38 39 141 237 209 222 N°. 136 137 216 217 220 102 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 116« 96 97 98 144 145 N°. 181 182 181 185 195 196 197 198 199 200 202 176 177 146 147 118 119 150 151 153 N® 226 227 229 211 212 213 214 215 N°. 88 89 90 91 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 130ft 237<? 238 239 210 211 212 213 244 215 216 164 165 166 166« A. 1RQ i' Nu= 181 tot 194. Raam tot de Kruide- nierssteeg. NAMEN EN BEROEPEN. L. Binnendijk, pijpmaker. A. Hornes, opzichter. A. Bontekoe, timmerman. L. de bakker. 185ft W. Pannevis. gep. milit. 187 188 189 191 192 193 NAMEN EN BEROEPEN. Wed. Korver—Loeven. S. Bloot—Mikkers. J. Noorlander, bouwknecht. G. J. Polet, fabriekwerker. 91a P. .1. vanKersbergentouwslager. C. Verkerk,’ 'fabriekwerker, i' \l ai'VarL' /nooaam z» Zrzi/v» 'J3 A. Dikhooff, ‘sigarenmaker. L. Blonk, touwspinner. I). de Bejj, bakkersknecht. Wed. Danes—Soufreu. H. van Waas, pypmaker. .1. I.uiljes, werkman. A. B. de Koning, pottenbakker. D. van Leeuwen, sigarenmaker. H. Zandvoort, pijpmaker. H. Zandvoort, J. de .long, ,1. J. Broer, fabriekwerker. Wed. Pijpenzeel—Blanken. D. .1. Kabout, pijpmaker. P. Blom, touwslager. 92 J. Veenstra, fabriekwerker. 93 C. Verkerk, fabriekwerker. 94 C. Verkerk, pijpmaker. 93 A. Diklioofï, sigarenmaker. 93a Wed. Engelhart—Verkerk. Wed. Jongbloed—Datnen. C. van Waas, opperman. II. de Rooi), timmerman. N”. 102 tot 160. Bogen. Wed. van Rijk—de Jager. M. Hooimeijer—Kool. F. Janssen, timmerman. J. Hulscher, fabriekwerker. K. van Willigen, sigarenmaker. W. den Edel, hekelaar. J. C. van Dongen, fabriekwerker. .1. van Vliet, pottenbakker. .1. T. van der Pool, fabriekwerker. C. van der Wolf, vleeschhouwer. K. Wagenaar, pijpmaker. B. Nieveld. zeilmaker. J II. Knoers, schipper. I. Poutsma, zeilmaker. W. F. P. Verkerk, fabriekwerker. 1163 P C. Tuinman, pottenbakker. 116c Wed. van Spingelen—Klerx. 117 ,1. de Koster, commissionair. .1. de Koster, kantoorbediende. P. van Nestelrode, koopman. W. van der Heij, fabriekwerker. D. Luitjes, arbeider. N. Koorevaar, pijpmaker. G. Vermeulen, bleekersknecht. .1. van der Valk, pijpmaker. I). J. de Reus, fabriekwerker. Th. van Duijn, stalknecht. C. Lexmond, bouwknecht. Wed. J. A. Buurman—Pronk. .1 Dubbel, koekbakker. E. Heij, pottenbakker. II. de Boom, looiersknecht. II. Vos, werkman. 132a W. .1. Zeltenrijch, bakker. 133 S. L. Hermans, koopman. 133a A. B. Faajj, pakhuisknecht. 131 Wed. .1. Nobel—Huisman. 133 P. van Schenderen, tapper. NAMEN EN BEROEPEN. G. Immerzeel, bakker. A. de Jong, koopman. C. J. Kok, schipper. N°. 231 tot 233. Kandeelsteeg tot de Nobelstraat. A. van Waas, touwslager. W. G. v. Kersbergen, opperman. Nobelstraat tot Kandeelsteeg. 233a G. de Reus, zandvormer. 2334 F. Vermeij, pottenbakker. 23(1 P. IJsselstein, touwslager. 2" P. van Dam, timmerman. 237c W. L. Harmsen, smid. 2374 A. Keiler, touwslager. 237c P. M. Happel, pijpmaker. 