5° 51 ito in 112 113 114 IIS 116 117 310 311 312 313 314 N". 269 270 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 180 181 182 183 183 186 187 188 189 190 191 193 N”. 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287 289 292 298 298a 299 300 302 304 305 307 308 213 216 217 218 219 220 221 223 224 225 227 229 230 231 232 233 234 235 236 237 237a N”. 87 88 89 90 91 92 238 239 240 242 244 246 251 253 256 237 258 261 264 266 267 NAMEN EN BEROEPEN. D. van der Pool, touwslager. W. van Hesse, A. van der JLaajb schipper. J. de Jong, “sigarenmaker. 93 A. van Hertum, letterzetter. 94 96 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 C. Verdel, timmerman. L. Moerings, koopman. J. A. C. Retirings, touwspinner. A. van Steenderen, spoorwerken. D. van der Starre, arbeider. J. Hoogendoorn, timmerman. NAMEN EN BEROEPEN. D. Hoogendoorn, timmerman. F. H. van Leeuwen, koekbakker. N. Oudijk, hekelaar. A. Hoonhout, scheepmaker. A. Puimsteen, arbeider. G. Radix, touwslager. A. J. Oosterling, kuiper. J. van Dam, werkman. J. van der Kleijn, kleermaker. J. C. Westerman, arbeider. F. Boersma, agent v. politie. A. Gravestein, kastelein. S. Boot, arbeider. M. Neef—van Harten. J. van der Post, arbeider. H. Straver, P. van Vliet, pakhuisknecht. B. Terschegget, sigarenmaker. J. de Hoop, touwspinner. J. Th. Imholz, boekdrukkersgezel. L. P. Stikker, conducteur. A. Dekker, stalknecht. G. J. Fetjen, koekbakker, mi A. Vermeulen, werkman. 177c H. Lakerveld, smid. 179 A. J. de Ruijter, particulier. N“. 180 tot 267. Bleekerssingel. F. J. Looman—de Ruiter. Wed. v. d. Woensel—Volbregt. C. B. A. Mouchon. D. J. P. Onstenk, commissionair. J. E. T. Langeler, chef stoomtram. Wed. Bruijstens—Langerak. H. van Baarzel. zadelmaker. P. de Knegt, touwslager. C. van den Broek, W. F. Schaap, klerk. P. Geirnaart, hekelaar. A. M. Smit, bakker. 193a Mej.J.M.tenBrummelerAndriesse. G. Sluiter, werkman. J. de Jong, touwspinner. A. van der Hulst, kunstdraaier. Mevr. wed. Smelt—de Mol. J. Sauerbier, fabrikant. W. C. Wernink, J. W. A. Boers, emer. predikant. Wed. den Uijl—- van Galen. J. J. Bertelman, leeraar. Wed. Schouten Hoogendijk—van Walsum. 203c C. Kooijman, particulier. N". NAMEN EN BEROEPEN. 203d J. C. Kros, le luit, infanterie. N. D. de Ridder, le luit. inf. 203c G. P. Cheriex, kapitein inf. 204 G.P.vanWerkhooven,parficuZier. 205 Wed. H. W. Kramers—Versluis. Mej. M. P.P. Wijnrox, onderwijz. J. Mulder, bouwmaterialen, verver. 209a J. Rooij, bediende. 210 1 C. Binnendijk, tabakskerver. J. de Jong, sigarenmaker. C. van der Klis, touwslager. TTL>11 >1 Wed. A. Schouten—v d. Klein. H. Schrave, bleeker. J. H. Brink, timmerman. A. de Jong, goudsmid. H. A. Toen, pedel. S. den Hollander, arbeider. M. Schoonderwoerd, A. van der Vree. J. A. Janknecht, sigarenmaker. A. Dekker, bleekersknecht. J. C Brandt, metselaar. G. Donk, kuiper. A. de Bruin, timmerman. H. M. D. Thesingh, besteller. J. van der Pool, touwslager. Wed. Kerper—van Eeuwen. P. A. Willemse, bleekersknecht. Wed. Vreeswijk—Wildschut. A. IJsselstein, touwslager. Wed van Vliet—den Hedel. W. Jongkoen, smid. P. Zuidwijk, tabakskerver. 118 J. P. Delchambre, agent v. politie. 