47, Werlplaats voor Reparation van alle Instriimenten. STEMMING BIJ ABONNEMENT. MAGAZIJN Piano’s en Amerik. Orgels. NORTIER VAN UIJE. Geocti'oyec'rde >1 os-U jt Kantoor en Fabriek GOUWE C 34. GOUDA. WESTHAVEN 161. „DE NIJVERHEID”. "Viool- en Violoncelsnaren. II. I- M- KABEL. 32 N». VAN en 136 113 114 139 140 100 101 180 181 Patissier, Cuisinier, 00STHAVEN B 36. GOUDA. Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van Déjeuners, Diners, Soupers, Koude en Warme Schotels, Paté’s enz. ook met bijlevering van compleet Servies en alles wat daartoe behoort, zoowel binnen als buiten deze Gemeente. Steeds voorhanden prima geconserveerde Groenten, Soe pen, Sausen, Holl. en Eng. Zuren enz. NAMEN EN BEROEPEN. 142 Wed. de Koning—Prince. 144 K. van den Heuvel, visscher 145 Wed. IJpelaar—Bakker. 146 C. Rijnhout, hekelaar. 147 J. Kranendonk, kistenmaker. 148 Wed. H. Spee—Vermeulen. 149 G. van Uunen, koopman. 150 D. den Haag, touwspinner 151 Wed. Moerman—de Jong. 152 Wed. Zinkhaan—Reeploeg. 154 L. F. de Compel, schipper. 155 Wed. G.J.vanWilligen—Lafeber. 157 Maria de Kedts Houtman. 158 Wed. Taat—van der Heij, N°. 160 tot 165. Vogelenzang tot de Lemdulsteeg. 160 D. Vermeulen, broodbakker. 161 F. Th. Scharleman, koopman. 163 J. Mullaarl. touwspinner. 164 D. J. Maskamp, kistenmaker. 165 P. Moerings, visscher. N". 166 tot 207. Lemdulsteeg. 167 Wa. de Graafl. 168 W. de Jong, touwslager. 169 A. Bloot, bleekersknecht. 170 L. Vermeulen, metselaar. 171 W. Labeij, touwspinner. 172 F. van Riemsbergen, kuiper. 173 J. de Bruin, metselaar. 174 A. Boot, werkman. 175 J. Mils, koopman. 176 .1. Scheepbouwer, werkman. 177 D. de Jong, touwspinner. 178 A. van Es, koopman. 179 H. C. Kwakernaat, touwslager. V. M. de Jong, metselaar. D. Hollhuijsen, bediende. 182 J. de Mol. touwslager. 183 L. Vermeulen, werkman. 186 M. de Gruijl, koetsier. 187 J. Zegers, touwslager. 188 H. Kastelein, visscher. 189 Wed. van der Kind—van Asten. 190 P. van Vliet, touwslager. 191 J. Zorg, fabriekwerker. 192 P. Nobel, werkman. 193 G. v. d. Kleijn, touwslager. 194 W. Labeij, 195 P. de Weger, pottenbakker. 196 S. Glasbeek, touwslager. 197 Wed D. de Mol—Putkamer. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 92 W. Bakker arbeider. 93 H. Captijn koopman. 94 C. J. Verkerk, touwslager. 95 Wed. de Koning—Blonk. 96 J. Rijnhout, werkman. 97 L. Schenkel. 98 A. van Dam, arbeider. 99 J. Alvenaar, koopman. M. Gibbon, touwspinner. G. de Keizer, 102 G. Hoogendoorn, werkman. 103 W. de Keizer, touwspinner. 104 P. van Leeuwen, koopman 105 A. Wieser, touwslager. 106 A. Spee. timmerman. 107 D. de Vree, koopman. 108 J. C. den Riet, pijpmaker. 110 Wed. Meijer—van der Tuijn. 111 Wed. v. d. Tuijn—de Gruil. 112 A. de Gruil, pakhuisknecht. A. Kok, schipper. G. Hortensius, metselaar. 115 .1. Wiltenburg, touwslager 116 A. de Jong, fabrikant. 117 M. van Leeuwen, schipper. 118 W. Ooms, bouwman. 119 A. van Houten, touwslager. 120 D. van den Berg, pijpmaker. 121 A. Sas, touwspinner. 122 J. Kater, arbeider. 123 A. L. Cats koopman. 123a J. B. van den Bos, werkman. 1234 C. van Duuren, torenwachter. 123e P. de Jong, broodbakker. 1237 G. Kooij, koopman. 123e C. Groenendaal, sigarenmaker. 124 J. M. Groenendaal, vischkooper 125 L. J. Cats, koopman. 126 I). van Stavel, uitdrager. N°. 127 tot 159. Robaarsteeg. 127 F. de Bruin, metselaar. 128 J. van der Winden, smid. 129 .1. Mikkers, touwspinner. 130 H. L. de Jong, koopman. 131 W. Hoogendoorn, touwslager. 134 A. de Hoog hekelaar. 135 W.vjn der Smeeden, touwslager. 733 P. van Galen, bleekersknecht. 137 C. Lafeber, sleper. N. Mes, fabriekwerker. L. C. de Loolj. verver. 141 A. Stolk, touwslager.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 21