Lakerveld, fabriekwerker. 93 Wed. Bekker—de Groot. 91 P. Wakkier. handlanger. 93 A. Karreman, fabriekwerker. 96 C. Bruikman, metselaar. 97 A. van Hoorn, werkman. 98 J. van Hertum, metselaar. 99 B. de Mink, smid. L. Visscher, steenhouwer. C. Loendersloot, arbeider. 102 J. van der Zaan, kuiper. 103 J. Sluijter, kleermaker. N°. 1 tot 42. Groeneweg. Van den Tiendeweg tot de Geuzenstraat. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 2 Wed. Houdijck-Kabel. 2a H. Konings. opzichter. I Wed. H. Sliedrecht—van Heek. 6 J. J. Roepers, schoenmaker. Ia A. J. van Vliet, boekbinder. 8 Wed. .1. L. Oats—Witstijn. 8a J. Lugthart, timmerman. 84 K. van Diejen, smidsknecht. 8c N. Melkert, touwslager. 9 L. J. Pieters, kaaskooper. 11 .1. Smit, koopman. 11® M. Houdijk, pakhuisknecht. 12 G. van Leeuwen, wagenmaker. 13» J. F. Brujjstens, kleermaker. II B. I). van l’ijn, koopman. 13 C. den Broeder, scharenslijper. 13a M. Ilerhout, bleekersknecht. Wed. Montagne—Koppendraaijer. L. Broekhuizen, arbeider. A. de Koning, timmerman. J. E. v. Dongen Bolding, timmerm. H. J. W. Iluher, hoofd d. school. D. Binee, metselaar. M. van As, smid. J. Glasbeek, scheepmaker. H S. Weidema, fabriekwerker. A. M. Pinkse, naaister. W. de Vroom, metselaar. J. van der Smeede. smid. K. Prinsenberg, tuinman. .1. Oosterwijk, fabriekwerker. .1. Palsgraaf, stadswerker. Wed. Moleveld—Paauw. P. Tempelman, arbeider. militair. N°. 132 153 131 155 136 137 137a Wed. Schols—de jong. IXfi T Nnn J. Verhoef,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 19