35 34 T. Vermeulen, timmerman. rln Vac 88 van Son. 13ft A. 61 62 63 64 65 67 68 N°. 82 83 85 86 168 169 170 170a 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 N°. 182 183 184 185 186 187 188 190 191 192 193 194 199 200 131 132 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 92a 93 94 95 9ft 97 98 100 101 103 104 Visser, pijpmaker. Mikkers nnZ// 211 212 213 214 215 216 217 218 220 221 201 202 203 204 205 206 207 208 117 117a A. 119 121 122 124 125 126 128 130 van der Klein, timmerman. Nieuwehaven tot de Vrouwevestesteeg. P. Brouwers, metselaar. L. Brouwers, bakker. N. Boer, timmerman. J. van der Stam, sigarenmaker. G. van Gogh, opperman. J. Bojawal, touwslager. J. I. Dijkman, pypmaker. P. Tom, touwslager. J. Nieuwveld opperman. J. H. Felix, touwslager. P. Sterkenburg, werkman, P. van Leeuwen, loodgieter. J. Zandvoort, koopman. G. Sibbes, vereer. 181a A. Smient, verversknecht. 44 43 46 47 48 49 30 32 33 34 35 .1. Boenink, sigarenmaker. 36 .1. Lourier, touwspinner. 37 T. de Jong, 60 J. Verboom, werkman. J. van Nus, schipper. C. .1. Verhoek, pypmaker. Wed. v. d. Bree—v. d. Spelt. P. .1. Stolk, fabriekwerker. G. Aret, touwslager. J. .1. Stalenburg, touwslager. A. Nieuwenliuizen, 69 K. van Ham, touwspinner. K. C. Agten, touwslager. P. Straver, werkman. C. de Gruil, bleekersknecht. Wed. van Waas—van Ham. A. van der Weijde, sigarenmaker. Wed. Spruijt—de Jong. J. J. Braggaar, slijter. D. Zegers, schipper. K. F. Krijgsman, koopman. C. Vis. bakker. Wed. F. Boot—Lohman. N». 138 139 142 143 143« V. de Kéizer, pijpmaker. 143 146 147 148 148a 149 130 131 132 138 134 133 136 137 138 139 160 161 NAMEN EN BEROEPEN. D. J. v. d. Bruggen, timmerman. J. de Bruin, schoenmaker. G. J. Grendel, pottenbakker. A. Grendel, winkelier. 86a S. Bierman, touwslager. 87 C. Zwanenburg, timmerman. M. van den End, kleermaker. 90 A. G. Schollen, koopman. 90a M. 91 J. B. Mikkers, pottenbakker. 92 J. Blok, touwspinner. H. W. Rabouw - Snel. J. A. v. Leeuwen, pottenbakker. K. C. Vanger, touwslager. II. F. C. Gerritsen, bakker. Wed. Maters—Beijen. J. Goedhart, metselaar. G. Molenaar, touwslager. Th. J. Dijkman. L. de Beij. pijpmaker. K. A. Boddingius, ilir. d. Crèche. Wed. G. de Jong—Heerkens. 104a A. Borst—Sonsbeek. 1044 G. F. Heerkens, pijpmaker. 104c .1. Abbema—van Son. 104<i S. Sanders, mandenmaker. 103 .1. Kaptijn, schipper. 105a Wed. van der Ben—Tijsterman. 1034 W. de Ruiter, werkman. 107 J. den Hertog, fabriekwerker. 109 109a lil 114 113 108 L. C. Blijker, schipper. P. J. van der Want, schipper. L. Teijgeman, pijpmaker. P. G. Schouten, metselaar. D. B. Smit, pijpmaker. J. C. Bokhoven, fabrikant. P. .1. Bokhoven, commissionair. J. Jongkind, schipper. A. Quispel, J. Nj van der List, barbier. G.J.D. Arends, machinefabrikant. P. J. 11. Klopper, borstelmaker. Wed. van Oudheusden—Koerts. P. B. van den Kroek.pijpmaker. M. Ca bout, koopman. P. Zandvoort, touwspinner. A. Zegveld, tapper. B. Bruinvis, koster. N. van Blokland, schoenmaker. N. van der Post, slager. 134a P. J. van Gent, sigarenmaker. 136 A. van der Klein, timmerman. 137 A. Grendel, metselaar. 222c I 222<4 A. G. Weiland, pijpmaker. 222c J. H. W. Klopper, kramer. 222/ Wed. Koppendraaijer—Reebeen. 