A. LAMBERT, J. MULDER, Houtskool Briquetten. PATÉS voor Trottoirs, Gannon, Stoepen, Station, RIJNSCHE EN FRANSCHE KRUISPANNEN, E N T E(J E E EN. STEENKOLEN Hout-, Bouwmaterialen en Steenkolenhandel. 48 ZP 80, TTD’SRZFSITNrG-ZETL. HANDEL IN Bleekei ssingel BOUWKUNDIGE GOUDA. PARKETVLOEREN, ©uitsche TsrtlcLiïd. Cement, Lngelsche en ASPHALT BAKPAPIER enz. enz. Prima EN 201 202 244 245 N”. NAMEN EN BEROEPEN. 16!) F. W. Wölcken, telegr. opzichter. 170 P. van Hofwegen, badinrichting. 173 J. H. Spiering?, brandstoffen. 173a Wed. Jaspers-Zwanenburg. 174 P. M. Roosendaal, metselaar. 176 P. G. Roosendaal, 177 P. P. Boumans, bleeker. 179 C. .1. G. L.von SternbachJioo/tf- comm. ter secretarie, 180 B. van der Sloot, kleermaker. 181 J. IJsselslijn, fabrikant. 18! A. Zuijdwijk, stalknecht. 184a C. P. Rabouw, touwslager. 183 G. F. Bordes, zandvormer. 185a T. P. van Loon, touwslager 186 J. Willems, bleeker. 189 Wed. Boere—Schoonderwoerd. 190 G. de Bruin, fouwspinner. 191 Wed. Langerak—Okkerse. 191a A. A. van Dorth, amW. ter secret. 192 J. W. M. v. d. Palm, pep. O. I. A. 193 ,1. de Jong, bleeker. 194 H. Kemp, particulier. 193 A. Moons, koopman. 198 C. H. W. Kahle,koffiehuishouder. N". 199 tot 219. Spoorwegstraat. 199 H.P B. van Baarzel. zadeZmflfter. 200 S. Boot, bez. v. plaatsvervangers. Mevr. Wed.Perk—Hartogh Heys. D. L Jongerheld, stoker. H. Dekklnga, tapper. 204 A. IJsselslijn, fabrikant. 203 A. van Dorst, 207 Wed. H. Braam—van Rooijen. 208 J. van Rossum, besteller. 209 J. C. Streng, arbeider. 209a Wed. van Veen—Remmers. 210 G. Scbuilenburg, schoenmaker. 210a M. van de Rotte, kantoorbediende. 211 M. Cohen, koopman 212 G. van de Peppel, spoorbeambte. 212a C. Boon, machinist. 213 ,1. Groenendaal, spoorbeambte 214 J. Keijzer, barbier. 213 Wa. van Duin, koopvrouw. 216 W. A. Blizewski, tapper. 217 F. de Groen, veehouder. 218 L. Roos, bouwman. 219 B. A. Bergman, tapper. N». 220 tot 271. Crabethstraat. 220 Jhr. J. L. A. v.Haeften,controleur. N°. NAMEN EN BEROEPEN. 221 Mevr. Wed. Molenaar—vd.Poort. 222 A. .1. den Duijtsen. particulier. 223 J. Kortenoever, fabrikant. 224 .1. H. Gunning, predikant. 223 .1. P. v. d. Meg, dir. kmstb.fab. 226 L. F. Leijds, kapt. inf. 228 D. C. H. Smits, ontv. der registr. 229 W. Lotsy, burgemeester. 230 H. J. Iwès, luit, der infant. 231 D. de Jong, koopman. 232 M. G. van Frankenhuijzen, chef IJselstoomtram- Maats chappy. 232a W. H. J Sesseler, conducteur. 234 J. Griffioen, onderw. (schutterij. 234a B.G. J v.Deutekom,1e luit. kw.m. 235 Wed. Bik—Marcussen. 236 N. J. Weterings, spoorbeambte. 236a C. J. P. Spruit, boekh. fabricage. 237 E. de Jong, timmerman. 237a ,1. v. d. Wijngaard, spoorbeambte. 238 M. den Oudsten, onderwijzer. 238a K. J. van Ingen, 239 D. A. Kip, gep. onderwijzer. 239a Wed. Kelienbag—Haccou. 240 Wed. Vis—Verhaven. 240a Wed. Peek—van Woerden. 241 K. J. Kiijweg, koopman. 241a Wed. Vlasveld—van der Toorn. N. Vlasveld, onderwijzer. H. W. van der Hoop, firma Koest v. d. Hoop en Co., wijnhandel. 242 Wed. Herman de Groot—van Dongen Bolding. W. Hermande Groot,onderwijz. Mej. 11. Otlo. 243a Wed. Klaus—van Leeuwen. “z< C. W. van Santen, particulier. K. Hollander, aannemer. 246 C. G. van der Garden. 248 J. W. Haverkamp Begemann, em. 249 J. Quast, verver. (pred. 230 J. W. Kroon, geneesheer. 232 D. C. W. v. d. Laar, boekh. watert. G. Straver, particulier. 233 A. C. Brijce, luit, der infanterie. 234 H. Pol, leeraar R. II. S. 233 J. S. G. Gleuns, leeraar R. II. S. 236 J. G. Reket, reiziger. 237 J. F. C. W. Adels, kapt, infant. 238 J. .1. Prins, directeur gasfabriek. 239 Mej. C. A. Boogaerdt. 260 A. J. Potter, particulier. H. A. Potter, luit, der infant.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 32