43 WIJK P. 1 42 N°. R. Oosterling, onderwijzer. 627 NAMEN EN BEROEPEN. N°. •186 513 514 40 43 45 46 89 90 631 632 N°. 466 487 188 189 N°. 6-21 6'2'2 95 98 596 597 598 599 600 603 604 521 523 521 525 31 35 36 9 10 11 12 N°. 1 tot 7. Hooge Schiel. Zeedijk. NAMEN EN BEROEPEN. G. P. Fischer, tapper. nixiiéiu, vüu/üjiiiüil. VI a a rd i ngen. sch eep maker. kaarsenf. M. Pronk, magazijnmeester. 53 51 55 56 57 58 59 60 61 61 65 .1. Slappendel, scheepmaker. 66 z’ 68 70 71 72 73 74 75 78 491 1 '192 P. Kelder, fabriekwerker. 493 - NAMEN EN BEROEPEN. 629 L. A. Willenburg, aschman. 630 P.Spieringshoek, fabriekwerk. ,1. Straver, werkman. A. de Zwijger, pottenbakker. NAMEN EN BEROEPEN. M. van Loon, fabriekwerker. J. Bonneur, pijpmaker. 624 Wed. Wiezer—van Vleuten. 627 Wed. J. Heinenburg—de Kruit. 628 J. Soel, zeilmaker. v v .1'»i coici in an, nul icncvcz iwi T. C. Reparon, touwslager. C. v. d. Groef, comm. stoomt). C. Twigt, stoker. 019 Th. Straver, werkman. 620 W. van der Horst, branderskn. N». 2 K. Jonkheid, bouwman. 1 II. v. v 3 P. de Mink, ohder-direct'. steur. Bit 542 513 544 W. v. Kersbergen, pottenbakker. 313 R den Haag, metselaar. 348 Wed. Verzijde-Tak. 559 T. de Gruil, smidsknecht. N°. 560 tot 566. Rotterd. Veer. 361 P. Pentinga, binnen». bestedelh. 562 C. Verbeij, loodgieter. 562« A Kwinkelenberg, veenman. 563 A. Verblaauw, schipper. 363 C. G. WuliTraat, besteller. N 567 tot 636. Vest. 368a Wed. Smeets—Zuurhout. 3685 J. Boekamp, verver. 373a A. M. Wiers, verlakker. 581 C. van Dort, molenaar. 386 J. C. van Oord, werkman. 587 J. N. Brouwers, sigarenmaker. 388 Wed. Sas—van der Klein. 389 J.E.v.Donge.nBoldingh,timmerm. 390 T. Nederhof, uildieper. 390a M. Bunnik, schipper. 391 II. Frie, timmerman. 392 G. de Paler, arbeider. 391 .1. Wildschut, touwspinner. 393 M. G. Begeer, slo/feerder. Wed. van Vliet—Donk. G. IJsselsleijn, fabriekwerker. F. G IJsselsteijn. J W. van Eijsden, bediende. W. F. Wiltenburg, verver. H Blom, veerman. W. Mulder, stoker. 606 Wed. Jaspers—Belleraski. 611 Th. G. van Wierst, molenaar. 613 W. G. de Keijser, waker. 614 J. den Hertog, pakhuisknecht. 613 W.F.Westerman,fabriekwerker. 616- 617 618 48 D. ile Jong, scheepmaker. 30 L. Uilenbroek, winkelier. 31 B van der Wal. 52 Wed. van Rijk—Zwanenburg. J. P. van Beusekom, schoenmaker. I. . de Haan. W. N. de Bruin, kuiper P. Jongeneel, schipper. G. C. de Jong, pottenbakker J. S. Sleglenhorst, arbeider. Wed Winkelman—Bloppoel. B SJouke, koetsier Wed. van Straaten—Binee. .1. van Maaien, schoenmaker. aiapucnuei, .'.uaca.iaaa, H. C. Snikkenhurg, stoker. II. Kleijweg, timmerman. P. Verkaaik, stoker. A. van Heiningen, scheepmaker. G. van Spongen, bouwman. K. den Blijker, schipper. .1. Stoppelenberg, arbeider. T. van Buren, zaagmolenaar. H. Futselaar, tuinman. A. .1. Troupé, timmerman. 80 A. Lambert, steenkolenkoopman. 81 W. Ilulleman, fabrikant. 83 A. Pauw, scheepmaker. 84 .1. L. Leijerweerl, machinist. 