J. VAN OIJE, Kleiweg E No. 2, GOUDA. WIJK N. Eenig agent voor Gouda en Omstreken van de heeren VAN ENST Co. te Doetinchem. Specialiteiten in verduurzaamde advocaat. HOOFD-AGENT der Maatschappij bij besmettelijke ziekten „de Philantroop” gevestigd te Bolsward. n EENIG AQENT der Maatschappij tegen brand, ontploffing en inslaan van den bliksem „L’Union Beige” opgericht te Brussel in 1824. HOOFD-AQENT der Ie HOLLANDSCHE LEVENSVERZEKERINGSBANK Eenig agent voor Gouda en Omstreken van de fabriek van vruchtensappen van den heer 33 201 243 IV1. .1. Spaanderman, flep. r. ambt. I? II AVpnrmnn sf.nllimirier. G. de Bruin, 24 8 N». 2i2 N°. 198 199 N". 3 233 233a voor Gouda en Omstreken der Amerikaansche Hout- vuurmakers en Kachelaanleggers. HOOFD-AGENT der SDiegelglas-Verzteing-MaatscliaBDij „de Atlas” gevestigd, te A-insterd-aiTi. HOOFD-AGENT 229 232 233 208 209 210 211 212 213 215 216 21“ 218 219 220 221 222 224 225 226 N°. 242 tot 254b. Houtmansgracht. NAMEN EN BEROEPEN. S. van Loon, koopman. F. W. Steevens. H. C. v. d. Kind, sir/arenmaker. 243a J. F. ten Napel, rijksambten. ■2riri G. Overeijnder. koopman. 244a Dames Gerlach. 245 M. J. Wessels, voorganger. 245a M. J. Sanders, koopman. 246 N. van Wijk, metselaar. 246a J. A. Schieveen, kleermaker. J. H. v.d. Wnnl,pakhuifriinecht. A. Willers, onderwijzer. L. G. van Velzen. 9a 10 C. 11 15 16 17 18 20 21 22 22a P. Klaverveld, kistenmaker. 23a A. Zwanenburg, timmerman. 24 G. de Bruin, 3 gevestigd te AMSTERDAM en der Maatschappij tegen invaliditeit en on gelukken te ’s Gravenhage. •in ii~« Wed. Dijkstra—van der Wijk. A Willers. onderwater. 218 2i8a Wed. Peletier—Alblas. E. R. C. Peletier, onderwijzer. 219 .1. Vuijk 249a ,1. Vugk, sergeant-majoor. 230 l„ -- - 230» E. A. Zwaaneveld, onderwijzer. 231 NAMEN EN BEROEPEN, W. A. van der Spelt, touwslager. W. van Houten, opperman. 200 C. Bos, koopman. H. van den Berg, hennepbeuker. 201a F. K. Boot, pottenbakker. 203 D. du Mortier, bleekersknecht. 206 D. Bakker, arbeider. 206» P. Lafeber, Meeker. 207 Ca. de Kedts Huutman. N". 208 tot 241. Varkenmarkt. II. J. Begeer, kastelein H. J. Slenters, schoenmaker. G. ,1. de Mol, pijfimaker. S. Tuilo, touwspinner H. Broekhuizen A. van der Heij, koopman. J. J. Polbarst, werkman. .1. Tijbout, sigarenmaker. .1. Luijnenburg, pijpmaker. P. Scholten, stadswerker. .1. G. v. d. Linden, schoenmaker. N. van der Heij, pijpmaker. Hendrika van der Vin. C. Schenkel, touwslager. W. v. den Berg. J. de Jong, fabrikant. Wed. B. v. Galen—v. d. Kleijn. J. van Galen, fabrikant. .1. de Leeuw, gep. onderoff. I’. J. Bellaarl, fabrikant. A. Koemans, koekbakker. N°. 1 tot 13. Kleiwegsteeg z. z. NAMEN EN BEROEPEN. H. van Dam, stadswerker. 3a Wed. Hoogendoorn—Kooüman. 4 .1. H. Verkerk, schoenmaker. ia W. van Vliet, koopman. 3 J. P. W Gerhardts, koopman. 6 G. Berlijn, schoenmaker. G. C. Maree, pottenbakker. A. Muijs, koetsier. 8a J. Schultz, timmerman. 9 H. Agten, sigarenmaker. ,1. de Bruin, touwslager. C. ürbanus, kuiper. P. van Oudshoorn, koopman. Louis Varossleau te Alien a/d Rijn. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 12« J. P. Simonis, brievenbesteller. 13« j. Lugthart, schilder. N". 14 tot 161. Nieuwehaven z. en n. z. tot de Korte Dwarsstraat. R. van Veen, barbier. C. Goor, bakkersknecht. G. de Jong, koopman. A. J. van Velzen. fabrikant. Wed. J.vanDorp—v Riemsbergen. W. Idenburg, stukadoor. J. van der Zand, bakker. 249 J. Vuijk I. . A. de’ Rochefort, gep. r.ambt. E. A. Zwaaneveld, onderwijzer. Wed. BertelsGoorissen. 231a Wed. .1 Matze—de Vos. 232 Wed. Spruit—Poelgeest. G. Recourt, comm. veri/ic. J. C. G. Dulilh, koopman. 23W F. II. Weurman, stalhouder.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 22