Gebr. KAMPHUIZEN Echte Goudsclie Sprits, Gebr. KAMPHUIZEN, GOUWE C N°. 249. SUIKERBALLEN FABRIEK in Koffie, Thee en Chocolade. 37 HOFLEVERANCIERS, WIJK O. BANKETBAKKERIJ. Bekroond voor export naar Incite: Internat. Tentoonstelling Amsterdam 1883. EERVOLLE VERMELDING. Voedingstentoonstelling Amsterdam 1887. Hoogste Onderscheiding Zilveren Medaille. HANDEL GOUDA, GOUWE C N°. 5. NAMEN EN BEROEPEN. N°. N°. A. Zegveld, smid. En Gros. En Detail. iO 'iï 78 79 80 81 74 74a 75 76 •28 29 30 31 32 61 62 63 65 66 22 2i 5 6 N°. 326 327 328 329 A. Gijzenij, blikslager. 33la A. Loep, vroedvrouw. 666 F. Nuvelslijn, werkman. 67 68 70 73 NAMEN EN BEROEPEN. A. F. van der Steen,pettenmaker. C. van Willigen, porder. Wed. den Hertog—de Bruijn. A mi-rnnii hlilcel finer' 14 15 16 17 T. N. M. Kramer, fabriekwerker. 18 19 20 N°. 1 tot 8. Nonnenwater. NAMEN EN BEROEPEN. I H. Vergeer, brievenbesteller, la J. van Hennen, pottenbakker. <111 IICIIIICII, Th. Sparnaaij. fabrikant. V. Reparon werkman. Wed. Vermeulen—v. Rijsdam. 8a Wa. Da. van Leeuwen. N°. 9 tot 101. Raam tot de Bogen. '.I H. C. van Staveren, schilder. to A. de Busschere, werkman. 10a A. van der Klein, kleermaker. It M. de Jong, fabriekwerker. Ha Wed. de Jong—van Wijck. 12 I’, Zoet, pijpmaker. 13a C. IIuivenaar, pottenbakker. J. van Staveren, verver. W. Boot, besteller. J. van der Burg, koopman. II. de Mooij, smid.’ H. Planken, koekbakker. A. Cattel, schoenmaker. 21 G. Hoebeek, pottenbakker. .1. C. de Beun, bediende M. van Houten, stukadoor. 23 P. Scholten, wagenmaker Wed. Visser—van Dijk. Wed. van Eijk—van der Zijden. II. Snel, touwslager. J. van der Kemp, touwslager. .1. de Wijs, tabakskerver. 38 J. F. Sonsbeck, pakknecht. 39 W. Groeneweg, koopman. B. de Bruin, I.. B. Oortman, kleermaker. 12 D. Noordhoek, brand ersknechl. II .1. Snaterse, zeepzieder. 18 G. Boot, koster. 19 G. Landwehr, agent van politie. 30 A. Zegveld, smid. V. NAMEN EN BEROEPEN. 3224 J. W. M. Botterop, zeilmaker. 323 II. van Tok, arbeider. 321 W. van Eijsden, barbier. 323 N. Oudtjk, tuinman. 323a A. Houweling. 32 P. de Werk, werkman. 33 Wed. L. D de Groot—Kater. 33a C. Marree, werkman. 34 A. L. van Oudshoorn, koopman. 33 J. Flanderhijn, pottenbakker 33a Wed. Stalenberg—van der Kemp. 36 J J. Verbij, timmerman. 36a C. A. van Vuuren, bleekersknecht. 37 II. Worst, schippersknecht. 37a I), Wieser. 38 .1. Nieuwenhuizen, werkman 38» S. Tuinman, schipper. 39 I. A. Nieuw veld, metselaar. 60 N. Boot, koopman. W Nieuwveld, pijpmaker. .1. Heerkens, touwslager. ,1 Roedolt, pijpmaker. C. van der Weerd, besteller. J van der Horst, brandersknecht. 66a J. P. Wigt. bankwerker. N. L. van Blokland, pijpmaker. W. Jansen, pottenbakker. I). van der Kist, B. Buitelaar, winkelierster. II. Rijneveld, schoenmaker. Wed. Marlens—van Appeldoorn. .1. de Beij, pottenbakker. G. van der Bijl, houtdraaier. Weil. J. Amesz—Fokkers. 77 C. Kettner, stukadoor. W. Broer, werkman. J. A. Meewezen, werkman. C. A. Prins, timmerman. F de Weger, touwslager. 82 C. Boer, commissionair. 83 Wed. v. d. Klein—v. d. Wouden 81 E. Noordeman, fabriekwerker. 83 Wed. Verkerk—v. d. Kleijn. 86 S. Luitjes, leerlooiersknecht. 87 I). Nieuwenbuizen, hekelaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 25