2224 Wed. van Bovene—Carlier. 223 J. van Leeuwen, smid. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 24a p. G. van Klaveren, gep. milit. 23 T. Vermeulen, timmerman. 26 C. de Vos, melkboer. 26® Wed. Beumer—Verburg. M. van Beuzekom, winkelier. .1. van Waas, broodbakker. J. G. Reparon, schipper. A. Schoonderwoerd, kleermaker. A. de Weger, smid. A. H. Kulik, metselaar. P. Uitendaal, schipper. P. van Eek, kleermaker. G. de Gruil, metselaar. P. SouIIree, koopman. C. Meilof, schipper. Chr. van Balen, touwspinner. Th. Jaske, schoenmaker. B. Swanenburg, timmerman. 42 Bosch-hofje. 43 A. van Gent, boekbinder. A. de Mink, koperslager. .1 C. v. d. Bruggen, kleermaker. C. Lugthart, pottendraaier. .1. Overkamp, pijpmaker. A. Reparon, werkman. P. Dernee, pijpmaker. A. van Wijk, werkman. W. van der Heijden, pijpmaker. Wed. de Gruil—van Waas. A. de Jong, schipper NAMEN EN BEROEPEN. W. Boot, werkman. A. S. van der Staal, zeepzieder. A. van der Hoeven, pijpmaker. N. Prins, fabriekwerker. W. de Gruiji, Wed.J.Louwerenburg-Reinders. L. van Leeuwen, brugwachter. W. van Balen, fabriekwerker. K. Mul, timmerman. Wed. van Vliet—Huivenaar. C. .1. van Blokland, smid. ,1. Mul, schipper. P. Kolster, timmerman. Christ. Gijsberls-hofje. J. Nooteboom, touwspinner. W. Zeverboom, schoenmaker. H. Tamse, verver. Cinq-hofje. J. A. de Peer, pakhuisknecht. Wa van der Ring, koopvrouw. G. C. van Muijen, koopman. L. II. Lafeber, sigarenmaker. C. D. van Willigen, slager. N”. 162 tot 166a. Korte Dwarsstraat. 162 L. Blaauw, zadelmaker. 162a J. Binee, metselaar. 163 Ke. van Leeuwen. 163a S. P de Jong, pakhuisknecht. 164 H. Hofslede, bleekersknecht. 164a P. Nieuw land, sigarenmaker. 163a Teuntje de .long. 166 W. N. van den Berg, hekelaar. 166a Wed. Weber—Kramer. N“. 167 tot 226. NAMEN EN BEROEPEN. A. Ment, touwslager. J. van Rijst, pijpmaker. Wed. v. Bruggen—v. Weelie. C. A. Looijaanl, fabriekwerker. Wed. van Wijk—de Gruiji. Wed. Streng—van der Laan. W. Prins, arbeider. S. de Jong, pijpmaker. A. N. Snelleman, A. Verkaaik. touwspinner. J. van Stavel, werkman. G. van der Louw, pijpmaker. C. Komijn, koopman. D. Gerritsen, fabriekwerker. 200a S. de Koning, mandenmaker. E. Buurman, wagenmaker. P. Boon, touwspinner. Wed. Reparon—Zeverboom. .1. SouIIree, klei werker. D. Snelleman, pottenbakker. B. van Boon touwslager. J. Sjouke—de Mol. Th. Blom, melkboer. 2084 W. van Loon, sigarenmaker. 209 J. de Jong, arbeider. 210 G. Schoonderwoerd.JoMWSpinner. 210a j. de Vrind, opperman. 2104 P. van Loon, touwspinner. 210c L. Hofstede, touwslager. 21011 Elis. Anders. 210c C. M. A. van Rome. 210/ C. J. van Rijswijk, touwslager. J. Verkaaik. barbier. G. Tempelman, mandenmaker. P. H. Berlijn, onder-kass B.v.L. T. M. SouIIree, koopman. Wed. Nederberg—Éelspeel. A. Spieringshoek, fabriekwerker. M. Keijne, metselaar. C. II. Dernee. arbeider. T. N. Reebeen, slager. .1. .1. .1. Noordeman.poHentaWrir. 221a W. de Gruil, pijpmaker. 222 J. C. Reebeen, touwslager. 222a J. Wassing, touwspinner. Hit J. D. v. Bovene, F. .1. v. d. Linden, mandenmaker. A f' AATzvi I ‘i rv zl .miriill O J. II. W. Klopper"'kramer. iiiff J. B. Smit,’ pijpmaker.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 23