23W J. W. de Bruijn, arbeider. D. Olthuijzen, C. Hoogervorst, werkman. .1. Boon, touwslager. H. K. de Waal, opperman. J. .1. Sas, fabriekwerker. P. J. van Loon, fabriekwerker. D. Havezaat, pijpmaker. A. van der Pauw, fabriekwerker. A. Rabouw, verver. M. Hageman, pijpmaker. N°. 247 tot 271. Kandeelsteeg tot de Raam. 217 J. Keijne, touwspinner 219a A. Vermeij, werkman. 2194 A. Binnenkade, schoenmaker. 230 L. Baas, bouwman. 231 G. P. Hoogenboom,pottenbakker. 232a 1 - 232 231 233 237 23S 239 260 261 262 263 266 267 269 231 233 N’. 234 tot 246. NAMEN EN BEROEPEN. D. Boer, zeilmaker. J. Hamerslag, schipper. 137® A. Visee, timmerman. 138 J. G. van Gent, koopman. 138a Wed. Kohlbrugge, vroedvrouw. 139 C. Prijdekker, machinist. 139a L. Nouwt, timmerman. 140 C. de Jong, schoenmaker. 140a G. Talen, schippersknecht. 111 II. Deurholï, sigarenmaker. 141a Wed. Slingerland—Roest. 112 B. M. Hilgersom, smid. 112a .1. Greij -Hazebrook. 113 J. Vos, varensgezel. 143® E. Sanders, sigarenmaker. A. W. Janknegt, smid. P. H. Karreman—Taat. 113a W. Verschut, metselaar. H. Kooiman, koopman. J. de Bruin, schipper. Wed. Rabouw—Wieser. G. J. Visser, brugwachter. A. Cathel, pakhuisknecht. R. van den Oever, fabriekwerker. A. Oostrom, arbeider. 133a C. W. van Gent., stoker. 137a G. den Hertog, werkman. 138 .1. Botterop. fabriekwerker. 139 F. H. de Vloree, werkman 160 Wed. v. Kranenburg—Wakkee. 160® Wed. v. Kranenburg—de Jong. Wed. Krook—v. Kranenburg. A. Hornes, opzichter. A. Bontekoe, timmerman. L. de Bruijn. bakker. W. Pannevis, gep. milit. J. J. Liesker. brander. .1. Til. Kerper, pottenbakker. J. Dongelmans, vleeschhouwer. I. de Bruin, veehouder. C. de Bruin, bouwman. W. F. de Mol, fabriekwerker. N“. 195 tot 205. Kruidenierssteeg. .1. Huisman, kistenmaker. W. J. Tuinman, fabriekwerker. D. de Jong, Th. Verbiest, ijzergieter. J. de Rotte, fabriekwerker. .1. Flux, werkman. .1. Flux, pottenbakker 202a J. de Paler. 2024 A. G. Snel, arbeider. 202c Wed. Prinsenberg—v. d. Eng. N". 206 tot 210. Raam tot het Klooster. H. Faaij, timmerman. W. J. Oosterling, pottenbakker. 206 207 207a C. Appels, fabriekwerker. 208 B. Meewezen. 208a Wed. Puijk—Lens. 209 J. M. Schoutenpottenbakker. 210 J. van Eijsden. timmerman. N°. 211 tot 215a - r. Klooster. C. Blok, touwspinner. M. Lakerveld, arbeider. M. A. Heerkens, werkman. Wed. Jansen—van Schalk. Builenweg’s Hofje. N“. 216 tot 230. Raam tot de Kan deelsteeg. J. Hageman, pottenbakker. Wed. Schouten—Boere. .1. Keij, schipper. K. Hazebroek. A. de Jong, koopman. 222a Wed. P. Hazebroek—Keij. 223 .1. Palms, koopman. 223 J. G. van Dam. kleermaker. 1614 G Terlouw, schippersknecht. W. Looijaard. koopman. 163 C. A. Schouten, pottenbakker. T. Terlouw, metselaar. W. Boer, timmerman. B. Terlouw, metselaar. van Eek, koopman. 168 C. P. Kerper, pottenbakker. 170 A. Wout, tapper. N“. 172 tot 180. Houtensteeg. 173 A. Nobel, koopman. Wed. van der Pool—v. d Vreede. A. van Utrecht, werkman. 178 A. Blommendaal, koopman N°. 161 tot 171. Raam tot de Hou tensteeg. 161a J. L. van Asten, varensgezel. 1.-I7 I1.7 162

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 26