Bund- en Kalfsvleesch, J. W. BRAKEL C 41. C 41. prima ROLPENS in het Zuur. MAGAZIJN VAN Huishoudelijke Artikelen, KRISTAL,GLAS,PETROLEUMLAMPEN,KOOKTOESTELLEN, ORDINAIRE EN FIJNE LAKWERKEN, Brittannia-Metaal en Nieuw Zilver Artikelen, MARKT A 57. MARKT A 57. 45 J. .T. A tVTST bemm ei;. VLEESCHHOUWER, INKTSTELLEN, Gesneden en Pallissander Houtwerken, PARAPLUIE- HAARDSTANDAARDS STELLEN, GEËMAILLEERDE en VERTINDE KEUKENBENOODIGDHEDEN. beveelt zich aan voor de levering van MESSEN, LEPELS, VORKEN, enz., enz. 251 252 253 GrOTLTCla, 299r T. Plomp, 301 301a J. Blok. 302 i: 303 A. Groeneveld, schopmaker. 304 ,1. de Kooij, smidsknecht. 305 C. Kolster, schoenmaker. 306 307 308 309 310 311 N". NAMEN EN BEROEPEN. 241 C. Huisman, arbeider. 242 A. de Knegt, touwspinner. 243 J. Schoonderwoerd, 244 G. Houdijk, bouwman. 246a T. R. de Jong, schipper. 2466 P. Schouten, fabriekwerker. 248 II. Prins, olieslager. 249 236 N’. NAMEN EN BEROEPEN. 299« Wed. Endenburg—de Mol. 2994 F. van der Ring, koopman. 299c A. Zwarts, schipper. 29'.W C. G. Kopper, machinist. T Dlnmn H. Verbeek, grafmaker. D. van Straaten, behanger. A Li'nnnnrinlil J. de Rood, smidsknecht. C. Kolster, schoenmaker. .1. F. Israël, gep. r. ambten. F. Sluijter. verver. J. van Leeuwen, werkman. .1 Woerlee. timmerman. M. Sirre, kistenmaker. .1. Nieuwenhuizen, schepenjager. 311« G. Schuitenmaker, machinist. 3114 II. Vizee, schipper 312 K. van Rhijn, koopman. 312a P. Bakker, arbeider. 313 H. W. Otto, bloemist. 314a N. Laquin, machinist. 314c W. Mathol. 314<f P. de Jong, timmerman. 314c P. Seharloo, olieslager. 314/ W. de Haan, houtzager. 314<z W. V. d. Zeeuw, fabriekwerker. 3644 P. den Hertog, touwslager. 313a W. Haring, bakker. 3134 D. Begeer, kastelein. 316 Wed. Pellekoorn—Schild. 316a C. de Hoop, bouwman. 318» T. J. van Kleef, scheepmaker. 3184 J. Simmers, pgpmaker. 318c J. van Leeuwen, zandvormen. 318d C. Grendel, pottenbakker. 318c K. Ram, stoker. 318/ N. Spruijl. schipper. 318<z G. van Brandwijk, hekelaar. 3184 G. van den Eng, houtzager. 3181 D. van der Vooren, timmerman. 318> C. de Jong, koopman. 3184 S. Broekhuizen, sluisknecht. 3184 M. de Munnik, timmerman. 318» P. Scheerens, fabriekwerker. 318» B. v. d. Genugten, gep. militair. 318o G. J. de Mol, fabriekwerker. 318/) J. de Borst, arbeider. 318/ G. Heerkens, blikslager. 318.- K. Anker, loodgieter. 318s J. Strevelaar, touwslager. 318f J. II. van KleetT, smid. Prins, olieslager. A. van Vlaardingen, tuinman. A. Janknegt, brugwachter. N". 251 tot 279. Onder de Boompjes. C. Vet. olieslager. C. Beijleveld, arbeider. - A. Lexmond, bouwman. 234 W. Hoogendijk, houtkooper. 233 I.. Overgauw, koopman. 257 J. Tersmitten, houtzager. 237a J. Louwerenburg, schipper. 2374 J. Vermeulen, kantoorbediende. 238 A. de Jong, houtzager.- 260 J. de Morre, schipper. 260a A. de Korte, houtzager. 2604 W. de Bruijn, timmerman. 261 J. van Tiggelen, werkman. 262 K. Slinger, 263 H. J. Lallen, houtzager 266 H. Braai, fabrikant. 268 W. Seharloo, olieslager. 269 J. Holthuizen, stoker. 272 W. Maree, machinist. 274 C. Bout, houtzager. 275 E. Betzold, 2'6 B. Tersmitten, 277 W. Ilunik, 279 J. van Dam, arbeider. N°. 280 tot 301. Korte Akkeren. 280 H. van der Heiden, touwslager. 281 W. Poot, bouwman. 283 G. Kasbergen, bouwman. 284 A. van Ewijk, houtzager. 285 J. Kiekens, koopman. 286 H. Bos, zeepzieder. 287 S. Matze, arbeider. 288 C. Nieuwenhuizen, gep. sluisw. 289 Wed. Ferwerda—Hógendoorn. 290 F. H. van Leeuwen, arbeider. 291 A. Rietveld, bleekersknecht. 292 Wed. II. Roskam—Bouthoorn. 293 G. H. Straver, schipper. 294 J. Kriek, houtzager. 293 C. van der Klep, bouwman. 297 A. Vogel, smid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 30