119 W. Doornbos, schoenmaker. 120 W. J. Janknegt, sigarenmaker. 121 J. de Graaf, touwslager. 122 A. de Weger, besteller. 123 J. Binee, metselaar. 124 P. van Onzen, arbeider. 125 P. van den Berg, bleeker. 126 W. van Breukelen, koopman. 127 A. Nonner, baleinwerker. 128 G. Schledon, besteller. 129 C. B. van der Werf, sigarenmakr. 130 A. de Bruijn, machinist. 131 A. G. van Schalen, schrijnwerker. 132 B. Streefland, tabakskerver 133 M. J. Verouden, agent v.politie. 134 R. Gravestijn, timmerman. 133 P. Schaap, werkman. 136 A. J. Versluis, bediende. 137 C. Borst, werkman. 138 C. van de Werken. 139 J. Janssen, besteller. 140 H. van Waarde, schrijnwerker. 151 J. Vergeer, schilder. NAMEN EN BEROEPEN. P. van Mensch, timmerman. W. G. Soeter. bode. 2714 C. Verhoef, bouwman. 272 P. Diamant, stoffenverver. 273 A. Dekker, deurw. r. bel. 273a A. Trijbits, koopman. Wed. Zorg—Bakker. M. Hoogensteger. smid. P. J. Schoenmakers, opperman. A. van Leeuwen, sigarenmaker. J. Snel, touwspinner. C. Zeverboom, werkman. W. Gelderblom, bouwknecht. D. Kaptijn, smid. J. Herman de Groot, kantoorbed. C. L. Rond, werkman. G. Geltink, rijksveldwachter. P. A. Lafeber, timmerman. J. van Leeuwen, bleeker. A. J. van Vliet, koopman. B. van Vlaardingen, touwslager. W. Verwaal, arbeider. F. J. de Jong, stadswerker. J. Radder, borstelhoutenmaker. F. Palsgraaf, veehouder. A. de Pijper. E. W. Knoors, zeepzieder. Wed. van der Zanden—Huijgen. S. Koot, heihaas. J. de Jong, touwslager. 308a A. J. Jaarsveld, likeurstoker. 309 L. Verhoef, koopman. J. van der Valk, schoenmaker. J. van der Hoogt, touwslager. 311a C. van Wingerden, machinist. J. Eilers, stukadoor. J. van der Wolf, koopman. J. Voorbarendse. bleeker. A. Bruijstens. 314a F. j. Bruijstens. 313a H. Agterborst, kuiper. 3134 J. Scheffer, kerver. 315i A. van Niekerk, koopman. 315c A. de Regt, timmerman. N». 316 tot 357. Derde Kade. 316 K. de Haan, besteller. 3t6a 317 318 319 320 321 206 209 J. Stoppelenburg, A. Engelbregt, schrijnwerker. 211 P. N. van Roojjen. tuinman. 212 A. Jue, sigarenmaker. 212a T. Lakerveld, tuinman. P. J. de Reus, sigarenmaker. A van den Bosch, blikslager. M. Frie, opperman. W. van Vliet, bleekersknecht. A. van Omme, touwspinner. Wed. Verschuur—Nabben. Wed. van Oosten—Lourier. J. de Hoop, touwslager. C. van den Heuvel, brugwachter. J. Zonnevylle, bierbrouwer. J. Herfst, commissionair. A. Hazebroek, kuiper. Wed. Vos—van der Haagen. C. W. en J. Peek. C. Bons, touwslager. A. F. van Maaren, touwspinner. C de Ruiter, bleekersknecht. Wed. Verlooij—Gestel. C. J. van der Veer, arbeider. P. A. Zonne. Wed. v. Trotsenburg—v.d. Goes. P. vanTrotsenburg, onderwijzer. T. van Dam, stadsdieper. P. H. Verveen, pottenbakker. C. J. A. Kerkhof, commissionnair. M. Peeters, bleeker. J. M. Gelissen, tuinman. ,1. van Oorschot, vischhandelaar. Th Jaspers, bleeker. J. Jaspers. C. Boumans, Corna Joha van Leeuwen. G. A. Bouter, bleeker. J. H. A. Deumers, W. van Breukelen. stalhouder. H. Croese, rijksambtmaar. Wed. Gravesteijn—Jongkind. N°. 268 tot 315e. Karnemelksloot. 268 W. Lampe.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1888 | | pagina 34