83 .1. C. Linnekamp, bankwerker 86 II. Spruijt, pakhuisknecht. 87 P. van Vliet, tuinman. 87a. D. van Heusden, gezagvoerder. 88 Wed. Kleijweg—Vermeulen. A. de Rek, smid. W. G. Schepers, metaaldraaier. H. C. Demminck, timmerman. lil A. Tcrwal, schipper. 92 Wed. van der Brugge—v. Veen. J. van der Hoeven, houtzager. M. van Zanten, portier. Moordrechtsche Verlaat. Mevr. wed. v. Essen—Collewijn. A. J. van Vliet, commiss. sleepd. H. Anker, schipper. 37« .1. Delsman, kistenmaker. 38 G. W. Zoet, timmerman. 38a Wed. v. d. Zijde-Stolk. M. Kooijman, metselaar. L. Spaink. A. de Quant, sluisknecht. J. Broere, kapitein sleepboot. 47 L. Broere, schipper. 6 VI. Pronk, magazijnmeester. 7 J. Schouten, bouwman. N". 8 tot 30. Bleekerskade. 8 G. H. Borst, scheepmaker. M. van Welzenis, P. .1. Hornes, bleekersknecht, C. P. Steenwinkel, pijpmaker. Wed. Wolslau—Gerritsen. 13 C. Pronk, gep. militair. 14 Th. Kooiman, arbeider. 1.3 G. de Man, 16 W. de Munnik, tuinman. 17 V. Maelenaer, pottenbakker. 18 B. Slingerland, arbeider. 19 A. Smit, touwslager. 20 Th. N. Joosten, laeeker. 24 J. L. Lafeber, kistenmaker. 27 M. Esser, portier. 33 C. Bulk, bouwman. J. Bulk, N“. 34 tot 140. Turfsingel tot het NAMEN EN BEROEPEN. M. van Rijk, verversknecht. 167 Wed. Oosterling-WouI. R. Oosterling, onderwijzer. 468 1. T. Berlijn, boekbinder. 469 J.van den Berg, metselaar. 470 W. Bruijniks, smidsknecht. 473 C. H. van Agten, touwspinner. G. van Ommeren, tuinman. H. M. van Veen, naaister. 476 B. .1. Ups, werkman. 477 M. Nabbe, 478 P. Ilooijmeijer, 479 J. Spieringshoek, pijpmaker 486 Wed. .1. Jongeneel-Sparnaaij. Wed. Wijnhotf—Spruijt. H. .1. Blanken, arbeider. H. G. Kölker, brouwersknecht. Wed. Vergeer-Bik. 490 A. N. van Wijk, metselaar. N“. 491 tot 533. Verlorenkost. II.W.v. Kersbergen, schoenmaker. Wed. Neef- Appel. 494 .1. M. de Jong, behanger, 193 P. Koemans, touwspinner. 496 A. Kuijs, timmerman. 497 J. van der Post, leuiper. 198 E. W.deKeijzer, bleekersknecht. 499 1. van Leeuwen, arbeider. 500 P. Labeij, touwslager. 301 M. A. Bezem, 302 P. de Jong 303 P. den Haag, pijpmaker. 503a W. de Jong, werkman. 301 S. van der Spelt, pijpmaker. 303 P. Kelder, fabriekwerker. 306 C. Nieuw veld, pijpmaker. 307 A. de Gruil, touwspinner. 308 L. Plomp, koetsier. 310 G. S. de Bruijn, touwslager. 311 A. Appel, 312 B. Nieuwenhuizen, metselaar. .1. Schep, pollenbakker. G. de Ruiter, arbeider. 317 C. Kettner, pijpmaker. J. J. Hermans besteller. W. van Leeuwen, pijpmaker. J. Slaman, timmerman. M. de Jong, pijpmaker. 326 C. de Jong, .327 Wed. van Houten—de Beu. ■”>28 H. Zandijk, touwspinner. N“. NAMEN EN BEROEPEN. 333 P. Glasmaehers, pottenbakker. N“. 534 tot 559. Lazarussteeg. 338 Th. van der Louw, werkman. 5311 D. Blok—Luijnenburg. 510 Agnes Corlijn. K. de Ronde—Wiegman. Cath. van Tuiden. M .1. Hersche, werkman. V 1YCI frvu, den Haag, metselaar. cd. Verzijde-Tak. npuil erniz/e/rn. x

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 28